Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zlatý záchranářský kříž

Na Pražském hradě získali policisté ocenění. 

 

Záchrana 5 lidských životů

Dne 10. 7. 2021 nprap. Bc. Jan Mach ve svém osobním volnu s kamarády splavoval řeku Ohři od Kynšperka směrem na Sokolov. Při přestávce v Restauraci Černý mlýn, přiběhl do restaurace muž, který oznámil, že se na jezu topí 4 osoby. Jan Mach s kamarádem Radovanem Ptákem okamžitě vyrazili k jezu. Jan Mach si na břehu vzal vestu a přivázal si kolem pasu provaz, jehož druhý konec drželi přítomní vodáci. Plaval směrem na betonový pás pod jezem, kde byl již jeho kamarád Radovan. Na betonovém pásu si vzali záchranný kruh a ten házeli topícím se vodákům. Další muž z protějšího břehu doplaval lodí k topícím se vodákům a ti se snažili chytit lodi, ale nedokázali se i s lodí dostat ke břehu. Po chvíli ten muž z lodi také spadl do vody. Pomocí házecího kruhu vytáhli z vody celkem tři muže a jednu ženu.  Ve vodě zůstal poslední muž a bylo na něm vidět, že je na pokraji sil a zmizel pod vodu. Jan Mach skočil do vody pod jez pro něj. Po chvilce se tonoucí muž vynořil z vody a Jan Mach ho pevně zachytil. Poté byli oba vytaženi za lano na betonový pás.

Tornádo 

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 večer, krátce před půl osmou, se přes Břeclavsko a Hodonínsko přehnalo devastující tornádo. Během několika málo minut vyjely hasičské jednotky k prvním nahlášeným událostem. Během prvních čtyř hodin odbavilo Krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje přes 600 volání na tísňovou linku. Další stovky hovorů odbavila operační střediska v jiných krajích. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu a ke koordinaci záchranných prací byl během hodiny svolán krizový štáb, na kterém se začaly scházet informace z postižených oblastí.

Při záchranných pracích byly zasahující složky vystaveny bezprecedentní situaci, co se týká počtu zraněných a zasažené ploše ve velmi krátkém časovém úseku. V první fázi byly nasazeny stovky hasičů a dalších příslušníků složek IZS. Celkový počet jednotek požární ochrany nasazených první den byl 168 jednotek.

V první fázi se jednotky požární ochrany a složky IZS potýkaly zejména se špatnou dostupností zasaženého území. Komunikace byly v mnoha případech neprůjezdné, zasypané stavebními sutinami, konstrukcemi a vegetací. Záchranné práce se v prvotní fázi zaměřovaly na poskytování první pomoci zraněným obyvatelům, vyprošťování z dopravních automobilů, vyhledávání a vyprošťování obyvatel ze zdemolovaných objektů, hašení požárů, zastavování úniku plynu.

Postupem času, po ukončení záchranných prací 25. června v 10:50 hodin a zahájení navazujících likvidačních prací, rozhodl velitel zásahu o zřízení štábů velitelů sektorů v zasažených obcích. Členem každého štábu byl vždy příslušník oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Jihomoravského kraje, který byl zásadním pilířem pro komunikaci mezi starostou obce a velitelem sektoru. 

Hejtman Jihomoravského kraje velmi rychle rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí pro ORP Břeclav a Hodonín (dne 25. června od 0.00 hod do 24. července), čímž zásadním způsobem přispěl ke zvládnutí této naprosto bezprecedentní události. Vyhlášení krizového stavu mimo jiné umožnilo vznik skládek na místech, které k tomu nejsou určeny. Provizorní skládky umožnily zasahujícím složkám rychlý odvoz sutin, poškozené vegetace a infrastruktury z postižených obcí.

Byl také aktivován krizový štáb Jihomoravského kraje. Stálé pracovní skupiny krizového štábu pracovaly v nepřetržitém režimu a napomáhaly zvládání vniklé krizové situace předem nacvičenými pracovními postupy, kdy se řídily pravidly, které jsou formálně nastaveny právě pro zvládání a řešení vzniklé krizové situace.

K 22. 7. 2021 ukončili hasiči likvidační práce, a tak všechny postižené obce mohly být předány starostům. Fyzicky i organizačně náročný a dlouhotrvající zásah při odstraňování následků ničivého tornáda tak pro hasiče po 28 dnech skončil.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
6. května 2022

vytisknout  e-mailem