Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhá odpovědí k následujícím otázkám: 

 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, jako povinný subjekt, obdrželo dne 8. března 2023 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, XXXXXXXXX č.p. XXX, XXX XX  XXXXXX, e-mail: XY@X.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 4 dotazů.

Věc: žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem v souladu se zákonem čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb.Listiny základních práv a svobod- nestranně a pravdivě, při neporušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR a neporušením služebního zákona, ve věci, úředních osob činných na Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územního odboru Semily a to písemnou formou na položené otázky a jejich zveřejnění na úřední desce.

Povinný subjekt tedy na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu poskytuje následující odpovědi k souboru 4 otázek.

Otázka č. 1.1-
Zda nebyla , ze strany vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP LK , rozhodnuto o pozastavení skartace, spisu u ÚO Semily a OHK Semily a UO Semily, pod ,/ČJ“ a to spisu Obvodního oddělení Semily , kde některé spisy, takto označené. Kde některé spisy, registrované, zaznamenané u Policie ČR, pod ,,ČJ“ ve věci oznámených trestních oznámení a to v i v trestné činnosti, padělání veřejných listin, podvodů, vydírání obsahovali důkazy o spáchané trestné činnosti, kde nedošlo k prověřování oznámené trestné činnosti v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. tr.řádu a zatajování, označených důkazů, nebo přiložených, důkazních listin, prokazující nezákonnou činnost.

Odpověď k 1.1-
O pozastavení skartace nebylo ze strany vedoucích pracovníků PČR Krajského ředitelství policie Libereckého kraje rozhodnuto, neboť nebyly zjištěny, a to ani ze strany kontrolních orgánů, žádné Vámi uváděné skutečnosti.

Otázka č. 1.2-
Zda si bili vedoucí, pracovníci činní u PĎR KŘP LK , vědomi toho, že pod sp. zn. ,,/ČJ“ za lomítkem , nebyla, prověřována oznámená trestná činnost , nemají vypovídající charakter, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu o prověřování oznámené trestné činnosti ale, registrace spisu pod čj. /ČJ za lomítkem, má nevypovídající charakter o prověřování oznámené trestné činnosti a lze ji charakterizovat příslovím ,, jedna paní povídala“ bez právního významu.

Odpověď k 1.2-
Vedoucím pracovníkům PČR Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je známo rozlišení „ČJ“ za lomítkem čísla jednacího. Prováděné šetření zcela rozhodně nelze označit za Vámi uváděnou činnost bez právního významu, toto mimochodem vylučují o kontrolní orgány na věcech zúčastněné.

Otázka č. 1.3-
Který zákonný úkon- zákon , přesně označit, umožnoval , některým příslušníkům Policie ČR, zneužívat libovolně- při zneužití libovůle , registraci- zaznamenání , trestních oznámení, podaných občany. poškozenými , jestliže podání – trestní oznámení ve věci, podané, splňovala, náležitosti, trestních oznámení a i v obsahu, je jednalo o oznámení trestné činnosti a to i s označenými, důkazy a označení i na základě čeho- zákonů, je spatřována, trestná činnost, která způsobila škodu na právech, nebo majetku. A přesto tato trestní oznámení aby nebyla prověřována, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a došlo k zamezení prověřování, byla nesprávným úředním postupem , s úmyslem, šikanovat a poškodit, oznamovatele trestné činnosti, a to registrací,,/ČJ“ spisu, nespadající ani pod dohled státních, zástupců. Kdy došlo k porušení zákona 141/1961Sb. tr.řádu a zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, kdy není na libovůli úředních osob ani u Policie ČR, jestli budou dodržovat zákona nebo ne, kdy byla porušena nestrannost státního orgánu, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR. Odepřením spravedlnosti – podat si zákonnou stížnost do usnesení vydaného podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu a zákona 40/2009Sb. Tr.řádu. ve věci oznámené trestné činnosti, kde toto jednání má charakter, úmyslně způsobit škodu, jak na právech tak majetku, oznamovatelům trestné činnosti.

Odpověď k 1.3-
Takové jednání nebylo ze strany příslušníků Policie ČR Územního odboru Semily zjištěno, správný postup potvrdili i kontrolní orgány na šetřených věcech zúčastněné.

Otázka č. 1.4-
Zda bylo ze strany, některého vedoucího, pracovníka zaznamenáno, že mě ze strany PĎR KŘP LK OHK Semily, bylo jako oznamovateli - poškozenému, znemožněno, přístup ke spisu.

Odpověď k 1.4-
Uvedená skutečnost byla zaznamenána, odepření úkonu bylo řádně odůvodněno.

vytisknout  e-mailem