Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výzva k převzetí věci - OA BMW 318 TDS 3/C

KRPM-76339-22/ČJ-2019-140523 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 37 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

V y z ý v á  k  p ř e v z e t í  v ě c i 

OA BMW 318 TDS 3/C, rz 2M91470, r.v. 1996, barva ČERNÁ, vin WBACC51070ES23099, objem motoru 1665, celková hmotnost 1740, stav PROVOZOVANÉ, číslo TP UH940742, číslo OTP UAP987563, karoserie 4 DVÉŘOVÁ.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 3, na adrese Smetanova 14, Olomouc, osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k věcem, a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………….   

Sňato z úřední desky dne: ……………………….             

pprap. Martin Smrček

vrchní asistent

tel: 974 769 651, 974 769 666

vytisknout  e-mailem