Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Žďársku

ŽĎÁRSKO: Kriminalita poklesla, objasněnost stoupla 

V roce 2017 došlo na Žďársku celkem k 989 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 612 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 61,88 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k celkem 1033 trestným činů, z nichž policisté objasnili 604. V letošním roce tak došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 44 trestných činů, a zvýšení objasněnosti.

K největšímu poklesu kriminality došlo na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem, a to ve srovnání s rokem 2016 o 49 trestných činů. Toto obvodní oddělení má v loňském roce také nejvyšší objasněnost, a to 72,36%.

V loňském roce bylo na Žďársku trestně stíháno celkem 492 osob. Z tohoto počtu se jednalo o 200 osob opakovaně soudně trestaných.  

K významnému poklesu kriminality v roce 2017 došlo zejména u majetkové trestné činnosti, kdy bylo oproti roku 2016 spácháno o 39 trestných činů majetkové povahy méně.

Kriminalita v roce 2017 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2017 na území obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 374 trestných činů, z nichž se jim 244 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 65,24%. V roce 2016 policisté prověřovali 375 trestných činů, z nichž 220 objasnili.

V teritoriu obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 320 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 163 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Velkomeziříčsku činila 50,94%. V roce 2016 se jednalo o 311 případů, z toho 175 objasněných.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 172 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 67,44%, tedy 116 trestných činů. V roce 2016 se jednalo o 175 případů, z toho 99 trestných činů policisté objasnili. Zde došlo ke zvýšení objasněnosti o více jak 10%.

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo ke spáchání 123 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 72,36%, tedy 89 objasněných trestných činů. V roce 2016 zde policisté prověřovali 172 případů, z nichž 110 objasnili.

Na všech uvedených územích má největší podíl majetková kriminalita, přičemž se nejčastěji jedná o krádeže prosté.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v loňském roce k 87 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 68 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 78,16%. V roce 2016 se jednalo o 100 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 83 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2017 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 22 případů, z nichž 16 objasnili. Objasněnost činila 72,73 %. V roce 2016 se jednalo o 37 těchto trestných činů, z toho 32 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin vydírání. V loňském roce se jednalo celkem o 17 případů tohoto trestného činu, přičemž 15 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy dosáhla hranice 88,24 %. V roce 2016 policisté prověřovali 12 případů.

Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin loupeže. V loňském roce policisté zadokumentovali devět případů, z nichž jich do konce roku objasnili pět. Objasněnost tedy činila 55,56%. Zde došlo ve srovnání s rokem 2016 ke snížení nápadu tohoto trestného činu, a to o tři případy. Z dvanácti případů, prověřovaných v roce 2016, jich policisté sedm objasnili.

Mravnostní trestná činnost

V roce 2017 prověřovali kriminalisté 18 mravnostních trestných činů, z nichž 13 objasnili, což je objasněných 72,22 %. V roce předešlém se jednalo o 11 trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté sedm objasnili.

Majetková trestná činnost

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 396 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 148 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 37,37 %. V roce 2016 došlo k 435 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 145 případů objasnili.

Zde došlo k poklesu kriminality o 39 trestných činů a zvýšení objasněnosti o více jak čtyři procenta.

V 120 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 179 případech o krádeže prosté a 97 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté do konce roku zaevidovali 47 případů, ze kterých se jim 11 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 23,40 %. V roce 2016 se jednalo 51 trestných činů, z nichž policisté 14 objasnili.

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádež vloupáním do rekreačních objektů a krádež vloupáním do obchodů, u kterých policisté prověřovali 18 trestných činů.

V případě trestného činu krádeže vloupáním do rekreačních objektů policisté v loňském roce prověřovali stejný počet jako v roce 2016, a to 18 případů tohoto trestného činu, z nichž 10 případů objasnili. Objasněnost činila 55,56% a oproti roku předešlému došlo k jejímu navýšení o více jak 33%.

U trestného činu krádeže vloupáním do obchodů, policisté z 18 případů objasnili v loňském roce 13 trestných činů, tedy 66,67%. V roce 2016 objasnili pět trestných činů z celkových devíti.

Krádeže prosté

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 179 případů, z nichž objasnili 68. Objasněnost tedy činila 37,99 %. V roce 2016 se jednalo o 234 trestných činů, z toho 92 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kde za loňský rok došlo k poklesu o 22 trestných činů oproti roku 2016. Policisté v roce 2017 prověřovali 37 případů tohoto trestného činu, z nichž 29 objasnili, tedy 78,38%.

Dalším nejčastějším trestným činem jsou krádeže věcí z aut. Policisté v loňském roce prověřovali 40 případů, ze kterých jich objasnili deset. Objasněnost tedy činila 25%. V roce 2016 policisté zadokumentovali 44 trestných činů, z toho sedm objasnili.

K nejvyššímu poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti došlo u trestných činů krádeže jízdních kol a krádeže dvoustopých motorových vozidel. V případě krádeže jízdních kol došlo k poklesu o 13 případů (v loňském roce policisté zadokumentovali 16 trestných činů) a u krádeží motorových vozidel o devět trestných činů (za loňský rok jich policisté prověřovali šest).

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo na Žďársku k 144 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 88 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 61,11 %. V roce 2016 došlo k 153 případům, z toho objasněných bylo 93, tedy 60,78%.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté prověřovali 45 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku 37 objasnili. Objasněnost tak činila 82,22 %. Ve srovnání s rokem 2016, kdy policisté zadokumentovali 33 případů, došlo k nárůstu o 12 trestných činů.

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali 23 trestných činů, z nichž 11 objasnili. Ve stejném období roku 2016 to bylo 22 případů, z toho 17 objasněných.

K největšímu poklesu trestné činnosti došlo u trestného činu neoprávněného držení platebního prostředku, a to o 25 trestných činů. V roce 2017 policisté prověřovali sedm případů.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2017 k 180 trestným činům, z nichž 150 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 83,33 %. V roce 2016 policisté na Žďársku prověřovali 149 případů, z tohoto počtu 114 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 15 případů více než v roce předešlém. Policisté za loňské období zadokumentovali 65 případů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. V roce 2017 policisté prověřovali 49 trestných činů, z nichž 34 objasnili a objasněnost tak činila 69,39%. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu této trestné činnosti o 23 případů, objasněnost se však zvýšila o více než 50% V roce 2016 policisté prověřovali 26 případů, z toho čtyři objasnili.

Třetím nejčastějším prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté na Žďársku za loňský rok odhalili 36 těchto trestných činů, což je o čtyři více než v roce 2016.

Nejvýraznější pokles v loňském roce v této kategorii je zaznamenán u trestného činu výtržnictví, a to o devět trestných činů. V roce 2017 se jednalo o 14 případů. V roce 2016 se jednalo o 23 případů.

Zbývající trestná činnost

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 164 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 88,41 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 145 případů. V roce 2016 se jednalo o 185 trestných činů, z toho 162 objasněných.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 53 případů. V roce 2016 se jednalo o 63 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté odhalili 33 trestných činů. V roce 2016 jich zadokumentovali 57.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

13. února 2018

vytisknout  e-mailem