Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Významné ocenění za výzkum

Řešitelský tým složený ze zástupců Kriminalistického ústavu a Národní galerie v Praze získal Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2022. 

Členové týmu Marek Kotrlý a Ivana Turková z Kriminalistického ústavu, Radka Šefců, Irena Nývltová a Dagmar Konvalinková z Národní Galerie v Praze převzali ocenění dne 1. listopadu 2022 v budově Kláštera sv. Anežky České v Praze za výsledky dosažené v projektu „Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století.“

Cena ministra vnitra 09Cenu jim předali Pavel Vařeka, ředitel kanceláře prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, a Jan Vykoukal, místopředseda Komise pro udělení Ceny ministra vnitra, který je pověřen zastupováním vedoucího odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání.

Společný projekt Kriminalistického ústavu a Národní galerie v Praze probíhal v letech 2017 až 2021 a je jedinečný nejen v ČR, ale i ve světě. Řešitelům se podařilo vyvinout čtyři certifikované metodiky pro odhalování trestné činnosti v oblasti padělání výtvarného umění a dvě unikátní softwarové aplikace. Jednak Databázi výtvarných materiálů 20. století, která sdružuje data z instrumentálních analýz (tzn. analytická data získaná metodami optické mikroskopie, Ramanovy spektroskopie, SEM-EDS analýzy nebo rentgenové fluorescenční analýzy) a dále Autorskou SW aplikaci, jež obsahuje komplexní výsledky restaurátorského a laboratorního průzkumu děl umělců z 20. až 40. let minulého století (tzv. České avantgardy). Právě tato díla patří v současnosti k nejčastěji padělaným.

Nové metodiky a SW aplikace získané společným projektem byly bezprostředně zavedeny do praxe. Jsou nezbytným základem pro komparační multidisciplinární analýzu při posuzovaní pravosti výtvarných děl pracovníky Národní galerie v Praze i experty v rámci řešení trestněprávních kauz.

Znalci Marek Kotrlý a Ivana Turková se zkoumáním pravosti uměleckých děl zabývají již řadu let. V minulosti zkoumali stovky obrazů zajištěných v souvislosti s pácháním trestné činnosti, u nichž byl předpoklad, že se může jednat o padělky. Oba jsou již dvojnásobnými laureáty Ceny ministra vnitra.

kpt. JUDr. Dana Hradilová
Kriminalistický ústav Policie ČR
1. listopadu 2022

Odkazy do noveho okna

Cena ministra vnitra 01

Cena ministra vnitra 01 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 02

Cena ministra vnitra 02 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 03

Cena ministra vnitra 03 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 04

Cena ministra vnitra 04 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 05

Cena ministra vnitra 05 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 06

Cena ministra vnitra 06 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 07

Cena ministra vnitra 07 

Detailní náhled

Cena ministra vnitra 08

Cena ministra vnitra 08 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem