Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyžádané informace

Interní akty řízení 

 

Žadatel se domáhal poskytnutí dvou interních aktů řízení Policie České republiky platných a účinných v období od 24. dubna 2015 do 3. srpna téhož roku, konkrétně požadoval:

„a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 168/2009 o programu „Dotazy do informačního systému“,

b) závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008 o ochraně osobních údajů.“   

Policie České republiky poskytla žadateli požadovaný závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008, kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních údajů), v celém rozsahu, včetně všech příloh, ve znění platném a účinném ve vymezeném období a dále požadovaný závazný pokyn policejního prezidenta č. 168/2009, o programu „Dotazy do informačních systémů“, včetně jeho přílohy, ve znění platném a účinném ve vymezeném období po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Ohledně vyloučených informací zároveň vydala rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.     

PhDr. Jiří Vokuš, 20. listopadu 2017

vytisknout  e-mailem