Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko k rozsudku ve věci zásahu policistů na Šumavě

Ve středu 19.10.2011 byl na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje doručen rozsudek Krajského soudu v Plzni týkající se návrhu brněnského ekologického aktivisty ve věci policejního zásahu na Šumavě při kůrovcové kalamitě. 

Aktivista podal správní žalobu k soudu proti údajnému nezákonnému zásahu policie. V žalobě se domáhal vydání rozhodnutí, zda policie postupovala v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, uložení zákazu policii pokračovat v porušování práva aktivistů pokojně se shromažďovat a vydání předběžného opatření, aby policie aktivisty neodváděla z prostorů těžby dřeva, neomezovala je na svobodě a nepoužívala vůči nim donucovací prostředky.
 
Usnesením Krajského soudu ze dne 12.9.2011 byl návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Krajský soud v Plzni dne 5.10.2011 při veřejném jednání  rozhodl takto: „Shromáždění, konané ode dne 25.7.2011 nejpozději do 12.8.2011 v oblasti Ptačího potoka v Národním parku Šumava, nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.  Návrh v části, ve které se navrhovatel domáhal uložení zákazu policii pokračovat v porušování navrhovatelova práva pokojně se shromažďovat, se odmítá.“
 
Soud tedy nepřezkoumával ani nerozhodoval o zákonnosti jednotlivých zákroků policistů proti osobám dopouštějícím se v dané lokalitě protiprávního jednání, ani nepřezkoumával a nerozhodoval o legálnosti  těžby dřeva, pouze konstatoval, že se dle jeho názoru jednalo o nesprávný postup při rozpuštění neohlášeného shromáždění.
 
V odůvodnění tohoto rozsudku soud mimo jiné konstatoval, že se Policie České republiky  na místě nenacházela zbytečně. Její povinnost zasáhnout byla z důvodu ochrany života a zdraví občanů nezbytná. V jisté míře rozpornými rozhodnutími a vyjádřeními správních orgánů, rozhodnutím okresního soudu a samotnými účastníky neohlášeného shromáždění byla policie bez svého zavinění postavena do velice nelehké situace, kdy jako poslední měla na místě ve vyhrocené situaci  rozhodnout otázku rozdílných názorů na kácení lesa. Nebyla to tudíž policie, kdo by musel otázku naplnění či nenaplnění důvodu pro rozpuštění neohlášeného shromáždění, eventuelně otázku zákonnosti či nezákonnosti těžby dřeva, v první linii řešit. Soud mimo jiné připomněl, že podle zákona o právu shromažďovacím shromáždění rozpouští  prioritně správní orgán, policie teprve za nepřítomnosti zástupce orgánu obce.
 
Vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zastává názor, že v případě blokády aktivistů na Šumavě se nejednalo o shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím, proto dnes byla v dané věci z důvodů uvedených v § 103 soudního řádu správního podána kasační stížnost. Do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně nebude k věci poskytovat další informace.
 
por. Mgr. Martina Kohoutová
1.11.2011

vytisknout  e-mailem