Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Realizace rozsáhlé operace s krycím názvem „KOZEL II“

Policisté Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky počátkem měsíce srpna 2022 v rámci operace „KOZEL II“ finalizovali prověřování trestné činnosti páchané zločineckou sítí osob, která se výběrově orientovala na velkoobjemovou nelegální produkci metamfetaminu. Z hlediska rozsahu, charakteru a dopadů na nelegální drogové trhy v České republice se jedná o významný případ, neboť tato organizovaná skupina prokazatelně stojí za provozem nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu v Karlovarském kraji s přesahem své dodavatelské činnosti do dalších krajů České republiky a zejména do zahraničí. 

Zločinecké uskupení bylo převážně tvořeno osobami původem z Vietnamu, ale servisním článkem skupiny byl občan České republiky. Skupina se specializovala přímo na velkoobjemovou výrobu metamfetaminu.

Komodity určené k výrobě této látky  byly do laboratoře dodávány postupně, velmi sofistikovaným způsobem. Při samotné výrobě metamfetaminu se členové skupiny chovali vysoce konspirativně. Jednotlivé osoby se vzájemně nepotkávaly a jejich komunikace probíhala  zcela skrytě.  Přepravu chemikálií (prekurzorů drog) a následně i finálního produktu, včetně zajištění stravy pro obsluhu nelegální laboratoře, realizovala skupina postupně po malých množstvích a odděleně s využitím mnoha vozidel a úkrytů. Organizovaná skupina byla rovněž napojena na nelegální dovozce léků s obsahem efedrinu ze zahraničí, převážně z Východní a Jižní Evropy. Vyrobená droga byla pak určena ve velkých objemech překupníkům do SRN a z menší  části sloužila k saturaci poptávky na českém trhu.

Vysoká míra škodlivosti této trestné činnosti spočívá zejména v objemu zobchodovaných látek a míře ekologických a zdravotních rizik, souvisejících s přepravou, uskladněním a zejména s vlastní nelegální výrobou drogy.

Zvláště znepokojujícím jevem, který souvisí s výskytem nelegálních laboratoří s velkoobjemovou produkcí, je vypouštění vysoce toxických odpadních látek z nedovolené výroby do běžné kanalizační sítě nebo přímo do přírody. Velkým rizikem je rovněž kontaminace objektů využívaných k uskladnění chemických látek a k samotné produkci.

Nelegální laboratoř provozovaná zločineckým uskupením se nacházela pouhých 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová. Provedeným ohledáním a bližším průzkumem však nebyl únik nebezpečných látek a kontaminace zdrojů vody zjištěn.

V rámci trestního spisu pod krycím názvem „KOZEL II“, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni, byly doposud na území České republiky zadrženy 4 osoby. Proti těmto pachatelům bylo zahájeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c)  trestního zákoníku, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce až 12 let.

V průběhu domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor byla zajištěna celá řada chemických látek, mimo jiné se jednalo o  20 kg metamfetaminu v různém stádiu výroby,  11 kg přesyceného vodného roztoku obsahující látku metamfetamin hydrochlorid, celkem 35 kg samostatného efedrinu v podobě tablet a dále  větší množství chemikálií připravených k výrobě, a to zejména stovky litrů kyselin (kyselina chlorovodíková o koncentraci 35%, kyselina orthofosforečná o koncentraci 85%), celkem 30 l toluenu a řádově desítky kilogramů dalších chemikálií (červený fosfor, jód, hydroxid sodný). Současně  s tím policisté zajistili i větší množství laboratorního skla a velkoobjemových nádob s obsahem desítek litrů chemikálií (150 l dvoufázové tekutiny a 60 l neznámé čiré tekutiny v plastových barelech) v různé fázi výroby metamfetaminu, u nichž aktuálně probíhá odborné znalecké zkoumání.

Kvalifikovaný odhad celkového objemu nelegální produkce metamfetaminu touto organizovanou skupinou se pohybuje v řádech stovek kilogramů. V rámci probíhajícího vyšetřování lze důvodně předpokládat zadržení a obvinění dalších osob.

Praha 12. září 2022
brig. gen. PhDr. Jakub FRYDRYCH
ředitel NPC SKPV

vytisknout  e-mailem