Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Akce HAD 2018

České bary a herny čekají do konce roku celostátní kontroly. 

Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími subjekty chystá sérii celostátních PREVENTIVNÍCH KONTROL ZAKÁZANÉHO PRODEJE ALKOHOLU DĚTEM A HAZARDNÍHO HRANÍ. Akce Hazard, alkohol a děti 2018 proběhne v českých barech, hernách a restauračních zařízeních. Kontroly budou probíhat od srpna do prosince 2018 po celém území České republiky. K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní dětí a nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dětmi.

Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších.

Preventivní akce HAD bude realizovaná v období od srpna do prosince 2018 ve třech kontrolních kolech. „Kontroly zaměřené na zákaz podávání alkoholu dětem jsou součástí každodenní práce Policie ČR. Tato forma kontrol je však výjimečná, neboť při nich dochází ke komplexní kontrolní činnosti zúčastněných institucí na území celé České republiky. Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy a také osvěta,“ vysvětluje brig. gen. Martin VONDRÁŠEK, první náměstek policejního prezidenta.

Kontrolovat se bude zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18ti let věku).

„Vnímám tuto spolupráci napříč kontrolními orgány a ministerstvy jako klíčovou. V riziku závislosti na alkoholu je přes milion obyvatel České republiky, přičemž přes 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně ve větším množství. Přes půl milionů lidí se pak běžně pohybuje v riziku rozvoje závislosti na hazardním hraní. Tolerance společnosti vůči alkoholu, hazardnímu hraní, ale i tabáku je vysoká. Průměrný věk první zkušenosti s opilostí v dětském věku je 12 let. Je skutečně na čase s tím něco udělat,“ říká Mgr. Jarmila VEDRALOVÁ, národní protidrogová koordinátorka s tím, že je přesvědčena, že realizované preventivní kampaně ve spolupráci s policií alespoň částečně přispěly ke snížení konzumace alkoholu dětmi u nás.

„Preventivní význam akce je především v budování zodpovědnosti u dospělých, kteří jsou těmi, kdo mají dodržovat zákony a nezletilým alkohol nenabídnout,“ uvádí Mgr. Jarmila VEDRALOVÁ a dodává: „Důkazem, že se tak ale neustále děje a prodejci dětem alkohol prodávají, nebo jim umožňují hazardní hraní, je například realizovaná Evropská školní studie, která nám potvrdila, že přes 86 % dětí vnímá dostupnost alkoholu v České republice jako velmi snadnou.Ze zákona je ale zakázáno podávat alkohol osobám mladším 18 let.“

Kontrolní akce budou probíhat ve vybraných restauračních zařízeních, klubech, sportbarech, zábavních podnicích, na akcích pod širým nebem apod. s předpokládanou účastí mládeže. Na tipování konkrétních provozoven spolupracuje se zainteresovanými subjekty i služba kriminální policie a vyšetřování.

„Vzhledem k preventivnímu charakteru celé akce přinášíme provozovatelům zmiňovaných podniků možnost se na kontroly připravit, prodiskutovat legislativní náležitosti a postupy v rámci odborných chatů, které se uskuteční v termínu od 22. srpna do 24. srpna 2018 na Facebookovém profilu Policie České republiky,“ dodává ke kontrolám plk. doc. Ing. Martin HRINKO, Ph.D., MBA, ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky a vedoucí organizačního štábu akcí HAD 2018.

Potvrzením toho, že se Česká republika potýká se snadnou dostupností alkoholu pro nezletilé, jsou také průběžně realizované kontrolní nákupy České obchodní inspekce jak v malých prodejnách, tak i v obchodních řetězcích. „Již rok dává tzv. „protikuřácký zákon (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) oprávnění České obchodní inspekci provádět kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 18 let. Tyto kontroly bývají velmi účinné a výsledky jsou znepokojivé, protože mladistvým bývá v mnoha případech prodáno nejenom víno a pivo, ale i tvrdý alkohol, který je pro ně obzvlášť nebezpečný,“ říká Ing. Mojmír BEZECNÝ, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce bude v rámci akce HAD kontrolovat zejména prodej alkoholu mladistvým i prostřednictvím figurantů. „Kontroly v dozorové pravomoci České obchodní inspekce by měly přispět k tomu, aby prodejci skutečně dbali na to, komu alkohol prodávají, v případě pochybností ověřovali věk kupujícího a důsledně dodržovali zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let tak, jak jim to ukládá zákon. Věřím, že tato společná kontrolní akce, do které se zapojí také všechny inspektoráty České obchodní inspekce, nejen odhalí nedostatky, ale následně přispěje i k posílení odpovědnosti prodejců,“ doplňuje Ing. Mojmír BEZECNÝ.

Vzhledem k rostoucímu hazardnímu hraní dětí je do akce zapojena také Celní správa ČR. „Celní správa se i svou úlohou podílí na ochraně mladistvých před negativními vlivy. Každoroční účastí potvrzuje smysl takových kontrol,“ uvedl k zapojení celní správy plk. Ing. Lumír ŠATRAN, zástupce generálního ředitele Celní správy ČR.

Pro srovnání: Od října do prosince 2015 zkontrolovalo 5000 příslušníků policie a 2000 účastníků státní správy a samosprávy téměř 4000 klubů a 18000 osob. Z toho bylo při kontrolách nalezeno 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰. Od července do září 2017 zkontrolovalo 2500 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj.

V rámci akce HAD 2018 budou v období 22. – 24. srpna 2018 realizovány také odborné LIVE chaty:

                                                                                                         

Odborné LIVE chaty k AKCI HAD 2018

Zveme vás na „LIVE“ chaty k tématu preventivně bezpečnostní akce „HAD 2018“ (Hazard, alkohol a děti) se zástupci Policie ČR, Celní správy ČR a České obchodní inspekce.

Své dotazy budete moci položit do příspěvku, který bude založen vždy v daný den od 9 hodin. Odpovídat na vaše dotazy budeme v době od 10 do 12 hodin.

Každá otázka musí být položena jako samostatný komentář. Žádáme o dodržování všeobecných pravidel diskuze tak, aby byla přehledná a konstruktivní.

Chaty proběhnou na FB profilu Policie ČR: https://www.facebook.com/PolicieCZ

 • Chat Policie ČR - 22. 8. (středa) 10:00 až 12:00
  Téma: prevence a postupy PČR v dané oblasti, spolupráce s dalšími subjekty
  Odborný mluvčí: pplk. Mgr. Hana Kučná, pplk. Ing. Bc. Jiří Bárta
 • Chat České obchodní inspekce - 23. 8. (čtvrtek) 10:00 až 12:00
  Téma: činnost ČOI v rámci akce HAD
  Odborný mluvčí: tiskový mluvčí ČOI - Mgr. Jiří Fröhlich
 • Chat Celní správy ČR - 24. 8. (pátek) 10:00 až 12:00
  Téma: hazard a kontrolní činnost Celní správy ČR v rámci akce HAD
  Odborný mluvčí: kpt. Mgr. Bc. Anna Zítková, kpt. Mgr. Ing. David Vorel

Kontakty pro média:

Odbor tisku a prevence PP ČR
kpt. Bc. Eva Kropáčová
Mob. +420 974 834 374
Email: pp.tisk@pcr.cz

Odbor protidrogové politiky ÚV:  
MgA. Renata Povolná
Mob. +420 728 302 397
Email: povolna.renata@vlada.cz

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
21. 08. 2018

vytisknout  e-mailem