Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lihová trilogie?

Praha 17. ledna 2014 – Detektivové ÚOOZ spustili v úterý 14. ledna 2014 rozsáhlou akci související s obchody s nelegálním lihem. Tentokrát se zaměřili na snahy o ovlivňování svědků ze strany jednoho z obviněných. 

 

Trestní řízení nemají pochopitelně nic společného s uměleckým dílem, přesto se některá z nich po čase dočkají literárního, filmového či jiného ztvárnění. Kdyby chtěl někdo v budoucnu takto uchopit odkrývání pozadí nelegálního obchodu s lihem v České republice, patrně by se neobešel bez výsledků práce detektivů ÚOOZ za poslední dva roky. Zda by se ovšem jednalo o trilogii, jak naznačuje titulek této zprávy, to se neodvažuji odhadnout. Možná bychom se mohli dočkat i více dílů, protože teprve čas ukáže, kdy napíší policisté poslední řádku potenciálního námětu.
Po vypuknutí tzv. „metanolové aféry“ se stal ÚOOZ SKPV součástí společného vyšetřovacího týmu METYL. Zatímco kolegové z týmu postupně odkrývali nelegální činnost osob podezřelých přímo ze spojení s tragickou kauzou metylalkoholu, detektivové ÚOOZ se souhlasem vedení Policejního prezidia ČR zaměřili veškerou svou pozornost na nezákonný obchod s lihem. Díky týmu METYL se podařilo dostatečně „přikrýt“ činnost ÚOOZ a nevzbudit v prostředí obchodníků s lihem nežádoucí pozornost. Detektivové tak měli relativně dostatečný klid na práci a přípravu následných akcí.
 
Díl první - SMOG
 
Prvním hmatatelným výsledem práce detektivů ÚOOZ byla koncem října 2012 akce s krycím názvem SMOG, po které skončily ve vazbě čtyři obviněné osoby. V rámci velkého množství domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor byly v té době ve Valašském Meziříčí, Slušovicích a v Ostravě zajištěny statisíce litrů nelegálního lihu. Mezi obviněnými, kteří tak měli státu způsobit na neodvedených daních škodu v řádech stamilionů korun, byl i podnikatel R.B. (Kompletní tisková zpráva je k dispozici na adrese: http://www.policie.cz/clanek/smog-odkryl-nelegalni-sklad-lihu.aspx)
Již v této době se ÚOOZ nijak netajil tím, že práce na tomto případu není zdaleka u konce, a že problematice nelegálního lihu v ČR se budou detektivové i nadále věnovat.
V polovině prosince 2012 poskytl ÚOOZ tiskovou informaci o pokračování tohoto případu. Zveřejnil Informace o rozšíření týmu. Byl přibrán specialista na daňovou trestnou činnost z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, který s ohledem na věcnou příslušnost přebral vyšetřování. Rovněž byla veřejnost informována, že 11. prosince 2012 proběhla v objektu bývalé cihelny v obci Stojčín u Pelhřimova prohlídka jiných prostor a pozemků, při které bylo nalezeno přes milion litrů lihu. Tento nález předcházel rozšíření obvinění pro již trestně stíhaného R.B. (Tisková informace je k dispozici na adrese: http://www.policie.cz/clanek/tiskova-informace-363789.aspx)
 
Díl druhý - Morava
 
Od nálezu lihových zásob ve Stojčíně uběhlo několik měsíců a začal se psát rok 2013. Mohlo se zdát, že detektivové ÚOOZ v případě nelegálního lihu „usnuli na vavřínech“. Opak byl však pravdou. Po řadu měsíců detektivové velmi pečlivě vyhodnocovali veškeré informace a materiály zajištěné v rámci předchozích akcí a přiřazovali k nim nové poznatky získané tzv. operativní cestou.
Dne 21. května 2013 ÚOOZ veřejnost informoval o další akci spojené s nelegálním lihem. Tato se týkající prověřování zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se měla dopustit dosud neustanovená skupina osob. (Kompletní tisková zpráva je k dispozici na adrese: http://www.policie.cz/clanek/pripad-ktery-se-zapise-do-dejin-kriminalistiky.aspx)
Prověřování tohoto případu bylo vedeno pod krycím názvem MORAVA. Detektivové získali informace, které je dovedly na místa, kde předpokládali utajené sklady nelegálního lihu. Podle informací se měl líh ukrývat ve velmi sofistikovaných úkrytech v podzemí, proto si policisté na pomoc přizvali i odborníky z oboru geologie a speciální techniku. 
Informace detektivů se ukázaly jako přesné. Pod podlahami tří objektů v Háji u Duchcova, Hrobicích u Slušovic a v Ostravě Mariánských Horách byly v nádržích nalezeny další statisíce litrů lihu.
V této souvislosti ÚOOZ informoval, že v dané věci nebylo zahájeno trestní stíhání podezřelých osob, a že věcí se budou detektivové dále zabývat. Před policisty tak byl v té době jasný úkol - propojit nalezený líh s konkrétním majitelem či majiteli.
Detektivové ÚOOZ si však nenasadili klapky na oči a nesoustředili se pouze na získávání informací k posledním nálezům. Svou pozornost věnovali prakticky od začátku roku 2013 nezákonnému obchodu s lihem i v podstatně širších souvislostech. Už v lednu totiž zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu podplacení a o měsíc později jej rozšířili i o podezření ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a přečinu nadržování.
 
Díl třetí - Cela
 
14. ledna 2014 v šest hodin ráno byla spuštěna rozsáhlá akce na řadě míst, především na Moravě. Předcházelo jí několikaměsíční sbírání poznatků, informací a důkazů.
Prvním impulzem pro zahájení úkonů trestního řízení s krycím názvem CELA byl výslech obviněného R.B. ve vazební věznici v lednu 2013. Detektivovi ÚOOZ, který výslech prováděl, měl obviněný nabídnout částku 10 milionů korun za to, že ze své pozice policisty bude ovlivňovat průběh trestního řízení.
Detektivové ÚOOZ pak v rámci prověřování zjistili, a postupně zadokumentovali, další aktivity obviněného. Jednalo se o instrukce, kterými měl z vazební cely úkolovat konkrétní osoby. Cílem mělo být na straně jedné ovlivnění výpovědí případných svědků v trestní věci, pro kterou je stíhán, na straně druhé převedení finančních prostředků v řádech desítek až stovek milionů korun na předem určené osoby za účelem zastření jejich původu.
Jednotlivé instrukce byly psány ručně a adresovány byly osobám blízkým obviněnému. Obsahovaly například úkoly a koncepty výpovědí svědků, kteří by měli být v dané věci vyslechnuti, včetně odměny za takovou výpověď. Za tímto účelem měla být vytvořena skupina osob – tzv. pomocníků – která měla dle pokynů obviněného svědky tipovat, oslovovat, uplácet, případně „školit“.
Další instrukce se týkaly vyvedení majetku obviněného z konkrétních firem popř. jiných majetkových aktivit do zahraničí, nebo úpravy či vytvoření „nových“ účetních dokladů a nájemních smluv, které by bylo následně možné použít ve prospěch obhajoby.
Mimo výše popsané hlavní linie případu bylo rovněž jednoznačně zadokumentováno provázání firem MORÁVIA-CHEM s.r.o., ENERGOINVESTMENT s.r.o., LIKÉRKA DRAK, VERDANA s.r.o. a BIOTECH s.r.o., ze kterého vyplývá, že tyto firmy byly ve skutečnosti využívány obviněným R.B. a dalšími obviněnými osobami. Z toho také plyne i provázanost nálezu nelegálního lihu v květnu 2013 s osobou R.B.
V den „D“ se rozjeli detektivové ÚOOZ spolu s kolegy z ÚOKFK, NPC a dalších policejních složek za plněním jednotlivých úkolů na více jak 100 míst na Moravě, ve východních Čechách a v Praze, kde provedli předem jasně dané úkony trestního řízení. Ty se týkaly v některých případech zadržení podezřelých osob, v jiných případech domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor s cílem zajistit důkazní materiály. Další úkony byly cestou mezinárodní právní pomoci provedeny na Slovensku a v Rakousku.
Výsledkem akce CELA je celkem 15 trestně stíhaných osob (13 mužů a 2 ženy) ve věku od 29 do 56 let ze Zlínska a Ostravska. Mezi nimi jsou i dvě osoby, které v souvislosti s nelegálním lihem již detektivové trestně stíhají od října 2012. Všech 15 osob je trestně stíháno pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině. V konkrétních případech je pak dále trestní stíhání vedeno:
  • u obviněného R.B. pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby ve stádiu přípravy, a zločin podplacení
  • u obviněného T.B. a dalších 5 osob pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
  • u jedné osoby pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a přečin nadržování
  • u zbylých sedmi osob pro přečin nadržování.
Při desítkách domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor byly zajištěny věci důležité pro trestní řízení jako např. množství písemností, nosiče elektronických dat, či finanční hotovost v různých měnách.
Kromě dvou obviněných, kteří jsou již vazebně stíháni od loňského roku, rozhodl příslušný soud v Olomouci o vazbě pro dalších 7 osob. V případě prokázání viny hrozí obviněným podle konkrétního podílu na trestné činnosti až šestnáctileté tresty odnětí svobody.
Detektivové ÚOOZ nalezli a zajistili v rámci akce SMOG a MORAVA po konečném sečtení celkem 2 miliony 295 tisíc litrů nelegálního lihu. Vyčíslená škoda celním orgánem za neodvedení příslušné daně za tento líh činí 650 milionů 590 tisíc korun.
Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

vytisknout  e-mailem