Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Žďársku

ŽĎÁRSKO: Kriminalita v prvním pololetí poklesla 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Žďársku celkem k 455 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 266 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 58,5 %. Ve stejném období v roce 2019 došlo k celkem 518 trestným činů, z nichž policisté objasnili 277, a objasněnost činila 53,5 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku k 42 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 26 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 61,9 %. Ve stejném období roku 2019 došlo k 43 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 25 trestných činů, tedy 58,1 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2020 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 15 případů, z nichž 10 do konce pololetí objasnili. V roce 2019 se v prvním pololetí jednalo o 14 těchto trestných činů, z toho 12 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody a trestný čin vydírání. V obou případech policisté v první polovině tohoto roku zaevidovali šest trestných činů. V případě porušování domovní svobody policisté do konce pololetí ukončili prověřování u čtyř trestných činů, v případě vydírání u tří případů.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 prověřovali kriminalisté 20 mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období 15 případů objasnili. V loňském roce se za stejné období jednalo o dva trestné činy.

Majetková trestná činnost

V kategorii této trestné činnosti došlo ve srovnání s loňským rokem k výraznému poklesu kriminality, a to o 42 trestných činů. Zejména v případě krádeží vloupáním došlo k poklesu o 19 trestných činů.

Za první pololetí roku 2020 policisté na Žďársku zadokumentovali 132 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 43 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 32,6 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 174 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 49 případů objasnili, tedy 28,2 %.

V 34 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 61 případech o krádeže prosté a 37 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Od začátku roku policisté prověřovali 34 případů, z nichž devět do konce pololetí objasnili, tedy 26,5 %. V loňském roce se jednalo o 53 trestných činů, z toho 22 objasněných, což je 41,5 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 22 případů, ze kterých se jim šest trestných činů podařilo objasnit. Za stejné období roku 2019 policisté zadokumentovali 16 případů, z nichž objasnili čtyři.

Druhým nejčastějším trestným činem, s počtem tří trestných činů, je v této kategorii krádež vloupáním do rodinných domů a krádež vloupáním do obchodů. V případě vloupání do rodinných domů došlo k poklesu o dva případy. U vloupání do obchodů policisté v letošním roce zadokumentovali o jeden trestný čin více než v roce loňském.

K velmi výraznému poklesu trestné činnosti v této kategorii došlo u trestného činu vloupání do rekreačních objektů. V první polovině letošního roku policisté zaevidovali jeden případ. Ve stejném období roku loňského se jednalo o 25 trestných činů.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 61 případů, z nichž objasnili 22. Zde došlo k poklesu ve srovnání s obdobím loňského roku o 11 případů. V loňském roce se jednalo o 72 trestných činů, z toho 20 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže ostatní, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 12 případů, přičemž tři objasnili. Ve stejném období roku 2019 se jednalo o 15 trestných činů.

K poklesu došlo v případě krádeže věcí z aut, a to o 12 trestných činů. V letošním roce policisté zaevidovali osm případů.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2020 došlo na Žďársku k 61 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 31 objasnili. Objasněnost činila 50,8 %. Ve stejném období v roce 2019 došlo k 75 případům, z toho objasněných bylo 34, tedy 45,3 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 20 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí 16 objasnili. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, kdy policisté zadokumentovali 16 případů, došlo k nárůstu o čtyři trestné činy.

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali devět trestných činů, z nichž dva objasnili. Ve stejném období roku 2019 to bylo 11 případů, z toho pět objasněných.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 103 trestným činům, z nichž 73 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 70,9 %. Ve stejném období roku 2019 policisté na Žďársku prověřovali 104 případů, z tohoto počtu 83 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 13 případů více než v prvním pololetí loňského roku. Policisté letos odhalili 57 případů.

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této oblasti, s počtem 12 případů, jsou trestné činy výtržnictví a sprejerství. Do konce pololetí policisté objasnili osm případů výtržnictví a dva případy sprejerství. V prvním pololetí roku 2019 policisté zadokumentovali pět případů výtržnictví a 23 sprejerství.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku policisté zaevidovali celkem 97 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 80,4 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 78 případů. V roce 2019 se jednalo o 120 trestných činů, z toho 85 objasněných.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili o 18 případů více než v prvním pololetí loňského roku. V letošním roce odhalili 51 trestných činů.

Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté zaevidovali 24 případů. Ve stejném období roku 2019 se jednalo o 56 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

24. července 2020

vytisknout  e-mailem