Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

POLICISTA ROKU 2016

Prestižní soutěž vyhrál vedoucí pražského protidrogového oddělení. 

Pracovní skupina pod jeho vedením během následujících let naplnila důvody svého zřízení a výsledky její práce se staly inspirací a příkladem dobré praxe i pro další krajská ředitelství policie.

Dne 22. září ve večerních hodinách se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil již 17. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU 2016. Etická komise Policie ČR navrhla z desítek nominovaných policistů a občanských zaměstnanců následující vítěze.

„Příběhy, které zazněly v rámci jednotlivých kategorií, neměly vždy šťastný konec. Byl zde i příběh, na jehož závěru vyhasl život jednoho z kolegů.  Proto bychom si měli stále připomínat, jak je lidský život vzácný a jak i z počátku banální situace může při běžném výkonu služby vyústit v nebezpečnou. V řadách policie máme více hrdinů, o kterých víme a kteří své poslání plní více než stoprocentně. Přeji si, aby takových policistů jen přibývalo a heslo Pomáhat a chránit bylo stále naplňováno. Všem oceněným ještě jednou gratuluji,“ uvedl policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

POLICISTOU ROKU se stal mjr. Jaromír Badin. Jako vedoucí pražského protidrogového oddělení OOK SKPV věnuje značnou pozornost předávání nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti detekce, odhalování, vyšetřování a dokazování tzv. drogové kriminality svým začínajícím či méně zkušeným kolegům z řad Policie ČR, strážníkům Městské policie hl. m. Prahy v rámci přednášek a seminářů na Střední a Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Praze, Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra pro kriminální policii v Čeperce, na Policejní akademii ČR, na ZOP v rámci ŠPS KŘP hl. m. Prahy apod. Jeho přednášky už navštívilo několik stovek policistů.

Velmi často i ve svém volném čase přednáší či beseduje také s žáky a studenty základních a středních škol – děti a mládež mnohem bezprostředněji přijímají informace od policisty, který se ve své každodenní praxi potýká s následky drogové kriminality a zároveň dokáže fundovaně vysvětlit příčiny, které k nim vedou. Je tým odhalil desítky pachatelů závažné organizované trestné činnosti páchajících zvlášť závažné zločiny ať už sólo či v rámci organizovaných zločineckých uskupení i s mezinárodním složením. Úzce spolupracují nejen s Národní protidrogovou centrálou SKPV, pro kterou jsou respektovaným partnerem, ale také s protidrogovými odděleními na obvodních ředitelstvích policie Praha I až IV.

ČIN ROKU
Lidskou i služební tragédií skončil víkendový zákrok proti agresivnímu útočníkovi.  Banální rodinná hádka, na kterou policisté vyjížděli, se stala během několika sekund smrtící pastí. Následnému souběhu událostí však nic nenasvědčovalo. Policisté neměli šanci se na tragédii připravit.

Dopoledne 20. prosince 2016 kolem desáté hodiny podlehl zraněním policista z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou nprap. Václav Haase, který o víkendu 18. 12. 2016 společně s kolegou prap. Jaroslav Humešem zasahoval proti agresivnímu mladíkovi, který v rodinném domě napadal další členy domácnosti. Pachatel na policisty zaútočil dřevěnou násadou a následně i skrytým nožem.  Oba policisty vážně zranil. I přes utrpěná zranění jej policisté dokázali zpacifikovat. Při zákroku také velmi pomohly další osoby z domu a sousedství.

Oba policisté se hned po převezení do nemocnice podrobili operaci. Praporčík Jaroslav Humeš utrpěl těžká zranění a musel být operován. Nadpraporčík Václav Haase bojoval s pomocí lékařů dlouhé hodiny o svůj život. Dopoledne 20. prosince 2016 svůj poslední boj prohrál. Osmnáctiletý útočník skončil po ošetření v policejní cele. Následně byl obviněn z vraždy a pokusu vraždy.

Tato tragická zpráva zasáhla jak pozůstalé tak i všechny policisty. Všichni musí každý den čelit rostoucí agresivitě pachatelů. Obrovské uznání si zaslouží tragicky zesnulý policista, který i přes těžké zranění dokončil svůj služební zákrok a do písmene tak dodržel svoji služební přísahu. Jeho kolega, také útočníkem těžce zraněn, se jej do ztráty vědomí snažil krýt.

TÝM ROKU
V této kategorii zvítězil královéhradecký TOXI tým pod vedením kpt. Jiřího Hamáčka, který čítá 37 členů. Všichni členové odvádí práci na vysoké úrovni. Po odchodu některých zkušených policistů z týmu dokázali během krátké doby navázat na jejich práci. V průběhu celého roku 2016 svým odpovědným přístupem, výjimečným nasazením, a to i nad rámec svých povinností, přispěli k významnému potírání drogové kriminality v kraji. Vedle  práce v TOXI týmu policisté vykonávají i běžný výkon služby SKPV, jezdí na výjezdy a evidují nápad trestné činnosti.

Důkazem profesionálně odváděné práce celého kolektivu je množství šetřených případů, kdy v průběhu celého roku realizoval tým 172 případů, zadrženo bylo 222 pachatelů. Větší část případů, kterými se tým zabýval, byly tak zvaně vyhledané, kdy policisté cíleně monitorovali podezřelé osoby a jejich aktivity.

ZÁMĚSTNANEC ROKU
Paní Marie Soukupová je zaměstnána u policie neuvěřitelných 43 let. Po celou dobu zastávala funkce v oblasti správy nemovitého majetku, zejména bytové správy. Po celou dobu svého působení u policie je vzorem a příkladem pro své spolupracovníky, vždy dosahovala velmi dobrých pracovních výsledků a byla za svou práci hodnocena trvale mezi nejlepšími zaměstnanci krajského ředitelství.

V současné době mimo plnění svých pracovních úkolů přenáší své zkušenosti na nově nastupující generaci zaměstnanců na úseku nemovitého majetku.

Paní Marie obdržela medaili Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje za dlouhodobé výborné pracovní výsledky a budování dobrého jména policie.

SÍŇ POLICEJNÍ SLÁVY
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., pracovala v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR (KÚP) od roku 1975. Je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde vystudovala obor odborná biologie – antropologie. Na téže univerzitě rovněž úspěšně složila rigorózní zkoušku a absolvovala disertační absolutorium.

Po nástupu do KÚP, na tehdejší oddělení biologie a antropologie, se začala aktivně podílet na odborném rozvoji tohoto oddělení. Stála u zrodu kriminalistické antropologie v České republice, jakožto odvětví zkoumání, které využívá poznatky antropologie a soudního lékařství pro účely forenzní praxe. Za jejího přispění se oblast antropologického zkoumání výrazně rozvinula, zdokonalily se nejen stávající, ale zavedly se i nové metody a postupy zkoumání.

Zvláštní cenu ministra vnitra za vynikající výsledky v zajišťování výnosů z trestné činnosti získali policisté z jihočeského odboru hospodářské kriminality ve složení: kpt. Václav KUČERA, kpt. Josef KRUMP, kpt. Petr ONDRÁK, kpt. Jakub ŠŤÁSTKA a kpt. Petr ŠEJNOHA. Týmu se podařilo v březnu 2016, jako prvnímu v republice, zajistit licenci potřebnou k provozu fotovoltaické elektrárny u Jindřichova Hradce.

NEJLEPŠÍ STUDENTKA  
Nprap. Hana Válková nastoupila do služebního poměru k Policii ČR dne 1. 12. 1997. Na MOP Nové Město, OŘ Praha 2 pracovala jako zpracovatel spisového materiálu, od 2004 na pozici operativní pracovník na oddělení násilné a mravnostní trestné činnosti, kde se zabývala násilnou a mravnostní trestnou činností páchanou dospělými a na dospělých a následně trestnou činností páchanou na dětech a dětmi.

Po celou dobu vzdělávání ve vyšší odborné škole v oboru Bezpečnostně právní činnost výborných výsledků. Byla příkladná a spolehlivá v plnění studijních povinností, její absence byla minimální. Aktivně se zapojovala do vzdělávacího procesu, do služeb a služebních akcí pořádaných školou.

Nejlepším učitelem policejní školy se stal plk. Petr Benda - vedoucí oddělení policejních činností z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově. Kromě úspěšné učitelské práce se aktivně účastní dalších pedagogických činností. Spolupodílí se na tvorbě, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů pro vyšší odbornou školu, střední odbornou školu a kurzů pro příslušníky Policie ČR a zaměstnance MV. Aktivně se zapojuje do spolupráce se sociálními partnery školy.

Fotografie naleznete na našem Facebooku.

23. září 2017
kpt. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí
Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem