Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vyžádané informace

                                                                                                                      Příloha č. 2
                                                                                                                      k NMV č. 70/2007
Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Jméno*:          …………………………………………………………………………………...
 
Příjmení*:     …………………………………………………………………………………...
 
Datum narození/IČO*: ……………………………. Titul: ………………………………..
 
Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….
 
                        město: ………………………………………………………… PSČ: ………...
                 
                        stát: ……………………………………………………………………………..
(uvede se adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
 
Telefon:          …………………………………………………………………………………..
 
E-mail:            …………………………………………………………………………………..
 
Datum podání:………………………………………………………………………………...
 
Předmět*:       …………………………………………………………………………………..
 
Označení rozhodnutí, proti kterému odvolání/rozklad směřuje*:
 
Č.j. ………………… Datum vydání:……………………Datum doručení:……………….
 
Text*:             …………………………………………………………………………………... 
                        .…………………………………………………………………………………..
                        …………………………………………………………………………………...
                        …………………………………………………………………………………...
 
* Povinné údaje
Tento vzor má pouze doporučující charakter
 
Odvolání/rozklad podaný elektronickou cestou musí být zaslán na adresu elektronické podatelny povinného subjektu s elektronickým podpisem (viz. § 37/4 z. č. 500/2004 Sb.)

vytisknout  e-mailem