Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro poškozené - investiční fond Growing Way, s.r.o.

Ve shora uvedené věci vedené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka Ostrava pod spisovou značkou 4 VZV 3/2021, bylo s ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000 osob, rozhodnuto Okresním soudem v Ostravě podle § 44 odst. 2 trestního řádu, že svá práva v trestním řízení mohou poškození uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. 

Poškozeným je v současné době zasílána Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, pod č.j. NCOZ-9068/TČ-2020-417705, zásilka obsahující poučení poškozeného o právech v trestním řízení, dotazník s otázkami k věci, dále výše uvedené usnesení Okresního soudu v Ostravě společně s dopisem státního zástupce, kterým vysvětluje pojem společného zmocněnce.
   
Společným zmocněncem může být jakákoliv osoba způsobilá k právním úkonům.
 
V případě, že si poškození zvolí více než 6 zmocněnců a nedohodnou se mezi sebou o výběru 6 společných zmocněnců, provede tento výběr Okresní soud v Ostravě. K tomuto výběru dojde až po uplynutí 30 denní lhůty všem poškozeným. Do té doby každého poškozeného zastupuje jím zvolený zmocněnec.
   
Ke zvolení zmocněnce má poškozený lhůtu 30 dnů od doručení předmětné zásilky obsahující výše uvedené usnesení. Navíc případné nezvolení zmocněnce v této lhůtě poškozeného nezbavuje práva v budoucnu si zvolit některého ze společných zmocněnců ustanovených soudem.plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
26. října 2021

vytisknout  e-mailem