Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k převzetí písemnosti - Viacheslav HONCHAR

Č. j. KRPB-241513-58/TČ-2023-060288-HAB, Viacheslav HONCHAR, roč. 1972 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Skupina kybernetické kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno

Č. j. KRPB-241513-58/TČ-2023-060288-HAB

Brno 14. května 2024

VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Viacheslav HONCHAR, nar. 09.09.1972.
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Armádní č. p. 1241, 337 01 Rokycany-Nové Město, Česko.

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, MŘ Policie Brno, Cejl 4/6.

Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1, 3 trestního řádu ze dne 14.05.2024 pod č.j. KRPB-241513-55/TČ-2023-060288-HAB.

Protože bylo zjištěno, že na uvedené adrese se nezdržujete a nebyla zjištěna žádná jiná aktuální adresa vašeho pobytu na území České republiky a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 14.05.2024.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 do 14:30 hodin na OAKK SKPV MŘ Brno.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení. 

Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Ing. Ondřej Habr
Datum: 14.05.2024
Podpis doručujícího policisty:

por. Ing. Ondřej Habr
komisař
tel. 974 625 932
e-mail: ondrej.habr@pcr.cz


Vyvěšeno dne: 15.05.2024
Sejmuto dne: 28.05.2024

vytisknout  e-mailem