Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc obětem trestných činů

Spolupráci s neziskovými organizacemi dnes podpisem dohody stvrdil policejní prezident Martin Vondrášek. 

Osm neziskových organizací, které se v rámci České republiky zabývají pomocí obětem trestných činů, je podepsáno pod dohodou o spolupráci s Policií České republiky. Cílem dnešního dne podepsané dohody je především účinná pomoc obětem nejrůznějších trestných činů, a to včetně zvlášť zranitelných obětí mravnostní kriminality. Společně s neziskovými organizacemi tak činíme významný krok nejen v postupném prohlubování důvěry v orgány činné v trestní řízení, ale také ve snaze o minimalizaci sekundární viktimizace především zvlášť zranitelných obětí.

„Těší mne, že jsme našli shodu na formalizaci dlouhodobé spolupráce Policie České republiky s neziskovými organizacemi, která zakotvuje nejen veškeré společné formy pomoci obětem trestných činů, ale i princip pravidelných pololetních setkání,“ uvedl policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.

Podepsaná dohoda zajistí efektivnější propojování obětí trestných činů s organizacemi, které poskytují právní pomoc a podporu v celém procesu trestního řízení. Nezbytnou součástí je také sdílení dobré praxe spojené se vzdělávacími programy především pro policejní metodiky, kteří se zabývají prací s obětmi trestných činů.

 "Vznik memoranda jsme jako Asociace organizací pracujících s oběťmi trestných činů iniciovali při příležitosti desetiletého výročí od vzniku zákona o obětech trestných činů. Během naší praxe s nimi každodenně přicházíme do styku, a tak bezprostředně vnímáme, jaké jsou jejich potřeby, obzvlášť jde-li o zvlášť zranitelné oběti. Jsou to právě policisté, kteří se s lidmi setkávají jako první těsně po tom, co se stali oběťmi trestného činu. Proto jsme rádi, že se můžeme dohodnout na jednotném postupu, jak k těmto lidem přistupovat a co nejvíce snížit riziko sekundární viktimizace/co nejvíce snížit riziko toho, aby byli opakovaně zraňováni a necitlivě vystavováni prožitým traumatům," říká Klára Kalibová, ředitelka organizace In IUSTITIA, která pomáhá obětem předsudečného násilí. 

Krom organizace In IUSTITIA jsou pod záštitou Asociace organizací pracujících s obětmi trestných činů pod dohodou připojeny podpisy zástupkyň organizací proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, La Strada Česká republika, Centrum LOCIKA, Bílý kruh bezpečí, ROZKOŠ bez RIZIKA, Persefona a THEIA – krizové centrum.

"Zvlášť zranitelné oběti, například oběti sexualizovaného nebo domácího násilí, čelí nejen hlubokým a dlouhodobým negativním dopadům prožitého násilí na svůj psychický a zdravotní stav, ale často naráží na bariéry při získání adekvátní podpory v řešení své situace, jak ukazují naše výzkumná data i zkušenosti z praxe. Je tedy na čase systematizovat nabízenou podporu a udělat maximum pro to, abychom obětem informace o jejich právech a o možnostech podpory co nejvíce zpřístupnili, a poskytovanou pomoc co nejvíce zefektivnili a propojili," uvádí ředitelka organizace Profem Jitka Poláková.

Nejrůznější výzkumy neziskových organizací uvádějí, že se podstatná část zejména zranitelných obětí zdráhá kontaktovat Policii České republiky, a právě to by podpis dohody mohl pomoci změnit.

„Oběť v nás musí mít především důvěru. Musí vědět, že jsme schopni ji pomoci, účinně ji ochránit, a že veškeré naše kroky v rámci trestního řízení budou činěny s maximální citlivostí a empatií. Stejně tak si musí být jista, že v kterémkoliv regionu budou naši příslušníci schopni předat kontakty na pracovníky neziskových organizací, kteří jsou připraveni poskytnout tolik potřebnou podporu. Pokud se toto povědomí rozšíří, jsem si jistý, že tím dokážeme ovlivnit latenci těch nejzávažnějších trestných činů,“ uzavírá policejní prezident.

20. října 2023
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem