Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Počet trestných činů klesl a objasněnost policisté zvýšili 

Velmi dobrých výsledků dosáhli v loňském roce policisté třebíčského územního odboru. V meziročním porovnání klesl počet trestných činů a objasnit se podařilo přes pětašedesát procent případů.

V roce 2019 došlo na Třebíčsku celkem k 1 034 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 66,25 % (tj. 685 skutků) a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 85 trestných činů spáchaných v předchozích letech. O rok dříve došlo celkem k 1 074 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 63,4 %, v roce 2017 došlo k celkem 1 098 trestným činům a v roce 2016 to bylo 1 194 trestných činů s objasněností 64,15 %.

V loňském roce došlo v porovnání s rokem předcházejícím ke snížení počtu spáchaných trestných činů, kterých bylo v meziročním porovnání o 40 méně. Dále třebíčští policisté navázali na vynikající výsledek objasněnosti v předchozích letech a vloni přesáhli hranici pětašedesáti procentům. K největšímu snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u násilných trestných činů, kterých bylo vloni v porovnání s rokem předcházejícím o 37 méně. Snížil se také počet majetkových a mravnostních trestných činů.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 593 trestných činů, z nichž se podařilo 63,4 % objasnit (v roce 2018 došlo k 599 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 59,6 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 129 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 69,8 % (v roce 2018 bylo spácháno 128 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 62,5 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 68 trestných činů, z nichž je objasněno 52,9 % (v roce 2018 došlo k 83 trestným činům, z nichž bylo objasněno 84,3 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni k 125 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 83,2 % (v roce 2018 bylo spácháno 134 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 69,4 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 119 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 66,4 % (v roce 2018 došlo k 130 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 62,3 % případů).       

Násilná trestná činnost - V loňském roce došlo na Třebíčsku k 89 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 79,7 %. (V roce 2018 došlo k 126 násilným trestným činům, objasnit se z nich podařilo 72,2 % případů.

Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví, kterých policisté řešili 38, což je o jeden méně než v roce předcházejícím. Objasnit se policistům podařilo více než 90 procent těchto případů. Dále policisté prověřovali dvanáct případů nebezpečného vyhrožování (v roce 2018 jich bylo 28), všechny již policisté objasnili. Ke snížení počtu případů došlo u nebezpečného pronásledování, kde ze čtyř případů v roce 2018 klesl počet na jeden spáchaný vloni. Počet spáchaných trestných činů vydírání byl stejný jako o rok dříve, a to osm. Případů porušování domovní svobody řešili policisté deset, což je o šest méně než v roce 2018. Loupeží bylo vloni spácháno šest, z nichž je pět případů již objasněno (o rok dříve byly čtyři, v roce 2017 byly tři a v roce 2016 jich bylo sedm). Případů týrání osoby žijící ve společném obydlí bylo vloni pět (v roce 2018 to bylo osm případů) a týrání svěřené osoby čtyři, což je o dva méně než v předcházejícím roce.

Mravnostní trestná činnost - V osmadvaceti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 71,4 %. (V roce 2018 došlo k 47 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 68 % z nich).

Majetková trestná činnost  - V loňském roce došlo na Třebíčsku k 295 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku policistům podařilo 33,8 %. (V roce 2018 bylo spácháno 322 majetkových trestných činů s objasněností 34,7 %, o rok dříve to bylo 295 majetkových trestných činů a v roce 2016 bylo spácháno 372 majetkových trestných činů s objasněností 32,26 %).

Vloni došlo v meziročním porovnání ke snížení počtu spáchaných majetkových trestných činů, a to o 27 skutků. Snižování počtu trestných činů je v oblasti majetkové trestné činnosti dlouhodobé, v roce 2015 bylo spácháno 503 majetkových trestných činů a v roce 2014 jich bylo dokonce 661. V 64 případech se vloni jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2018 jich bylo 79), ve 133 o krádeže prosté (o rok dříve jich bylo 125) a 98 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2018 jich bylo 118). Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni osmnáct, v roce 2018 jich bylo o jeden méně. Častější byla vloni také vloupání do rekreačních chat (devět případů), počet spáchaných činů se v porovnání s rokem předcházejícím zvýšil, a to o tři případy. Ke snížení počtu trestných činů došlo u vloupání do bytů (ze čtyř případů na dva). Vloupání do obchodů bylo vloni osm, což je o jeden případ více než předcházející rok. Z kategorie krádeží prostých byly vloni nejčastěji páchaným trestným činem krádeže v jiných objektech, kterých bylo 43. Zvýšil se počet krádeží věcí z vozidel, a to ze čtrnácti trestných činů spáchaných v roce 2018 na 25, ke kterým došlo vloni. Kapesních krádeží bylo vloni osm, což je o čtyři méně než o rok dříve, a krádeží jízdních kol pět, z nichž policisté tři činy objasnili (v roce 2018 to bylo deset případů). Ke zvýšení počtu došlo u krádeží dvoustopých vozidel, kterých bylo vloni sedmnáct, (což je o dva více než v roce 2018), z nichž se policistům podařilo již deset případů objasnit. Krádeží pohonných hmot bylo vloni sedm a krádeže v bytech dvě (v roce 2018 to bylo deset skutků). Vloni se zvýšil počet krádeží prostých o osm skutků, objasnit se policistům v této oblasti podařilo více než 40 procent případů. Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (44 případů), kterých bylo o jedenáct méně než v roce 2018. Dále došlo k 38 případům poškození cizí věci, čtyřem zpronevěrám a dvanácti případům zatajení věci, kterých bylo o rok dříve o čtyři více.

Hospodářská trestná činnost - V loňském roce došlo k 135 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 61,4 % případů. (V roce 2018 došlo k 157 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 59,8 %). Počet spáchaných trestných činů se v této oblasti v meziročním porovnání snížil o 22 skutků.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvodu (34 případů), dále úvěrový podvod (33 skutků), kde se v porovnání s rokem 2018 snížil počet o tři trestné činy. Činů spáchaných v souvislosti s neoprávněným držením platební karty bylo vloni osm, což je o devět méně než o rok dříve.

Ostatní trestná činnost - Ze zbývajících 487 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 84,39 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 76 případů přečinu zanedbání povinné výživy, kterých je o 22 více než v roce 2018. Zvýšil se také počet případů maření výkonu úředního rozhodnutí (z pětačtyřiceti spáchaných v roce 2018 na 58, ke kterým došlo vloni) a rovněž počet trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, z osmapadesáti na 60. Dále byl v třiatřiceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o šest případů méně než v roce předtím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (39 případů) a sprejerství (88 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2018 snížil o 21 skutků. Sprejerstvích bylo v meziročním porovnání o 62 více, objasnit se ale policistům podařilo přes 80 procent případů. Dále došlo k 44 případům ohrožování výchovy dítěte, což je o šestnáct skutků více než o rok dříve.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 57 trestných činů, o rok dříve jich bylo o patnáct více. Odhalování drogové trestné činnosti patří mezi priority třebíčských kriminalistů a při dopadení pachatelů, kteří se jí dopouštějí, jsou dlouhodobě velmi úspěšní. Drogová kriminalita na sebe váže zejména majetkovou a násilnou trestnou činnost, její potírání tak s sebou zároveň přináší snižování počtu trestných činů spáchaných v těchto oblastech.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

7. února 2020

vytisknout  e-mailem