Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k vyzvednutí písemnosti - Vladyslav YURKO

Č. j. KRPZ-141162-62/TČ-2022-150881-RZA 

Kroměříž 24. května 2023
Počet stran: 2

       

V Ý Z V A

podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

K  V Y Z V E D N U T Í   P Í S E M N O S T I

- usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle ust. § 79f odst. 1, 3 trestního řádu, vydané dne 16.2.2023 policejním orgánem Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Oddělení hospodářské kriminality pod č.j. KRPZ-141162-45/TČ-2022-150881-RZA.

Adresát: Vladyslav YURKO, nar. 14.02.2003

Doručovací adresa: Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové, Česká republika Útvar policie, u něhož je písemnost připravena k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Kroměříž
Oddělení hospodářské kriminality
Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý a písemnost se vrátila odesílateli, tato byla uložena dne 02.05.2023 u policejního orgánu.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 do 15:00 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-lisi adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Zpracoval:

nprap. Bc. Richard Žáček
vrchní inspektor
tel. 974 675 485

  

   

Vyvěšeno dne: 25.05.2023
Sejmuto dne: 05.06.2023

vytisknout  e-mailem