Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality

ŽĎÁRSKO: Kriminalita v prvním pololetí poklesla 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Žďársku celkem k 369 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 196 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 53,1 %. Ve stejném období v roce 2020 došlo k celkem 455 trestným činů, z nichž policisté objasnili 266, a objasněnost činila 58,5 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku k 40 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 23 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 57,5 %. Ve stejném období roku 2020 došlo k 42 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 26 trestných činů, tedy 61,9 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2021 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 10 případů, z nichž šest do konce pololetí objasnili. V roce 2020 se v prvním pololetí jednalo o 15 těchto trestných činů, z toho 10 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. Policisté v první polovině tohoto roku zaevidovali osm trestných činů, přičemž do konce pololetí ukončili prověřování u pěti trestných činů.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 prověřovali kriminalisté 11 mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období pět případů objasnili. V loňském roce se za stejné období jednalo o 20 trestných činů, z toho do konce pololetí 15 objasněných.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2021 policisté na Žďársku zadokumentovali 127 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 41 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 32,3 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 132 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 43 případů objasnili, tedy 32,6 %.

V letošním roce se v 31 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 53 případech o krádeže prosté a 43 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Od začátku roku policisté prověřovali 31 případů, z nichž osm do konce pololetí objasnili, tedy 25,8 %. V loňském roce se jednalo o 34 trestných činů, z toho devět objasněných, což je 26,5 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do rodinných domů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali osm případů, ze kterých se jim tři trestné činy podařilo objasnit do konce pololetí. Za stejné období roku 2020 policisté zadokumentovali tři případy. Druhým nejčastějším trestným činem, s počtem sedmi trestných činů, je v této kategorii krádež vloupáním do ostatních objektů.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 53 případů, z nichž objasnili 23. Zde došlo k poklesu ve srovnání s obdobím loňského roku o osm případů. V loňském roce se jednalo o 61 trestných činů, z toho 22 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže ostatní, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 11 případů, přičemž do konce uvedeného období dva objasnili. Ve stejném období roku 2020 se jednalo o 12 trestných činů.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii s počtem sedmi zaevidovaných případů, je trestný čin krádeže v obchodech a krádeže dvoustopých vozidel.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 došlo na Žďársku k 43 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 18 objasnili. Objasněnost činila 41,9 %. Ve stejném období v roce 2020 došlo k 61 případům, z toho objasněných bylo 31, tedy 50,8 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté zaevidovali 10 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí v šesti případech prověřování do konce období ukončili. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo, kdy policisté zadokumentovali devět případů, došlo k nárůstu o jeden trestný čin.

K výraznému poklesu, a to o 15 trestných činů, došlo v případě trestného činu úvěrového podvodu. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali pět trestných činů. V roce 2020 jich do konce pololetí bylo 20.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 65 trestným činům, z nichž 48 případů policisté do konce pololetí objasnili. Objasněnost tedy činila 73,8 %. Ve stejném období roku 2020 policisté na Žďársku prověřovali 103 případů, z tohoto počtu 73 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 32 případů. V loňském roce se jednalo o 57 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti, s počtem dvanácti případů, je trestný čin sprejerství. Jedná se o stejný počet případů, jako v roce loňském. V letošním roce policisté do konce pololetí čtyři případy objasnili.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku policisté zaevidovali celkem 83 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 73,5 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 61 případů. V roce 2020 se jednalo o 97 trestných činů, z toho 78 do konce pololetí objasněných.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili 36 trestných činů. V roce 2020 se jednalo o 51 případů.

Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté zaevidovali 31 případů. Ve stejném období roku 2020 se jednalo o 24 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

27. července 2021

vytisknout  e-mailem