Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyžádané informace

 • Vyžádané informace
 • Vyžádané informace v roce 2020
 • Vyžádané informace v roce 2019
 • Vyžádané informace v roce 2018
 • Vyžádané informace v roce 2017
 • Vyžádané informace v roce 2016
 • Vyžádané informace v roce 2015
 • Vyžádané informace v roce 2014
 • Vyžádané informace v roce 2013
 • Vyžádané informace v roce 2012
 • Vyžádané informace v roce 2011
 • Vyžádané informace v letech 2008-2010
 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 • Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb
 • Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyžádané informace

Vyžádané informace v roce 2020

                                       
1. 3.1.2020 a 7.1.2020 žádost o spisové značky
2. 7.1.2020 Žádost o listinnou podobu úředního záznamu
3. 23.1.2020 Soubor dotazů k policistům obvodního oddělení
4.  3.2.2020 Soubor dotazů k evidenci při podání trestního oznámení
5.  6.2.2020 Dotaz ke stanovisku k napojení objektu firmy ke stávající komunikaci
6.  7.2.2020 Žádost o informace k uvedeným incidentům
7.  12.2.2020 Soubor dotazů k činnosti PČR
8. 20.2.2020 Žádost o zaslání rozhodnutí
9. 6.3.2020

Žádost o informace k uvedenému znalci z oboru stomatologie

10. 9.3.2020

Žádost o listinnou podobu úředního záznamu

11. 9.3.2020

Žádost o listinnou podobu úředního záznamu

12. 10.3.2020

Žádost o počet případů pokusu těžkého ublížení na zdraví

13. 11.3.2020

Žádost o podklady pro vypracování diplomové práce

14. 18.3.2020

Žádost o listinnou podobu úředního záznamu

15. 14.4.2020 Dotazy k činnosti dopravní policie
16. 5.5.2020 Žádost o informace k uvedenému incidentům
17. 13.5.2020 Žádost o informace k dopravní nehodě
18. 12.6.2020 Žádost o informace k přestupkům – překročení povolené rychlosti
19. 15.6.2020 Soubor dotazů k činnosti OO Jičín
20. 22.6.2020

Soubor dotazů k rozsudku KS

21. 1.7.2020

Žádost o spisové značky případů

22. 3.7.2020

Žádost o kopie dokumentu

23. 3.7.2020

Žádost o informace k uvedeným incidentům

24. 3.7.2020 Žádost o číslo jednací daného dokumentu
25. 3.8.2020 Žádost o spis vč. příloh
26.

24.9.2020

Žádost o informace k dopravním opatřením

27. 20.10.2020

Žádost o informace k uvedenému incidentu

28. 4.11.2020

Žádost o informace k dopravním opatřením

Vyžádané informace v roce 2019

                                       
1. 2. 1. 2019 Žádost o kopie úředního záznamu
2. 14. 1. 2019 Informace k právním předpisům
3. 4. 2. 2019 Soubor dotazů k právním předpisům
4.  5. 2. 2019 Soubor dotazů ke konkrétním zákonům
5.  12. 2. 2019 Dotaz k legislativě týkající se jednání konkrétního policisty
6.  13. 2. 2019 Informace k provozu střelnice v Česticích
7.  15. 2. 2019 Žádost o kopie dokumentu
8. 19. 2. 2019 Žádost o informace ke konkrétním případům tr. činnosti
9. 19.2.2019 Žádost o informace ke konkrétním případům tr. činnosti
10. 20.2.2019 Informace k trestnímu řízení
11. 06.03.2019 Opětovná žádost - již dříve zodpovězená
12. 06.03.2019 Žádost k podezřelé osobě z přestupku
13. 18.03.2019 Dotazy k trestnímu řízení žadatele
14. 20.03.2019 Dotaz ke konktrétnímu spisovému materiálu
15. 29.03.2019 Informace k trestnímu řízení žadatele
16. 03.04.2019 Žádost o zaslání usnesení k trestnímu stíhání
17. 04.04.2019 Dotazy ke konkrétnímu sposovému materiálu
18. 12.04.2019 Informace k radarovému rychloměru
19. 24. 4. 2019 Poskytnutí úředních záznamů
20. 13. 5. 2019 Informace k přestupkovému řízení
21. 22. 5. 2019 Žádost o kopii dokumentu zranění
22. 31. 5. 2019 Žádost o poskytnutí úředních záznamů 
23. 10. 6. 2019 Žádost o sdělení spisové značky a dalších informací k případu
24. 04.07.2019 Žádost o kopie dokumentů
25. 5.7.2019 Žádost o kopie dokumentů
26.

21.6.2019

Dotazy IAŘ PP ČR, kamerovým systémům
27. 04.07.2019 Procesní otázky vztahující se k rozhodnutí o častečném rozhodnutí
28. 22.07.2019 Žádost o spisové značky případů - § 166 TŘ
29. 25.07.2019 Soubor dotazů ke kopii knihy jízd, fotografie, objektu
30. 24.07.2019 Dotaz ke střelnici Malšovice Hradec Králové
31. 24.7.2019 Dotaz k četnosti DN na dálnici D/11
32. 25.07.2019 Žádost o kopii spisu
33. 01.08.2019 Dotaz k počtu dopravních přestupků KÚ Kvasiny
34. 05.08.2019 Dotazy ke střelnici "Hubert" Broumov
35. 14.08.2019 Dotaz k zahájení vyšetřování případu krádeže
36.  7. 8. 2019 Dotaz k nařízení policejního orgánu
37. 20. 8. 2019 Informace k vyčíslení nákladů na BO
38.  26. 8. 2019 Soubor dotazů k podaným žádostem
39. 10. 9. 2019 Dotaz na e-mailovou adresu
40. 13. 9. 2019 Dotaz k vyšetřovacím složkám/datumy
41.  4. 10. 2019 Dotazy na právní předpisy, žádost o kopii dokumentů
42.  18. 10. 2019 Dotaz k šetření věci a žádost o kopie dokumentů
43.  4. 11. 2019 Žádost o spisové značky případů
44.  11. 11. 2019 Soubor dotazů k podanému trestnímu oznámení
45. 11. 11. 2019 Dotazy k přestupkům a TČ
46. 14. 11. 2019 Žádost o poskytnutí listinné podoby úředního záznamu  a zvukových a obrazových záznamů
47. 27.11.2019 Žádost o fotodokumentaci k případu
48. 2.12.2019 Žádost o spisové značky případů
49. 3.12.2019 Žádost o informace týkající se postupů OO Náchod
50. 9.12.2019 Žádost o informace k podanému oznámení
51. 9.12.2019 Žádost o informace k uvedenému incidentu 
52. 10.12.2019 Žádost o informace k uvedenému incidentu 
53. 11.12.2019

Soubor dotazů k rozhodnutí a žádost o kopie dokumentu

54. 2.12.2019 Sdělení informace k peněžitým odměnám

Vyžádané informace v roce 2018

                                       
1. 18. 1. 2018 Soubor konkrétních dotazů od žadatele z Olešnice v Orlických horách
2. 22. 1. 2018 Dotaz ke statistice dopravní nehodovosti v k.ú. Nové Paky v předmětných úsecích
3. 26. 1. 2018 Soubor dotazů směřujících k činnosti policistů ÚO Jičín
4.  27. 2. 2018 Dotaz ke statistice dopravní nehodovosti v k.ú. Lhota pod Libčany
5. 5. 2. 2018 Soubor konkrétních dotazů od žadatele z Olešnice v Orlických horách
6. 9. 3. 2018 Dotaz ke konkrétnímu případu a ke spolupráci s médii
7.  14. 3. 2018 Žadatel se domáhal zaslání konkrétního usnesení o odložení dle § 159a trestního řádu 
8. 16. 4. 2018 Žadatel se domáhá informace k výši vyplaceného znalečného konkrétním znalcům
9. 27. 4 2018 Subjekt se domáhá informací ke konkrétním vybraným trestním činům z nenávisti
10.  2. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací k provedené kontrole provozovny
11. 14. 5. 2018 Žadatel z Prahy se domáhá informací k vyplacenému znalečnému konkrétním znalcům
12. 21. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá konkrétních informací k daným případnům 
13. 25. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informace ke konkrétnímu případu 
14. 25. 5. 2018 Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informace ke konkrétnímu případu
15. 29. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací k počtu vypracovaných posudků a vyplaceného znalečného  v daném odvětví za vymezené časové období
16. 30. 5. 2018 Žadatel se domáhá informací ke konkrétnímu případu na Rychnovsku
17. 12. 6. 2018 Žadatel se domáhá informace k podanému trestnímu oznámení na Rychnovsku
18. 19. 6. 2018 Žadatel se domáhá informací vztahujícím se ke konkrétnímu případu na Rychnovsku
20. 29. 6. 2018 Žadatel se domáhá poskytnutí kopie úředního záznamu k danému případu
21. 6. 8. 2018 Žadatel se domáhá bližších informací ke spáchanému přestupku z roku 2017
22. 27. 8. 2018 Žadatel se domáhá informací k policistovi OOP Dobruška
23. 18. 9. 2018 Žadatel se domáhá informací k nahlížení do konkrétního spisu
24. 1. 10. 2018 Žadatel se domáhá poskytnutí kopie dokumentu
25.  4. 10. 2018 Žadatel se domáhá informací ke znaleckým posudkům vypracovaným za předmětné období
26.  8. 10. 2018 Žadatel se domáhá informací k poskytnutí kopie soudního rozhodnutí v dané trestní věci

Vyžádané informace v roce 2017

1. 25. 1. Počet příslušníků policistů, občasnských zaměstnanců, exekucí
2. 4. 2. Žádost o kopii výslechu a výsledku šetření
3. 21.3. Žádost o informace k trestnímu řízení
4. 21.3. Žádost o informace k trestnímu řízení
5. 4.4. Informace ke kontrolám v dopravě
6. 11.5. Informace k počtu trestných činů
7. 15.6. Informace - statistika držitelů ZP 
8.  29.6. Žádost týkající se počtu výjezdů příslušníků PČR do Vysokého Veselí
9. 21.6. Žádost týkající se odměn Krajské pořádkové jednotky KŘPH
10. 10.7. Soubor dotazů žadatele se týkal obecně činností KŘPH
11. 19.7. Žadatel se dotazoval informací k "Prameníku Jakub"
12. 26.7. Soubor dotazů žadatele se týkal obecně činností KŘPH
13. 26.7. Žadatel se domáhá informací ke služebním vozům KŘPH
14. Žadatelka se domáhala informací ke konkrétní osobě
15. 1. a 2. 8. Žadatel se domáhal informací k výslechům a sdělenému obvinění u konkrétních případů
16.  8. a 9. 8.  Informace k činnosti PČR KŘPH
17.  14.8. Žadatel se domáhal bližších informací k údajnému přestupku, který se měl stát v měsíci srpnu v Jičíně
18.  23.8. Žadatel se domáhal informací ke konkrétnímu případu 
19. 18.9. Žadatel se dominformací ke konkrétnímu úřednímu záznamu a písemnosti
20. 26.9. Žadatelka se domáhala informací z oblasti krátkodobé ochrany na území Královéhradeckého kraje v létech 2010 až 2016
21. 9.10. Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informací ke konkrétnímu případu a obecně k poskytování informací
22. 7.12. Žadatelka ze Svitav se domáhá informací ke statistice konkrétních OOP
23. 27.12. Žadatel z Olešnice v Orlických horách se domáhá informací ke konkrétnímu případu

Vyžádané informace v roce 2016

1. 11.  1.    Žádost o kopii spisu
2. 12. 1. Jak postupovat pro poskytnutí nahlédnutí do spisu
3. 15. 1. Zda byly podány informace o podání návrhu na úpravu svépravnosti na konkrétní osobu
4 11. 2. Dotaz na výši příjmů konkrétní osoby
5. 23. 3. Zda je vedeno trestní řízení proti konkrétní osobě
6. 4. 4. Stanovisko k uzavírce silnice
7. 6. 4. Jak bylo ukončeno trestní řezení
8. 27. 4. Která policejní vozidla  mají zabudované radary
9. 29. 4. Dotaz na práci policie a dodržování předpisů
10. 1. 5. Nahlédnutí do spisu
11. 6. 5. Nahlédnutí do spisu
12. 13. 5. Dotaz na trestní řízení na konkrétní osobu
13. 31. 5. Dotaz na dodržování právních náležitostí na listinách PČR
14. 7. 6. Dotaz na trestní stíhání konkrétní osoby
15. 26. 6. Dotaz občana, proč na jeho otázky nebylo zodpovězeno podle z.č.106/1999 Sb.
16 26. 6. Dotaz, zda nebyl spáchán přestupek
17 27. 6. Zda ke kácení stromů v Olešnici měla starostka pověření
18 1. 7. Dotaz k finančnímu plnění soudnímu znalci
19. 11. 7. Poskytnutí informace, zda byl záměr prodeje pozemku v Olešnici řádně vyvěšen
20. 24. 8. Dotaz na kauzu "Metanol"
21. 20.9. Žádost  občana o poskytnutí informací k soudnímu exekutorovi
23. 18. 10. Dotaz obačna k usnesení města Kostelce nad Orlicí
24. 19.10. Informace o dopravních nehodách cyklistů v HK
25. 27.10. Informace o řešení dopravní problematiky v obci Staré Místo
26. 28.11. Žádost o kopie dokumentů
27. 5. 12. Dotaz na konkrétní trestní řízení
28. 18. 10. Dotaz na vyčíslení nákladů opatření k fotbalovému utkání
29. 27. 12. Poskytnutí statistik vykazované kriminality za r. 2015

Vyžádané informace v roce 2015

Vyžádané informace v roce 2014

Vyžádané informace v roce 2013

 1. Žádost ze dne 16. ledna 2013 -   Dotaz na prověřování podezření
 2. Žádost ze dne 22. ledna 2013 --  Dotaz na způsob vybrání stávajícího telekomunikačního operátora
 3. Žádost ze dne 7. března 2013 -    Dotaz na dopravní značení 
 4. Žádost ze dne 8. března 20132 -  Dotaz na náklady za pořízení kopie spisu
 5. Žádost ze dne 7. května  2013 -    Dotaz občana na trestní oznámení 
 6. Žádost ze dne 31. května 2013 -   Dotaz na jméno policisty
 7. Žádost ze dne 18. června 2013 -  Žádost o průběhu prošetřování vůči žadateli
 8. Žádost ze dne 20. června 2013 -  Žádost o zaslání kopií dokumentů
 9. Žádost ze dne 25. června 2013 -  Žádost o zaslání dokumentů ze spisu 
10. Žádost ze dne 8. října 2013  -      Žádost o postupu při podání oznámení
11. Žádos ze dne 14. října 2013 -      Žádost o průběhu prošetřování vůči žadateli

 

 

 

Vyžádané informace v roce 2012

 1. Žádost z 3. ledna 2012 -      Kauza manželů Stodolových
 
 2. Žádost z 6. ledna 2012 -     Technické informace k vozům zn. Octavia
 
 3. Žádost z 27. února 2012 -   Stanovisko k dopravnímu přestupku
 

 4. Žádost z 20. března 2012 -  Informace k umístění reklamních tabulí 

 5. Žádost z 5. dubna 2012 -     Vyhotovení kopie ze spisu
 
 6. Žádost z 9. května 2012 -     Informace k vozům zn. Passat
 
 7. Žádost z 5. června 2012  -   Povolení znehodnocení zbraní
 
 8.  Žádost z 22. června 2012 - Statistické údaje (trestné činy, dopravní nehody)
 
 9. Žádost ze 14. září  2012 -     Poskytnutí kopie rozhodnutí (korupce)
 
10. Žádost z 20. 11. 2012 -       Poskytnutí vyjádře ní  omezení veřejného přístup na komunikaci
 

11. Žádost z 23. 11. 2012 -      Podání vysvělení a doplnění údajů k dopravní nehodě
 


 

Vyžádané informace v roce 2011

Žádost z 1. 7. 2011 -     počty výjezdů do rekreační oblasti

Žádost z 1. 6. 2011 -     informace o veřejné zakázce

Žádost z 3. 5. 2011    -  přeprava nebezpečných látek, statistika nehod

Žádost ze 14. 5. 2011 - podání informace o zaměstnancích OOP Vrchlabí

Žádost z 23. 5. 2011 -   žádost občana z Vrchlabí na předání spisu

Vyžádané informace v letech 2008-2010

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

                                                                                                                      Příloha č. 1
                                                                                                                      k NMV č. 70/2007
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Jméno*:……………………………Příjmení*:………………………………………………
 
Datum narození/IČO*: …………………………..    Titul: ………………. ………………..
 
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….
 
 
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...
 
                 
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
 
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
 
 
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..
 
 
Text*:             …………………………………………………………………………………...
                        .…………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
 
 
Datum podání:
 
                        
* Povinné údaje
 
Tento vzor má pouze doporučující charakter
 
Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu elektronické podatelny povinného subjektu
                                                      

Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

                                                                                                                      Příloha č. 2
                                                                                                                      k NMV č. 70/2007
Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Jméno*:          …………………………………………………………………………………...
 
Příjmení*:     …………………………………………………………………………………...
 
Datum narození/IČO*: ……………………………. Titul: ………………………………..
 
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….
 
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...
                 
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
 
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
 
Datum podání:………………………………………………………………………………...
 
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..
 
Označení rozhodnutí, proti kterému odvolání/rozklad směřuje*:
 
Č.j. ………………… Datum vydání:……………………Datum doručení:……………….
 
Text*:             …………………………………………………………………………………... 
                        .…………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
 
* Povinné údaje
Tento vzor má pouze doporučující charakter
 
Odvolání/rozklad podaný elektronickou cestou musí být zaslán na adresu elektronické podatelny povinného subjektu s elektronickým podpisem (viz. § 37/4 z. č. 500/2004 Sb.)

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

vytisknout  e-mailem