Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozor na zábavní pyrotechniku

Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před nesprávným používáním zábavní pyrotechniky. 

S blížícími se vánočními svátky, ale hlavně oslavami Silvestra a Nového roku se opět policisté připravují na každoroční problémy, které může způsobit zábavní pyrotechnika. Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před neuváženým nákupem a používáním zábavní pyrotechniky. Bezpečnost přitom začíná již samotným nákupem. Zde je několik rad:
 
- prostředky zábavní pyrotechniky nakupujte pouze v obchodech k tomu určených, ne na tržnicích a jiných podobných místech,
- nakupujte prostředky, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené,
- nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, popř. evropskou homologací CE což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu,
- nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce,
- nakupujte prostředky, na kterých je uveden datum spotřeby.
 
 Po celou dobu práce s prostředky zábavní pyrotechniky však mějte na paměti, že zacházíte s velice citlivým a nebezpečným materiálem, kdy každá byť sebemenší chyba či podcenění tohoto materiálu může mít katastrofální následky! Uvědomte si, že každoročně prostředky zábavní pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku tohoto se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragédii.
 
Základní zásady při používání zábavní pyrotechniky:
- vždy se důsledně seznámit s návodem na použití a tento bezpodmínečně dodržovat,
- pyrotechnické prostředky nikdy neupravovat a používat je v takovém stavu v jakém jsme je zakoupili,
- prostředky zábavní pyrotechniky používat jen k účelu, ke kterému jsou určeny,
- s prostředky zábavní pyrotechniky vždy zacházet jako s nebezpečným, výbušným materiálem,
- při používání prostředků zábavní pyrotechniky se vyvarovat nadměrného používání alkoholu.
- zvolit vhodné místo k použití pyrotechniky v souladu s instrukcemi v návodu k použití - vždy na volném prostranství v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut nebo kontejnerů
- skladovat pyrotechniku v chladu a suchu mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob
- používat vhodné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, ochrana sluchu)
- nikdy neodpalovat pyrotechniku z oken bytu nebo domu
- vyhnout se rizikové společnosti např. opilých lidí manipulujících s pyrotechnikou
- selhané pyrotechnické výrobky likvidovat dle doporučení výrobce (v případě selhání počkat 20 minut, poté umístit do nádoby s vodou na 24 hodin a následně zakopat do země)
- vždy se přesvědčit, zda nedošlo k selhání některého z výrobků a zabránit tak možnému zneužití jinými osobami nebo dětmi
- vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost při odpalování
- ochránit domácí zvířata před možnou újmou ze strany pyrotechnických výrobků
- poučit své blízké, zejména děti o rizicích plynoucích z používání pyrotechnických výrobků, zejména na Nový rok, kdy vyhledávají nevybuchlou či selhanou pyrotechniku
 
Nabývání a používání prostředků zábavní pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí patřičnými právními předpisy, především zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláškou MPO a ČBÚ č. 123/2014 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky a zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky.
 
19. prosince 2014
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem