Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality v prvním pololetí

HAVLÍČKOBRODSKO: Kriminalita v prvním pololetí letošního roku poklesla 

 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku celkem k 444 trestným činů a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 207 skutků. Celková objasněnost tedy činila 46,6, %. V roce 2020 došlo v první polovině roku k celkem k 523 trestným činů, z nichž policisté objasnili 277, tedy 53 %. Kriminalita za letošní první pololetí tak klesla o 79 evidovaných trestných činů.

Násilná trestná činnost

Na Havlíčkobrodsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 38 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 17. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 44,7 %. V prvním pololetí roku 2020 došlo k 49 zaevidovaných trestných činů, přičemž z tohoto počtu jich kriminalisté objasnili 36, a objasněnost tak činila 73,5 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí roku 2021 na území Havlíčkobrodska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 21 případů, z nichž 11 do konce pololetí objasnili, což je 52,4 %. V roce 2020 se v prvním pololetí jednalo o 25 činů, z toho 20 objasněných.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jedná celkem o šest případů tohoto trestného činu, přičemž dva případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k poklesu o tři trestné činy.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je nebezpečné vydírání. Policisté v prvním pololetí letošního roku zadokumentovali čtyři případy.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 prověřovali kriminalisté 20 mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období 10 objasnili, což je 50 %. V této kategorii došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 k nárůstu o 13 trestných činů.

Majetková trestná činnost

V kategorii majetkové trestné činnosti došlo k nejvýraznějšímu poklesu nápadu, a to o 70 trestných činů. Zejména v případě krádeží prostých kriminalita za toto období klesla o 39 případů.

Za první pololetí roku 2021 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 153 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 29 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 19 %. Ve stejném období loňského roku se jednalo o 223 případů, z toho 72 objasněných, což je 32,3 %.

V letošním roce se jednalo o 56 případů krádeží vloupáním, 50 případů krádeží prostých a 47 případů připadá na ostatní majetkovou kriminalitu.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 52 hospodářských trestných činů, z nichž do konce pololetí 27 objasnili. Objasněnost tedy v tomto případě činila 51,9 %. Ve stejném období roku 2020 policisté prověřovali 43 případů, z nichž do konce pololetí 15 objasnili, tedy 34,9 %.

Jedním nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii hospodářské kriminality na Havlíčkobrodsku je trestný čin úvěrového podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 12 případů. Oproti stejnému období roku loňského zde došlo k nárůstu o osm případů.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této oblasti jsou neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla s 10 zaevidovanými případy a dále podvod se zadokumentovanými osmi trestnými činy.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality policisté na Havlíčkobrodsku v prvním pololetí roku 2021 zaevidovali 101 trestných činů, přičemž v 69 případech policisté do konce pololetí prověřování ukončili a objasněnost tak činila 68,3 %. V loňském pololetí se jednalo o 89 trestných činů, z toho 72 objasněných, tedy 80,9 %.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté opět odvedli výbornou práci a v prvním pololetí odhalili 41 případů tohoto trestného činu.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 25 trestných činů, které policisté zadokumentovali.

V první polovině letošního roku policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 24 případů sprejerství, z nichž do konce pololetí 16 objasnili.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 policisté zaevidovali celkem 80 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 68,8 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 55 případů. Za stejné období roku 2020 se jednalo o 112 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Havlíčkobrodsku odhalili v prvním pololetí letošního roku 32 trestných činů. V loňském roce se jednalo o 45 odhalených případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté letos zahájili prověřování u 17 případů. V roce 2020 se jednalo o 26 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

22. července 2021

vytisknout  e-mailem