Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výzva k převzetí věci - OA OPEL Vectra EB11S

KRPM-76339-23/ČJ-2019-140523 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 37 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

V y z ý v á  k  p ř e v z e t í  v ě c i 

OA OPEL VECTRA EB11S, rz 1T27143, r.v. 1999, barva STŘÍBRNÁ, vin W0L0JBF35X1164978, objem motoru 1598, celková hmotnost 1920, stav VYŘAZENO Z PROVOZU, číslo TP AP354234, číslo OTP UAS020155, karoserie KOMBI 5DV.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 3, na adrese Smetanova 14, Olomouc, osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k věcem, a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………….   

Sňato z úřední desky dne: ……………………….             

pprap. Martin Smrček

vrchní asistent

tel: 974 769 651, 974 769 666

vytisknout  e-mailem