Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, výzva k převzetí vozidla FORD FOCUS

Č. j. KRPM-93298-8/ČJ-2021-140040 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Dálniční oddělení Kocourovec

Přáslavice 30. září 2021

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dálniční oddělení Kocourovec, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 37 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y z ý v á   k   p ř e v z e t í   v ě c i

vozidla tov. zn. FORD FOCUS, rz :WPR8427F, mpz PL, r.v. 2001, barva MODRA, vin WFONXXGCDN1P71033, které bylo dne 6.8.2021 v 10:00 hod., v okr. Olomouc, na parkovišti čerpací stanice Benzina, u dálnice D46, 35 km, směr Olomouc, zajištěno z důvodu ochrany majetku.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dálniční oddělení Kocourovec na adrese 78356 Přáslavice, Kocourovec 19 osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k vozidlu, a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

prap. Michal Kováček
odpovědná úřední osoba


Vyvěšeno dne: 01.10.2021
Sejmuto dne: 02.04.2022

vytisknout  e-mailem