Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

„Zbraňová amnestie“

Lidé mohou beztrestně vracet zbraně nebo střelivo, které drží nelegálně. 

Novela zákona o zbraních přináší mnoho změn, mimo jiné i dočasný zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování tzv. „zbraňovou amnestii“, kterou je dána možnost zlegalizování zbraně kategorie A, B, C, D, jejich hlavní části nebo střelivo, které jejich držitel přechovává bez povolení.  Lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování je stanovena od 1. července 2014 do 31. prosince 2014. V této lhůtě lze zbraň a střelivo dobrovolně odevzdat do úschovy kterémukoliv útvaru policie, který o převzetí zbraně nebo střeliva vydá potvrzení.
 
Následně specializované pracoviště zbraň podrobí odbornému zkoumání, abychom vyloučili podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin. Pokud je výsledek odborného zkoumání pozitivní, vyzve příslušný odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál držitele, který zbraň odevzdal, k podání vysvětlení. Pokud je výsledek odborného zkoumání negativní, příslušný odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál informuje osobu, která zbraň předala do úschovy o tom, že si ve lhůtě do šesti měsíců může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k držení této zbraně.  Nepožádá-li o vydání příslušných dokladů nebo nebudou-li mu vydány (např. v případě, že není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, má následující možnosti jak se zbraní naložit:
 
  • převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jiného oprávněného držitele,
  • požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, nebo
  • požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy.
Další podstatná změna, kterou novela zákona přináší, se týká zejména držitelů zbrojní licence, kterým ukládá určité povinnosti týkající se vkládání evidovaných zbraní, které se do současné doby vedly pouze v „papírové podobě“, do nově vzniklého informačního systému – Centrálního registru zbraní.  Současně s tímto podnikatelům odpadá však povinnost právě „papírového“ vedení evidenčních knih zbraní a střeliva a povinnost oznamování převodů zbraní. Další informace zde.
 
 

25. června 2014
pplk. Mgr. Petra Strašilová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem