Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Význam symboliky znaku

Ochranné služby Policie ČR 

Barvy: Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Bílá barva symbolizuje čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Světle modré pozadí znaku odkazuje na barvy státní vlajky a také na to, že ochránci vykonávají službu v civilním obleku, tmavě modré pozadí je potom barvou služební kombinézy. To symbolizuje, že v případě nutnosti je tým schopen úspěšně provádět i bojovou činnost, aby chránil životy a zdraví jím svěřených osob.
 
Štít: Symbolem ochrany je štít. Štít je obranný prostředek sloužící k odrážení úderů a osobní ochraně vojáků. Štít měl po celou dobu své historie především ochrannou, ale i dekorativní funkci.
 
Logo útvaru
Lev: V roce 1247 přijal Přemysl Otakar II., jako markrabě moravský, znamení dvouocasého lva.Tento lev se 23. září 1253, když Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, stal znakem českého krále. Od roku 1270 užíval Přemysl Otakar II. pečeti s jezdcem, který nese červený prapor s bílým dvouocasým lvem. Od znaku českého krále byly odvozeny i oficiální barvy. Pečeti českých králů se zavěšovaly na bílo-červené závěsy. Za vlády Přemysla Otakara II. vznikla také moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice. Po smrti Přemysla Otakara II. si šlechtická zemská obec přivlastnila za svůj znak dvouocasého lva. Po celou první polovinu 13. století u nás byly užívány orlice a lev souběžně. Za vlády Jana Lucemburského byl zaveden čtvrcený štít s českým lvem v 1. a 4. poli a ve 2. a 3. poli byl znak lucemburského hrabství. Krále však nadále reprezentovala pečeť se samostatným dvouocasým lvem, které se od 14. století říkalo pečeť koruny české.
 
Štít se lvem: Štít s českým lvem na znaku útvaru symbolizuje to, že útvar svými činnostmi vykonává vůli státu při ochraně významných osob pobývajících na území České republiky, ke kterým je vázán mezinárodními smlouvami.
 
Poloha meče a štítu: Polohou meče a štítu je vyjádřeno držení v rukou rytíře připravenému k boji.
 
Logo útvaru
Meč: Meč je symbol síly, spravedlnosti, moci, víry a loajality. Meč je označován za " KRÁLE ZBRANÍ " a to z jediného důvodu - po tisíce let se používal meč  jako hlavní zbraň a to až do doby, kdy byly vynalezeny palné zbraně. Pokud člověk vezme do ruky jílec meče, změní se mnoho. Získává sílu a pocit odpovědnosti. Vnitřní hlas jej nutí meč pozvednout a vykonat s jeho pomocí to, k čemu se zavázal služební přísahou.
Dva meče a štíty: Dvojice mečů a štítů nás upozorňují na to, že při osobní ochraně spolupracuje tým složený z několika příslušníků útvaru. Ochrana významných osob a jejich sídel je kolektivního rázu. Není zde místo pro nespolehlivé individualisty. Je to vyjádření kamarádských vztahů
a vzájemné spolupráce příslušníků útvaru.

Heslo: „Na vše připraven“ vyjadřuje připravenost členů útvaru k plnění všech úkolů jim stanovených.
Logo útvaru

 

vytisknout  e-mailem