Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Projekt PIGMENT

V úterý 28. května 2019 se v prostorách Anežského kláštera v Praze uskutečnil workshop - Průzkum malířských děl 1. poloviny 20. století, který organizoval Kriminalistický ústav ve spolupráci s Národní galerií. 

Cílem workshopu bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s průběžnými výsledky dosaženými v rámci projektu PIGMENT - Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století, který řeší znalci Kriminalistického ústavu ve spolupráci s odborníky Národní galerie v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR.

Akce se zúčastnilo 109 pracovníků z řad restaurátorů, odborníků z Národní galerie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Karlovy Univerzity, zástupci vyšetřovatelů a dalších institucí.

Zajímavé přednášky a moderní technologie 

Ivana TurkováPředmětem prezentace byly zejména neinvazivní metody materiálového průzkumu barevné vrstvy uměleckého díla za využití nejmodernější přístrojové technologie. „Účastníky workshopu jsme seznámili s možnostmi techniky rentgenové difrakce a mikrodifrakce, analýzy vláken nebo databází vyvíjenou v rámci projektu PIGMENT,“ popsala znalkyně a jedna z řešitelek projektu pplk. Mgr. Ivana Turková, která se zkoumáním uměleckých děl v Kriminalistickém ústavu zabývá již řadu let. V minulosti zkoumala více než 200 obrazů zajištěných v souvislosti s pácháním trestné činnosti, u nichž byl předpoklad, že se jedná o padělky.

Ve druhé části semináře předvedli pracovníci Národní galerie praktickou ukázku měření s mobilními analytickými systémy Ramanovy a infračervené spektroskopie.

Projekt PIGMENT je prozatím plánován do roku 2020.

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav 31. května 2019

Odkazy do noveho okna

workshop 01

workshop 01 

Detailní náhled

workshop 02

workshop 02 

Detailní náhled

workshop 03

workshop 03 

Detailní náhled

workshop 04

workshop 04 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem