Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality v prvním pololetí

JIHLAVSKO: V objasněnosti byli policisté úspěšnější 

Čísla vztahující se k nápadu trestné činnosti na Jihlavsku v období první poloviny letošního roku jasně vypovídají o poklesu kriminality. Počet trestných činů se v rámci působnosti Územního odboru Jihlava snížil o 114 trestných činů. Naopak v objasněnosti si policisté vedli ještě lépe, než ve stejném období loňského roku.

Letos došlo na Jihlavsku celkem k 592 trestným činům a z tohoto počtu policisté do konce pololetí 305 případů objasnili. Objasněnost činila 51,5 %. Ve stejném období roku 2020 policisté prověřovali 706 trestných činů, z nichž objasnili 344, tedy 48,7 % případů.

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku došlo k 88 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí 57 objasnili. Objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 64,8 %. Ve stejném období roku 2020 došlo k 83 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 51 trestných činů, což je 61,4 %. Nejčastějším spáchaným násilným trestným činem bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali 40 trestných činů. Z tohoto počtu do konce pololetí objasnili 25 případů. V loňském roce se jednalo o 41 případů, z toho devatenáct objasněných do konce pololetí. Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii, je vydírání. Policisté od začátku roku prověřovali třináct případů a v osmi do konce pololetí prověřování ukončili. Ve srovnání s loňským rokem zde došlo k mírnému nárůstu, a to o šest případů. Loupeže prověřovali letos čtyři, z nichž už tři kriminalisté objasnili. Deset případů policisté od začátku roku zadokumentovali u trestného činu nebezpečného vyhrožování a trestného činu porušování domovní svobody, ze kterých už je sedm případů objasněných.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 prověřovali kriminalisté 29 mravnostních trestných činů a ve 13 případech prověřování ukončili do konce pololetí. Objasněnost tedy činila 44,8 %.

Majetková trestná činnost

V kategorii majetkové kriminality došlo k výražnému poklesu. Ve srovnání s loňským rokem nápad této trestné činnosti klesl o 71 skutků. V období první poloviny letošního roku policisté prověřovali 195 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 65 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 33,3 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 266 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 83 případů objasnili, tedy 31,2 %. V letošním roce se ve 42 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 63 případech o krádeže prosté a 90 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním Policisté od začátku roku prověřovali 42 případů, z nichž do konce letošního pololetí 20 objasnili, tedy 47,6 %. Vloni se jednalo o 39 zaevidovaných trestných činů, z toho jedenáct objasněných, což je 28,2 %. Největší zastoupení má v této oblasti krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali jedenáct případů, ze kterých se jim do konce pololetí podařilo objasnit sedm trestných činů. Ve stejném období vloni se jednalo o osmnáct případů, z toho pět policisté objasnili. Častějším je dále trestný čin krádeže vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2021 policisté prověřovali devět případů, z nichž šest objasnili. Vloni jich bylo šest.

Krádeže prosté V kategorii krádeží prostých došlo k největšímu poklesu nápadu trestné činnosti. Ve srovnání s rokem předešlým klesla trestná činnost o 82 případů. V objasňování si policisté vedli opravdu skvěle a překročili hranici padesáti procent. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 63 těchto trestných činů, z nichž do konce pololetí objasnili 32. Objasněnost tedy činila 50,8 %. V loňském roce se jednalo o 145 trestných činů s objasněností 37,2 % (tedy 54 objasněných případů). Nejčastěji prověřovanými trestným činem jsou krádeže v obchodech. Od začátku letošního roku policisté zadokumentovali 24 případů. V objasněnosti však policisté vykázali vynikající výsledky a ve dvaceti případech prověřování do konce pololetí ukončili. Dalším nejvíce zastoupeným trestným činem v této oblasti jsou krádeže motorových vozidel. V letošním roce jich v prvním pololetí policisté zadokumentovali osm, z nichž již polovinu případů objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V prvním šesti měsících roku 2021 došlo k 64 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce pololetí 25 případů objasnili (39,1 %). Ve stejném období vloni došlo k 92 případům, z toho objasněných bylo 43, tedy 46,7 %. Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali třináct případů, z nichž do konce pololetí čtyři objasnili. V roce 2020 to bylo sedm případů. Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin podvodu. V letošním roce jich policisté prověřovali deset a v pěti případech již prověřování ukončili.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 112 trestným činům, z tohoto počtu policisté 78 případů objasnili, což je 69,6 %. V loňském roce to bylo 148 trestných činů s objasněností 66,2 %. Nejčastěji trestným činem v této kategorii je maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých policisté odhalili 66 případů. V loňském roce jich bylo o tři méně. V oblasti drogové kriminalisty prověřovali kriminalisté 21 trestných činů, vloni jich bylo ve stejném období o tři více.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2021 policisté zaevidovali celkem 104 trestných činů s objasněností 64,4 %. Vloni se jednalo o 108 trestných činů. Nejvyšší podíl v této kategorii kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kterých bylo 45. V loňském roce jich bylo o šest více. Trestných činů zanedbání povinné výživy policisté prověřovali 31 trestných činů, což je o jeden případ více než vloni.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

26. července 2020

vytisknout  e-mailem