Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Léto 2013

Na Policejním prezidiu ČR se dne 4. září 2013 konala tisková konference zaměřená na vyhodnocení prázdninového období. Tématy byly nejen výsledky z pohledu provozu na pozemních komunikacích, ale také z pohledu pořádkové policie. 

K dané problematice poskytli informace náměstek policejního prezidenta pro vnější službu plk. Mgr. Tomáš Tuhý, ředitel ředitelství služby pořádkové policie plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, a také pověřený ředitel ředitelství služby dopravní policie plk. Ing. Tomáš Lerch.
 
V úvodu náměstek policejního prezidenta pro vnější službu plk. Tomáš Tuhý zdůraznil význam informovanosti veřejnosti prostřednictvím médií v oblasti dopravy, což příznivě ovlivňuje dopravní situaci a chování účastníků v silničním provozu. Informoval o opatřeních během prázdninového období, která byla v jednotlivých krajích připravována na základě zkušeností z minulých období s cílem preventivně působit v oblasti dopravy i veřejného pořádku.
 
„Policisté pořádkové služby se zaměřili mimo jiné na velká shromáždění a akce, kde docházelo k velké kumulaci osob a kde byl předpoklad páchání trestné činnosti. Při bezpečnostních opatřeních bylo nasazeno 6 326 policistů, kteří se zúčastnili 379 akcí a bylo zjištěno celkem 1 410 skutků protiprávního jednání.“ informoval přítomné novináře plk. Martin Hrinko.
 
Bezpečnostní akce byly zaměřeny zejména na podávání alkoholu mladistvým. Celkem 3 645 policistů provedlo kontroly na 563 akcích, kde bylo zjištěno 296 případů protiprávního jednání a to zejména v oblasti podávání alkoholu mladistvým a ohrožování pod vlivem návykové látky. Na konkrétním případu, kdy bylo zjištěno podávání alkoholu dítěti a hodnota alkoholu u dvanáctiletého dítěte dosáhla 1,16 promile alkoholu v dechu, dokladoval význam těchto bezpečnostních opatření právě v letních měsících.
 
Výsledky nehodovosti nejen za prázdniny, ale i za uplynulých osm měsíců letošního roku prezentoval plk. Tomáš Lerch. Zdůraznil, že počet nehod stejně tak jako počet usmrcených osob při dopravních nehodách je nejnižší za posledních dvacet tři let. Informoval o nejčastějších příčinách tragických nehod. Jsou to zejména nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravně technickému stavu vozovky, jízda po nesprávné straně nebo vjetí do protisměru a nevěnování se řízení.
 
"Celoroční trend je zatím optimistický, ale je třeba dodat, že v měsíci červenci jsme naopak zaznamenali nárůst počtu obětí nehod proti loňskému roku. Podepsalo se na tom pro rekreaci sice příznivé, ale pro provoz na silnicích výrazně nepříznivé počasí.“ řekl plk. Tomáš Lerch. 
 
Objasnil také příčiny poklesu tragických dopravních nehod - vyšší počet bezpečnostních prvků ve vozidlech, mediální apel a kampaně, které působí preventivně na všechny účastníky silničního provozu. Pozitivní vliv na nehodovost má také aktuální dopravní zpravodajství. Řidiči si díky němu mohou lépe naplánovat cestu a snížit tím stres za volantem. Důležitým faktorem je v neposlední řadě také intenzivní činnost policie v nejrizikovějších místech a obdobích.
 
 Prezentace dopravní a pořádkové policie naleznete níže.
 
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí
Policejního prezidia
4. září 2013
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem