Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality v roce 2018

PELHŘIMOVSKO: Kriminalita v loňském roce výrazně poklesla 

Kriminalita na Pelhřimovsku v loňském roce poklesla o 126 trestných činů. V roce 2018 došlo na Pelhřimovsku k celkem 805 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 455 skutků. Celková objasněnost tedy dosáhla 56,5 %. Ve stejném období roku 2017 došlo k celkem 931 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 560, to znamená 60,1 %.

K výraznému poklesu kriminality došlo na území tří obvodních oddělení, a to v Humpolci, Kamenici nad Lipou a Pelhřimově. V teritoriu obvodního oddělení Pacov došlo naopak k nárůstu zaevidovaných trestných činů.

Z celkového počtu 805 trestných činů policisté řešili 148 případů ve zkráceném přípravném řízení.

Kriminalita v roce 2018 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2018 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté na tomto území zaevidovali 323 trestných činů, z nichž se jim 196 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 60,7 %. V roce 2017 pelhřimovští policisté prověřovali 424 trestných činů, z toho jich 258 objasnili a objasněnost tak činila 60,9 %. Na území tohoto obvodního oddělení došlo k nejvýraznějšímu poklesu kriminality, a to o 101 trestných činů.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec došlo v roce 2018 ke spáchání 211 trestných činů. Z uvedeného počtu policisté objasnili 81 případů. Objasněnost tak na Humpolecku v roce 2018 činila 38,4 %. Ve srovnání s rokem 2017, kdy policisté zadokumentovali 253 případů, došlo na Humpolecku ke snížení kriminality o 42 trestných činů. Policisté v roce 2017 objasnili 129 případů.

Na území obvodního oddělení v Pacově došlo ke spáchání 137 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2018 činila 62 %, tedy 85 objasněných trestných činů. V roce 2017 zde policisté prověřovali 94 případů, z nichž 55 objasnili. Zde došlo k nárůstu trestné činnosti o 43 trestných činů, objasněnost se však zvýšila o více jak tři procenta.

V Kamenici nad Lipou a jejím okolí policisté zaevidovali celkem 134 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 93 trestných činů objasnit. Objasněnost na území Kamenice nad Lipou dosáhla hranice 69,4 %. Zde kriminalita klesla oproti roku 2017 o 26 trestných činů. Policisté ze 160 případů 118 objasnili. Objasněnost tedy činila 73,8 %.

Násilná trestná činnost

V roce 2018 došlo na Pelhřimovsku k 40 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 32 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 80%. Ve stejném období roku 2017 došlo k 50 násilným trestným činům a objasnit se podařilo 32 případů, což je 64% objasněnosti.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2018 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem třináct případů, z nichž policisté do konce roku jedenáct objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 84,6 %. V roce 2017 se jednalo o osmnáct trestných činů, z nichž policisté jedenáct objasnili. Objasněnost činila 61,1 %.

Druhým nejčastějším trestným činem bylo nebezpečné vyhrožování, kdy došlo k sedmi trestným činům tohoto druhu, z toho ve všech sedmi případech policisté prověřování ukončili do konce roku. V roce 2017 se jednalo o devět trestných činů, policisté jich do konce roku objasnili sedm.

V pořadí třetím nejčastějším násilným trestným činem byl na tomto území v roce 2018 trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení v pěti případech, u nichž do konce roku policisté ukončili prověřování ve čtyřech případech. V roce 2017 se jednalo o tři prověřované případy tohoto trestného činu.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté čtrnáct mravnostních trestných činů, z nichž do konce roku objasnili devět skutků. Objasněnost dosáhla 64,2%. Ve srovnání s rokem 2017 zde došlo k poklesu o jeden trestný čin.

Majetková trestná činnost

V případě majetkové trestné činnosti došlo na Pelhřimovsku k poklesu trestné činnosti, a to o 74 trestných činů. V roce 2018 došlo k celkem 337 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 91 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti v roce 2018 dosáhla hranice 27%. Ve stejném období roku 2017 došlo na Pelhřimovsku k celkem 411 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 32,6%. V roce 2018 se jednalo v 109 případech o krádeže vloupáním, v 157 případech o krádeže prosté a 71 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů. V roce 2018 policisté zaznamenali 33 případů, ze kterých jich šest objasnili. Objasněnost tedy činila 18,1%. V roce 2017 se jednalo o 52 trestných činů, z toho sedmnáct objasněných a objasněnost činila 32,6%. Zde došlo k největšímu poklesu kriminality, a to o devatenáct trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v kategorii krádeží vloupáním, je v roce 2018 krádež vloupáním do rekreačních objektů, kde policisté prověřovali 28 trestných činů. Objasnit se jim podařilo devět případů, objasněnost tedy činí 32,1%. V roce 2017 se jednalo o 29 případů, z toho šest objasněných.

Třetí nejčastější kriminalitou tohoto druhu byla v roce 2018 trestná činnost vloupání do rodinných domů. Na území Pelhřimovska došlo k 26 trestným činům, z nichž policisté dva případy objasnili, a objasněnost tak činila 7,6%. V roce 2017 policisté prověřovali šestnáct případů, z nichž čtyři objasnili.

Dalším trestným činem v této oblasti, kde došlo k výraznému poklesu, je trestný čin krádeže vloupáním do obchodů. V případě tohoto trestného činu došlo ve srovnání s obdobím v roce 2017 k poklesu o sedmnáct případů. V roce 2018 jich policisté prověřovali šest.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých v roce 2018 policisté prověřovali celkem 157 trestných činů a z tohoto počtu jich 50 objasnili. Objasněnost činila 31,8% a oproti předešlému roku došlo k poklesu o 39 trestných činů. V roce 2017 se jednalo o 196 případů, z toho 65 objasněných.

Jedním z nejčastějších trestných činů v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech, kdy došlo v roce 2018 k 41 případům. Zde je pokles o patnáct trestných činů.

Další nejčastější trestnou činností uvedeného druhu jsou krádeže věcí z vozidel, za loňský rok došlo k 28 případům. Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy tohoto druhu v teritoriu Pelhřimovska jsou krádeže ostatní (19 případů), krádeže součástek motorových vozidel (17 případů), krádeže kapesní (15 případů) a krádeže motorových vozidel dvoustopých (12 případů).

Ostatní majetková kriminalita

V této kategorii je nejčastějším trestným činem v roce 2018 na území Pelhřimovska poškození cizí věci, kde policisté evidovali 43 případů. U této trestné činnosti došlo v loňském roce k poklesu oproti roku 2017, kdy bylo na Pelhřimovsku spácháno 45 trestných činů. Dalšími nejčastějšími trestnými činy jsou trestný čin podvodu, který v roce 2018 policisté prověřovali ve třinácti případech. V roce 2017 bylo zaevidováno dvanáct případů. Dále u trestného činu zatajení věci policisté prověřovali devět trestných činů.

V oblasti majetkové kriminality řešili policisté například případ krádeže pánské tašky s finanční hotovostí, ke kterému došlo na konci srpna loňského roku v Pelhřimově. Policisté z obvodního oddělení v Pelhřimově sdělili dvacetiletému cizinci podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž odcizil pánskou tašku s finanční hotovostí a platební kartou. Z místa utekl. Policisté na základě intenzivního pátrání a prověřování dvacetiletého cizince následující den dopadli. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2018 došlo k 163 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku 112 objasnit. Objasněnost činila 68,7%. Ve stejném období v roce 2017 došlo k 146 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 112 prověřovaných případů a objasněnost tak činila 76,7%.

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kde policisté v roce 2018 prověřovali 64 případů, z nichž objasněných do konce roku bylo 59, tedy 92,1% (v roce 2017 jich bylo prověřováno 50).

Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platebního prostředku, kde policisté zadokumentovali 27 případů, o čtyři více než v roce 2017.

Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti, je trestný čin zpronevěry. V roce 2018 se jednalo o patnáct případů, zde došlo k nárůstu. Oproti roku 2017 kriminalisté odhalili o čtrnáct těchto trestných činů více. V případě trestného činu úvěrového podvodu došlo k výraznému poklesu, a to o 24 případů. Policisté jich v roce 2018 prověřovali dvanáct.

V loňském roce ukončili pelhřimovští kriminalisté náročné prověřování případu rozsáhlých podvodů, jehož výsledkem bylo zahájení trestního stíhání dvaatřicetiletého muže. Ten měl na svém kontě stovky případů trestného činu podvodu, a to jak v dokonaném stadiu, tak ve stadiu pokusu. Trestné činnosti se dopouštěl na území České republiky a v zahraničí, kam na více jak rok odcestoval. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku kolem jednoho a půl milionu korun. Muž mimo jiné nabízel zprostředkování práce v zahraničí, za což inkasoval peníze a svůj závazek nesplnil. Dále na jména jiných osob, bez jejich vědomí a souhlasu, čerpal úvěry od finančních společností. Dalším jeho jednáním bylo vylákání finančních částek z osob pod záminkou uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu.
 

Mezi jeden z největších úspěchů pelhřimovských kriminalistů je případ odhalení chovatelů psů z Kamenice nad Lipou. Muž a žena byli obviněni ze spáchání trestného činu týrání zvířat. Ve vnitřních prostorách domu chovali v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání více jak dvě stě psů malých plemen. Psům nezajistili podmínky řádného chovu, chovali je bez dostatečného venčení, drželi je v nedostatečně osvětlených a větraných prostorách, které neodpovídaly počtu chovaných psů. U více jak sto dvaceti psů tak došlo k těžkému poškození zdravotního stavu, čímž bylo způsobeno jejich dlouhodobé fyzické a psychické strádání.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality prověřovali policisté na Pelhřimovsku v loňském roce 115 trestných činů, z nichž 94 případů, jejichž prověřování policisté ukončili do konce roku 2018. Objasněnost tedy činila 81,7%. V roce 2017 se jednalo o 131 případů, z toho 104 objasněných do konce kalendářního roku.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté odhalili v loňském roce 45 případů. V roce 2017 zadokumentovali celkem 51 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté na Pelhřimovsku vloni odhalili 37 případů. V roce 2017 to bylo 39 případů.

Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem je sprejerství. Úkony trestního řízení byly v souvislosti se sprejerstvím zahájeny v šestnácti případech. V roce 2017 jich bylo prověřováno osmnáct.

Zbývající trestná činnost

V roce 2018 policisté zahájili úkony trestního řízení v celkem 135 případech spadajících do této kategorie kriminality.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policistům se podařilo odhalit 47 trestných činů tohoto druhu.

Dalším častým trestným činem v této kategorii je zanedbání povinné výživy. Policisté prověřovali 30 případů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

14. února 2019

vytisknout  e-mailem