Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vznik služebního poměru příslušníka Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka uvedla, že zastupuje dva příslušníky Policie České republiky, oba označila jako „Klienty“ a požadovala:

„zaslání interního předpisu Policie ČR, jež se bezprostředně váže ke vzniku služebních poměrů obou Klientů, zejména pak o zaslání závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2012 ze dne 27. července 2012, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta ze dne 29. dubna 2020, č. 105/2020.“

Policie České republiky identifikovala v požadovaných dokumentech závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „ZPPP č. 100/2012“), a závazný pokyn policejního prezidenta č. 75/2013, kterým se stanoví rozsah pravomoci služebních funkcionářů jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru příslušníků Policie České republiky (personální pravomoc) – dále jen „ZPPP č. 75/2013“.

Povinný subjekt poskytl žadatelce text ZPPP č. 100/2012 ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 105/2020, konkrétně jeho části třetí (čl. 3 až čl. 7), která stanoví požadavky na tělesnou zdatnost uchazeče o přijetí do služebního poměru nebo policisty pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven (k § 13 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 4 a § 79 odst. 4), části deváté (čl. 16a), která upravuje náborový příspěvek, a dále přílohy č. 2 tohoto interního aktu řízení, která obsahuje obsah testů, jejich popis a bodové hodnocení a kritéria hodnocení pro jejich splnění, přílohy č. 5, která obsahuje vzor osvědčení o fyzické způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Policie České republiky pro výkon služby na služebním místě, pro účely § 15 odst. 4 a § 79 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přílohy č. 8, která stanoví konkrétní výši náborových příspěvků u jednotlivých útvarů Policie České republiky, a přílohy č. 9, která stanoví vybraná systemizovaná služební místa pro potřeby přiznání náborového příspěvku. Ostatní části a přílohy předmětného interního aktu řízení Policie České republiky se nevztahují ke vzniku služebního poměru příslušníků Policie České republiky jmenovaných do služební hodnosti vrchního asistenta a ustanovených na služební místo v obvodním oddělení, tedy ani žadatelčiných Klientů.  

Povinný subjekt rovněž poskytl žadatelce celý text ZPPP č. 75/2013 ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 83/2020.

PhDr. Jiří Vokuš, 20. ledna 2023

vytisknout  e-mailem