Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Projekt PIGMENT

V úterý 28. května 2019 se v prostorách Anežského kláštera v Praze uskutečnil workshop - Průzkum malířských děl 1. poloviny 20. století, který organizoval Kriminalistický ústav ve spolupráci s Národní galerií. 

 

Cílem workshopu bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s průběžnými výsledky dosaženými v rámci projektu PIGMENT - Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století, který řeší znalci Kriminalistického ústavu ve spolupráci s odborníky Národní galerie v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR.

Akce se zúčastnilo 109 pracovníků z řad restaurátorů, odborníků z Národní galerie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Karlovy Univerzity, zástupci vyšetřovatelů a dalších institucí.

Zajímavé přednášky a moderní technologie 

Ivana TurkováPředmětem prezentace byly zejména neinvazivní metody materiálového průzkumu barevné vrstvy uměleckého díla za využití nejmodernější přístrojové technologie. „Účastníky workshopu jsme seznámili s možnostmi techniky rentgenové difrakce a mikrodifrakce, analýzy vláken nebo databází vyvíjenou v rámci projektu PIGMENT,“ popsala znalkyně a jedna z řešitelek projektu pplk. Mgr. Ivana Turková, která se zkoumáním uměleckých děl v Kriminalistickém ústavu zabývá již řadu let. V minulosti zkoumala více než 200 obrazů zajištěných v souvislosti s pácháním trestné činnosti, u nichž byl předpoklad, že se jedná o padělky.

Ve druhé části semináře předvedli pracovníci Národní galerie praktickou ukázku měření s mobilními analytickými systémy Ramanovy a infračervené spektroskopie.

Projekt PIGMENT je prozatím plánován do roku 2020.

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav 31. května 2019

vytisknout  e-mailem