Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrum dopravních informací

Policie ČR má s poskytováním dopravního zpravodajství bohaté a dlouhodobé zkušenosti. 

Centrum dopravních informací (dále jen „CDI“) historicky vychází z rozhodnutí Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu jako pracoviště Útvaru pro koordinaci a řízení Policie ČR. Po různých organizačních změnách Policejního Prezidia ČR se nyní stalo součástí Národního operačního centra Policejního prezidia ČR.

CDI se specializuje na správu informačních aplikací, které jsou dostupné na internetových stránkách Policie ČR na www.policie.cz. Těmito aplikacemi jsou například „denní statistiky dopravních nehod“ a „centrum dopravních informací“, které poskytují podrobný přehled o aktuální dopravní situaci v České Republice. Dopravní informace z těchto stránek jsou určeny zejména široké laické i odborné veřejnosti. Tyto stránky pozitivně prezentují práci policie, včetně práce operačních odborů. Sekce Dopravní informace patří mezi jednu z nejnavštěvovanější částí policejního webu. Tuto pozici si udržuje již několik let. 

Pracovníci CDI nepřetržitě pracují na sběru, zpracování a distribuci informací o dopravní situaci v České Republice. Tyto informace zahrnují stav a průjezdnost komunikací, aktuální omezení provozu způsobená nehodami nebo přírodními jevy (jako je ledovka, sněhové záseky nebo mlha), a také upozornění na přepravu nadměrných nákladů a další dopravní události. V loňském roce těchto událostí bylo nahlášeno přes 124 000. 

Kromě správy informačních aplikací CDI také provádí metodické akce na pracovištích, kde instruuje pracovníky v práci s aplikacemi a použití jejich funkcí pro rychlé a efektivní zaznamenání dopravních dat.
Hlavním cílem CDI je poskytovat relevantní dopravní zpravodajství, které přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, efektivnějšímu využití dopravní infrastruktury. Policie ČR má s poskytováním dopravního zpravodajství bohaté a dlouhodobé zkušenosti a s rozhlasovými stanicemi spolupracuje již od roku 1973.

Proces zpracování dopravních informací

Proces zpracování dopravních událostí začíná oznámením události na tísňovou linku 158. Operátoři integrovaného operačního střediska vyhodnotí situaci a po potřebných opatřeních ji vloží do informačního systému CDI. Tato informace se následně zobrazí na pracovišti ODI, kde je ověřena a upravena podle potřeby. Pokud je vše v pořádku, informace je autorizována a předána do Národního dopravního Informačního Centra (NDIC) a zároveň zveřejněna na webových stránkách Policie ČR a intranetové aplikaci.

Nahlášení mimořádných událostí na národní tísňové číslo 158

V situacích ohrožení je klíčové zachovat klid a poskytnout potřebné informace při volání na tísňovou linku. Je důležité poskytnout odpovědi na zásadní otázky, které usnadňují operátorům rychlé vyhodnocení situace a poskytnutí adekvátní pomoci. Znalost postupů při volání na tísňovou linku může hrát hlavní roli při poskytování rychlé a efektivní pomoci v nebezpečných situacích.
V situacích stresu je nezbytné  zachovat klid a poskytnout potřebné informace při volání na tísňovou linku. Znalost pravidel pro volání na tuto linku může výrazně usnadnit a urychlit vyslání adekvátní pomoci.

Při samotném oznámení události je vhodné postupovat základních kriminalistických otázek:

CO SE STALO: Je důležité podrobně popsat událost, rozsah škod, počet postižených nebo ohrožených osob. Na základě těchto informací je možné vyslat adekvátní pomoci.
KDE SE TO STALO: Pokud možno, je vhodné poskytnout přesnou adresu nebo popis místa události. Důležité je sdělit, kde se událost fyzicky odehrála, a ne pouze, kde se volající momentálně nachází. Tím se předejde zbytečným zmatkům a zpožděním v poskytnutí pomoci.
KDY SE TO STALO: Doba, kdy došlo k události, je klíčovou informací pro posouzení situace. Rozlišujeme mezi dobou, kterou volající zná (například při dopravní nehodě) a dobou, kterou nezná (například při nálezu kosterních ostatků).
ČÍM SE TO STALO: Specifikace prostředků, které byly při události použity, je důležitá pro rychlou reakci pomoci. Jedná se například o použití nože, střelné zbraně nebo dopravního prostředku.
JAK SE TO STALO: Popis samotného průběhu události pomáhá operátorům lépe pochopit situaci a poskytnout adekvátní pomoc.
PROČ SE TO STALO: Zjištění motivace události může být klíčem k pochopení situace a přijetí vhodných opatření pro ochranu a poskytnutí pomoci.
Zdravotní Stav Postižených: Pokud je to možné, informace o zdravotním stavu postižených osob může být klíčová pro priorizaci a poskytnutí nejrychlejší možné pomoci.

Dodržování těchto kroků při volání na tísňovou linku může zásadním způsobem přispět k rychlé pomoci v situacích ohrožení života a zdraví.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
14. května 2024

vytisknout  e-mailem