Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality v loňském roce

PELHŘIMOVSKO: Objasněnost přesáhla hranici sedmdesáti procent 

 

Policisté na Pelhřimovsku dosáhli v loňském roce nejvyšší objasněnosti v celém kraji. Překročení hranice sedmdesáti procent objasněnosti je odrazem výborné a profesionální práce jak uniformovaných, tak neuniformovaných policistů celého územního odboru.

V loňském roce došlo na Pelhřimovsku celkem k 875 trestným činům a z tohoto počtu policisté objasnili 614 případů. Objasněnost tedy činila 70,2 %. V roce 2018 policisté prověřovali 805 trestných činů, z nichž objasnili 455, a objasněnost tak činila 56,5 %.

Nejvyšší objasněnosti dosáhli s více jak 74 % policisté pelhřimovského obvodního oddělení. V rámci působnosti obvodních oddělení Pacov a Kamenice nad Lipou došlo k výraznému poklesu kriminality. V případě Pacovska kriminalita poklesla o 40 trestných činů. V teritoriu Kamenice nad Lipou policisté prověřovali v loňském roce o 16 případů méně. Velmi výrazného zvýšení objasněnosti dosáhli policisté obvodního oddělení Humpolec, a to téměř o třicet procent.

Kriminalita v roce 2019 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2019 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 387 trestných činů, z nichž objasnili 287 trestných činů. Objasněnost činila 74,2 %. V roce 2018 policisté prověřovali 323 trestných činů, z nichž 196 objasnili, tedy 60,7 %.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 273 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 184 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Humpolecku činila 67,4 %. Zde došlo ve srovnání s rokem 2018 k výraznému navýšení objasněnosti. V roce 2018 policisté prověřovali 211 trestných činů a z tohoto počtu jich objasnili 81, tedy 38,4 %.

V působnosti obvodního oddělení Pacov došlo v loňském roce k nejvyššímu poklesu kriminality, a to o 40 trestných činů. Policisté zde zaevidovali 97 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2019 činila 65 %, tedy 63 trestných činů. V roce 2018 se jednalo o 137 případů, z toho 85 objasněných.

Obvodní oddělení Kamenice nad Lipou je územím, kde v loňském roce došlo k nejméně trestným činům a i zde nápad trestné činnosti poklesl. Policisté zde prověřovali o 16 trestných činů méně než v roce 2018. V loňském roce prověřovali 118 případů, z nichž 80 objasnili. Objasněnost tedy činila 67,8 %. Ve stejném období předešlého roku se jednalo o 134 trestných činů, ze kterých 93 objasnili.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v loňském roce k 54 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté 43 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 79,6 %. V roce 2018 došlo k 40 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 32 trestných činů a objasněnost činila 80%.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2019 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 14 případů, přičemž do konce roku v deseti případech prověřování ukončili. V roce 2018 se jednalo o 13 případů, z toho 11 do konce období objasněných.

Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je týrání osoby žijící ve společném obydlí. Policisté v loňském roce prověřovali 10 případů a v osmi případech prověřování do konce roku ukončili. V roce 2018 zadokumentovali pět případů, z toho objasnili do konce roku čtyři.

Třetím v pořadí je s devíti zaevidovanými případy trestný čin nebezpečné vyhrožování, z nichž policisté sedm objasnili. Ve srovnání s rokem předešlým policisté v loňském roce prověřovali o dva tyto trestné činy více.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté na Pelhřimovsku 29 mravnostních trestných činů, z nichž 22 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 75,9 %. V roce 2018 se jednalo o 14 případů, z toho devět objasněných do konce období.

Majetková trestná činnost

V roce 2019 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 310 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 144 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 46,5 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k velmi výraznému zvýšení objasněnosti, která v roce 2018 činila 27 %. V roce 2018 došlo k 337 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 91 případů objasnili.

V letošním roce se v 77 případech jednalo o krádeže vloupáním, ve 180 případech o krádeže prosté a 53 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V případě této trestné činnosti došlo k poklesu nápadu trestné činnosti a k velmi výraznému zvýšení objasněnosti. V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 77 případů, z nichž 33 objasnili a objasněnost tak dosáhla 42,9 %. V roce předešlém se jednalo o 109 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili 24, objasněnost tedy činila 22 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté zaevidovali 32 případů, ze kterých se jim do konce roku podařilo objasnit 12 trestných činů, tedy 37,5 %. Zde, za uvedené období, došlo k poklesu trestné činnosti oproti roku 2018 o jeden trestný čin. Z 33 případů policisté v roce 2018 objasnili šest trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 16 případů tohoto trestného činu, z nichž sedm objasnili a objasněnost tak činila 43,8 %. V roce 2018 policisté zadokumentovali 26 případů, z nichž objasnili dva.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V loňském roce se jednalo o 12 případů, z nichž šest objasnili. Zde došlo ve srovnání s rokem 2018 k poklesu o 16 trestných činů. Z 28 trestných činů policisté v předešlém roce objasnili devět případů.

Krádeže prosté

V případě krádeží prostých došlo k nárůstu trestné činnosti, a to o 23 trestných činů, objasněnost se však značně zvýšila.

Policisté na Pelhřimovsku v loňském roce zadokumentovali 180 těchto trestných činů, z nichž do konce roku objasnili 104. Objasněnost tedy činila 57,8 %. V roce 2018 se jednalo o 157 trestných činů a objasněnost činila 31,8 %, tedy 50 objasněných případů.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v loňském roce zaevidovali 52 případů, přičemž 38 objasnili. Objasněnost tedy činila 73 %. V roce 2018 policisté prověřovali 41 trestných činů, z toho objasnili 28, tedy 68,3 %.

Druhým v pořadí nejvíce zastoupeným trestným činem v této kategorii jsou krádeže ostatní. V roce 2019 se jednalo o 43 případů, z nichž do konce roku 31 policisté objasnili. V roce předešlém policisté prověřovali 19 případů, přičemž dva objasnili.

Třetím v pořadí je trestný čin krádeží věcí z aut. V loňském roce policisté zadokumentovali

32 případů, z tohoto počtu 13 objasnili. Objasněnost tedy činila 40,6 %. V roce 2018 se jednalo o 28 případů, z toho 2 objasněné.

Hospodářská trestná činnost

V případě hospodářské kriminality došlo na Pelhřimovsku ve srovnání s rokem 2018 k výraznému snížení počtu trestných činů, a to o 56 trestných činů.

V roce 2019 došlo na Pelhřimovsku k 107 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce roku 75 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 70,1 %. V roce 2018 došlo k 163 případům, z toho objasněných bylo 112.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Policisté v loňském roce prověřovali 33 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku 27 objasnili. V roce 2018 policisté zadokumentovali 64 případů tohoto trestného činu, z toho do konce období 59 objasnili.

Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným, trestným činem v této kategorii, je trestný čin úvěrového podvodu. V loňském roce jich policisté prověřovali 19 a ve všech případech prověřování do konce roku ukončili.

Třetím v pořadí je s počtem 12 případů trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a do konce roku policisté tři případy objasnili. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu o 15 trestných činů.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2019 policisté prověřovali 171 trestných činů a u 150 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 87,7 %. Zde došlo oproti roku 2018 ke zvýšení počtu odhalených trestných činů, a to o 56 případů. V roce 2018 se jednalo o 115 případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku byli v této oblasti velmi úspěšní a v loňském roce odhalili 67 případů tohoto trestného činu. V 66 případech u těchto trestných činů policisté do konce roku prověřování ukončili. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018 se jedná o 22 odhalených trestných činů více.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V loňském roce se jednalo o 66 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. Ve srovnání s rokem 2018 zde policisté odhalili o 29 případů více.

V roce 2019 policisté na Pelhřimovsku zaevidovali 15 případů sprejerství, ze kterých čtyři do konce roku policisté objasnili.

Zbývající trestná činnost

V roce 2019 policisté zaevidovali celkem 204 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 88,2 %, tedy 180 případů. Za stejné období roku 2018 se jednalo o 135 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 84 případů. V roce 2018 se jednalo o 30 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili o 30 případů více než v roce 2018. V loňském roce odhalili 77 těchto trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

5. února 2020

vytisknout  e-mailem