Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Týden vědy a techniky 2014

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR (KÚP) se účastní 14. ročníku nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice. 

  • Týden vědy a techniky
  • Anotace přednášek na Týdnu vědy a techniky 2014

Týden vědy a techniky

Akci pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s více jak padesáti partnerskými organizacemi od 1. do 15. listopadu 2014. Program Týdne vědy a techniky nabízí studentům i zájemcům o vědu z řad široké veřejnosti přes 500 akcí (exkurse do vědeckých ústavů, výstavy, přednášky, semináře, workshopy aj.) nejen v krajských, ale i v dalších městech České republiky. (Kompletní program Týdne vědy a techniky 2014 najdete na: http://www.tydenvedy.cz/program/program/) 

Znalci KÚP do programu přispějí šesti zajímavými přednáškami, které se uskuteční v Muzeu Policie ČR a v budově Akademie věd, kde mohou občané rovněž navštívit expozici kriminalistiky.Zejména pro děti a mladistvé je určena prezentace kriminalistické chemie, která upozorňuje na nebezpečí užívání syntetických drog. Nejen milovníky zbraní jistě potěší setkání s balistiky, kteří jim osvětlí účinky vzduchovek či Flobertek nebo poradí, jak bezpečně manipulovat se zbraněmi,“ uvádí ředitel KÚP plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
 
Expozice Kriminalistického ústavu Praha od 3. do 9. listopadu 2014 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)
 
Nové fenomény drogové scény
Kromě klasických drog se v posledních letech objevují i nové syntetické drogy, jejichž chemické složení se velice rychle mění. Nejsou tak známy jejich účinky a dopady na lidský organismus. Znalci KÚP osvětlí, proč jsou nebezpečné, předvedou detekci nejrůznějších omamných a psychotropních látek za využití speciálních činidel, systém Drogis a další analýzy, které jsou prováděny v rámci znaleckého odvětví kriminalistické chemie.      
 
Zákulisí kriminalistické balistiky
Balistici KÚP představí funkci speciálního balistického skeneru, který využívají k individuální identifikaci zbraní. Každá zbraň zanechává na vystřelené nábojnici a střele specifické markanty. Jak se provádí jedno ze základních balistických zkoumání – komparace nábojnic pod binokulárním makroskopem? Můžete si sami vyzkoušet.
 
Interaktivní ukázky v expozici balistiky
Animace místa činu v balistice 
3., 5., 8. listopadu 2014 od 14:00 hodin; 4., 9. listopadu 2014 od 16:30 hodin
 
Rychlé děje v balistice 
4., 9. listopadu 2014 od 1 4:00 hodin; 6., 8. listopadu 2014 od 16:30 hodin
 
Bezpečná manipulace se střelnou zbraní
3., 5., 7. listopadu 2014 od 16:30 hodin; 6. listopadu 2014 od 14:00 hodin,
8. listopadu 2014 od 10:30 hodin
 
Účinky vzduchovek a Flobertek
 3.-7. listopadu 2014 od 10:30 hodin; 9. listopadu 2014 od 10:30 hodin
 
 
kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
4. listopadu 2014

Anotace přednášek na Týdnu vědy a techniky 2014

Znalci Kriminalistického ústavu Praha do programu Týdne vědy a techniky přispějí šesti zajímavými přednáškami z odvětví chemie, fyzikální chemie, zkoumání fotografií a fotografické techniky, antropologie a balistky.  

 
Nové syntetické drogy aneb Vy nás ale zásobujete, pane Čum-Sem…
Datum a čas konání: 4. listopadu 2014 v 10:00
Přednášející: RNDr. Michael Roman, CSc.
Nové syntetické drogy jsou v poslední době rychle se rozvíjející oblastí organické chemie. Zatímco tzv. „staré látky“ jsou poměrně dobře prozkoumány, a to i z hlediska jejich účinku a rizik, ty nové představují rizika, která jsou předmětem zkoumání. Nové syntetické drogy znamenají též velkou výzvu pro legislativu. Další rychle se rozvíjející oblastí jsou moderní prekurzory (pré-prekurzory), ze kterých je možné vyrábět prekurzory ve velkém množství s malými ekonomickými náklady. Tyto látky umožňují přípravu drog také v zemích, ve kterých se doposud nevyráběly, a představují rizika i pro životní prostředí.
 
Forenzní gemologie aneb S čím vším se můžeme setkat ve šperku
Datum a čas konání: 5. listopadu 2014 v 17:00
Místo konání:Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál
Přednášející: RNDr. Marek Kotrlý
Současný světový trh je zavalen padělky, napodobeninami a materiály, které jsou nesprávně deklarovány. K jejich výrobě se často používají nejmodernější technologie a rozpoznání a přesné určení nemusí vždy být zcela jednoduchým problémem. Specialisté Kriminalistického ústavu Praha se setkávají s těmito materiály nejen při prověřování nejrůznějších podvodů a z řady kontrolních akcí orgánů státní správy. V přednášce budou představeny některé zajímavé případy z kriminalistické praxe.
 
Proč (ne)investovat do umění aneb Když pigmenty promluví…
Datum a čas konání: 5. listopadu 2014 v 10:00
Přednášející: Mgr. Ivana Turková
Plastika nebo obraz jsou vždy vítaným doplňkem interiéru. Mohou být také jednou z komodit, kam můžeme investovat finanční prostředky. Znalecké posudky soukromých znalců, které obvykle doprovází nákup, sice obsahují informace o originalitě obrazu, avšak nemusí vždy představovat stoprocentní záruku. Jednou z důležitých informací o obraze je analýza pigmentů jednotlivých barevných vrstev. Přednáška se dotýká nejen analytické stránky vzorků zajištěných z obrazů, ale i některých významných kauz s falzy obrazů, které se v Kriminalistickém ústavu zkoumaly.
 
Umíme zjistit změny v digitálním obraze, identifikovat obrazová záznamová zařízení, provádět autentifikaci a rekonstrukci obrazu?
Datum a čas konání: 6. listopadu 2014 v 10:00
Přednášející: Petr Švarc
Forenzní analýza digitální fotografie, digitálních videozáznamů a odpovídajících snímacích zařízení je často součástí vyšetřování a důkazního řízení. Pro řešení řady těchto otázek z kriminalistické praxe byl vyvinut speciální software, který pomáhá zejména v analýze zdrojového zařízení (identifikace/vyloučení snímacího přístroje), analýze změn v obraze (ověření, zda nebyl snímek modifikován) a rekonstrukci obrazového materiálu (rekonstrukce rozmazaných, zašuměných či jinak poškozených snímků).
 
Tafonomie (aneb jak se mění lidské pozůstatky v čase) a hledání ztracené identity
Datum a čas konání: 7. listopadu 2014 v 17:00
Místo konání:Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Velký sál
Přednášející: RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., Kriminalistický ústav Praha
Proces postupného rozkladu či konzervace lidských pozůstatků je ovlivněn komplexem faktorů okolního prostředí. Atypickým příkladem je maření identity, kdy k rychlejšímu zničení mrtvého těla dochází spálením či působením chemikálií. Stupeň destrukce nalezených lidských pozůstatků rozhoduje o identifikačních postupech, které pomohou opět nalézt jméno oběti nešťastné náhody či trestného činu.
 
Může toaletní papír zabíjet? Aneb balistika papírového projektilu
Datum a čas konání: 11. listopadu 2014 v 10:00
Přednášející: Ing. Bohumil Planka, CSc., Kriminalistický ústav Praha
Teoretický rozbor balistiky papírového projektilu řešený na pozadí kriminálního případu.
 
 
Kompletní program Týdne vědy a techniky 2014 najdete na:
Rezervace míst Muzeum Policie ČR: kusova@muzeumpolicie.cz
 
 
kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR

vytisknout  e-mailem