Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Trestných činů bylo vloni méně, objasněnost přesáhla 65 procent 

Velmi dobrých výsledků dosáhli v loňském roce policisté třebíčského územního odboru. V meziročním porovnání výrazně klesl počet trestných činů a objasnit se podařilo přes pětašedesát procent případů. V roce 2020 došlo na Třebíčsku celkem k 841 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 65,5 % (tj. 551 skutků) a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 89 trestných činů spáchaných v předchozích letech.

Předloni byl spáchání 1 034 trestných činů s objasněností 66,25 %. V roce 2018 došlo celkem k 1 074 trestným činům, o rok dříve to bylo 1 098 trestným činům a v roce 2016 došlo k 1 194 trestných činů s objasněností 64,15 %.

V loňském roce došlo v porovnání s rokem předcházejícím ke snížení počtu spáchaných trestných činů, kterých bylo v meziročním porovnání o 193 méně. Dále třebíčští policisté navázali na vynikající výsledek objasněnosti v předchozích letech a stejně jako předloni přesáhli hranici pětašedesáti procentům. K citelnému snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u majetkových trestných činů, kterých bylo vloni v porovnání s rokem předcházejícím o 74 méně. Mírně se zvýšil počet násilných trestných činů, a to o třináct.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč a policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 431 trestných činů, z nichž se podařilo 62,7 % objasnit (v roce 2019 došlo k 593 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 63,4 %). Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 74 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 60,8 % (v roce 2019 bylo spácháno 129 trestných činů, objasnit se z nich podařilo 69,8 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 79 trestných činů, z nichž je objasněno 67,1 % (v roce 2019 došlo k 68 trestným činům, z nichž bylo objasněno 52,9 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni k 158 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 78,5 % (v roce 2019 bylo spácháno 125 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 83,2 %). Na Náměšťsku došlo v loňském roce k 99 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 59,6 % (v roce 2019 došlo k 119 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 66,4 % případů).       

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 102 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 73,5 %. (V roce 2019 došlo k 89 násilným trestným činům, objasnit se z nich podařilo 79,7 % případů. Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví, kterých policisté řešili 40, což je o dva více než v roce předcházejícím. Objasnit se policistům podařilo více než 92 procent těchto případů. Dále policisté prověřovali čtrnáct případů nebezpečného vyhrožování (v roce 2019 jich bylo dvanáct), devět jich policisté již objasnili. Případy nebezpečného pronásledování byly dva, stejně tak jako vydírání, kterých bylo o rok dříve osm. Případů porušování domovní svobody řešili policisté 21 (je jich o jedenáct více než v roce 2019), více než 60 procent policisté objasnili. Loupež byla vloni jedna a kriminalisté ji objasnili (v roce 2019 jich bylo šest). Případů týrání osoby žijící ve společném obydlí bylo vloni devět (v roce 2019 to bylo pět případů) a týráních svěřené osoby šest, což je o dva více než v roce předcházejícím.

Mravnostní trestná činnost

V osmadvaceti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 57,1 %. (V roce 2019 došlo také k 28 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 71,4 % z nich).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo k 221 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku policistům podařilo 43,8 %. (V roce 2019 bylo spácháno 295 majetkových trestných činů s objasněností 33,8 %). Vloni tak došlo v meziročním porovnání ke snížení počtu spáchaných majetkových trestných činů, a to o 74 skutků. Snižování počtu trestných činů je v oblasti majetkové trestné činnosti dlouhodobé, například v roce 2014 jich bylo spáchání 661. V 41 případech se vloni jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2019 jich bylo 64), v 91 o krádeže prosté (o rok dříve jich bylo 133) a 89 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2019 jich bylo 98). Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé v osmi případech vloupali do rodinných domů, v roce 2019 jich bylo osmnáct. Častější byla vloni vloupání do rekreačních chat (devět případů), sedm z nich již policisté objasnili. Vloupání do bytů byla dvě a případů vloupání do obchodů řešili policisté vloni tři, z nichž dva již objasnili, v roce 2019 jich bylo o pět více. Z kategorie krádeží prostých byly vloni nejčastěji páchaným trestným činem krádeže v jiných objektech, kterých bylo 27. Snížil se počet krádeží věcí z vozidel, a to z pětadvaceti trestných činů spáchaných v roce 2019 na šestnáct, ke kterým došlo vloni. Kapesních krádeží bylo vloni osm (stejně jako o rok dříve) a policisté z nich zatím šest případů objasnili. Krádeží jízdních kol bylo dvanáct, z nichž policisté objasnili necelých 70 procent (v roce 2019 to bylo pět případů). K výraznému snížení počtu došlo u krádeží dvoustopých vozidel, které byly vloni čtyři (což je o třináct méně než v roce 2019), z nichž se policistům podařilo již tři případy objasnit. Krádeží pohonných hmot bylo vloni pět a krádeží v bytech devět s objasněností necelých 80 procent (v roce 2019 to byly dva skutky). Vloni se snížil počet krádeží prostých o 42 skutků, objasnit se policistům v této oblasti podařilo necelých 44 procent případů. Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (52 případů), kterých bylo o osm více než v roce 2019. Dále došlo k 26 případům poškození cizí věci a osmi případům zatajení věci, z nich policisté polovinu objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 106 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 53,7 % případů. (V roce 2019 došlo k 135 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 61,4 %). Počet spáchaných trestných činů se v této oblasti v meziročním porovnání snížil o 29 skutků. Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvod (32 případů), dále úvěrový podvod (23 skutků), kde se v porovnání s rokem 2019 snížil počet o deset trestných činů. Činů spáchaných v souvislosti s neoprávněným držením platební karty bylo vloni sedm, tři případy policisté objasnili.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 384 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 79,7 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 44 případů přečinu zanedbání povinné výživy, kterých je o 32 méně než v roce 2019. Zvýšil se počet případů maření výkonu úředního rozhodnutí (z osmapadesáti spáchaných v roce 2019 na 66, ke kterým došlo vloni) a rovněž tak počet trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, z 60 na 74. Dále byl v třiačtyřiceti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o deset případů více než v roce předtím. Dalšími častěji páchanými trestnými činy jsou v této kategorii výtržnictví (40 případů) a sprejerství (22 případů). U výtržnictví se počet trestných činů v porovnání s rokem 2019 zvýšil o jeden skutků. Sprejerstvích bylo v meziročním porovnání o 66 méně, objasnit se policistům podařilo necelých 30 procent případů. Dále došlo k 23 případům ohrožování výchovy dítěte, což je o 21 skutků méně než o rok dříve. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 36 trestných činů, o rok dříve jich bylo o 21 více. Při dopadení pachatelů drogové trestné činnosti jsou třebíčští kriminalisté dlouhodobě velmi úspěšní.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

29. ledna 2021

vytisknout  e-mailem