Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Pelhřimovsku

PELHŘIMOVSKO: Policisté znovu dosáhli prvenství v objasněnosti 

 

Kriminalita na Pelhřimovsku v prvním pololetí poklesla a objasněnost dosáhla stejné hranice jako v loňském roce. Letos došlo na Pelhřimovsku celkem k 463 trestným činům a z tohoto počtu policisté do konce pololetí 274 objasnili. Objasněnost tedy činila 59,2 %. Ve stejném období roku 2019 policisté prověřovali 497 trestných činů, z nichž objasnili 294.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 33 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí 21 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 63,6 %. Ve stejném období roku 2019 došlo k 38 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili také 21 trestných činů a objasněnost tak činila 55,3 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2020 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali stejný počet případů jako v loňském roce, tedy 12 trestných činů. Do konce pololetí policisté objasnili osm případů a objasněnost tak činila 66,7 %. V loňském roce se jednalo o pět objasněných případů, tedy 41,7 %.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je porušování domovní svobody. Policisté od začátku roku prověřovali devět případů, z nichž osm objasnili. V roce 2019 se jednalo o čtyři trestné činy, z toho tři objasněné do konce pololetí.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je nebezpečné vyhrožování. Od začátku roku policisté prověřovali čtyři případy, z nichž objasnili dva.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2020 prověřovali kriminalisté osm mravnostních trestných činů a z tohoto počtu do konce pololetí tři objasnili. Objasněnost tedy činila 37,5 %. V roce 2019 se jednalo o devět případů, ze kterých policisté objasnili sedm.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2020 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 152 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 54 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 35,5 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu trestné činnosti této kategorie, a to o 17 trestných činů. V prvním pololetí loňského roku došlo k 169 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 77 případů objasnili, tedy 45,6 %.

V letošním roce se ve 40 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 71 případech o krádeže prosté a 41 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V případě této trestné činnosti zůstal počet případů zaevidovaných v prvním pololetí roku stejný jako v roce loňském. Policisté na Pelhřimovsku od začátku roku prověřovali 40 případů, z nichž do konce letošního pololetí 16 objasnili a objasněnost tak dosáhla 40 %. V prvním pololetí roku 2019 se jednalo o 20 objasněných případů.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 18 případů, ze kterých se jim do konce pololetí podařilo objasnit sedm trestných činů. V roce 2019 se jednalo o 13 případů, z toho osm policisté objasnili.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2020 policisté na Pelhřimovsku prověřovali šest případů tohoto trestného činu, z nichž tři objasnili. Za stejné období roku 2019 policisté zadokumentovali sedm těchto trestných činů.

Dalším nejčastějšími trestnými činy jsou s počtem pěti případů trestné činy krádeže vloupáním do víkendových chat a krádeže vloupáním do obchodů. Do konce letošního pololetí policisté objasnili čtyři případy vloupání do chat a jeden případ vloupání do obchodu. V případě vloupání do chat došlo oproti loňskému prvnímu pololetí k poklesu o pět případů. Případů vloupání do obchodů zaevidovali policisté v roce 2019 případy dva.

Krádeže prosté

V kategorii této trestné činnosti došlo ve srovnání s pololetím roku 2019 k výraznému poklesu trestné činnosti, a to o 24 trestných činů.

Policisté na Pelhřimovsku od začátku letošního roku zadokumentovali 71 těchto trestných činů, z nichž do konce pololetí objasnili 29. Objasněnost tedy činila 40,8 %. V loňském roce se jednalo o 95 trestných činů a objasněnost činila 55,8 %, tedy 53 objasněných případů.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 30 případů, přičemž 15 objasnili. Ve stejném období roku 2019 se jednalo o 37 trestných činů, z toho 28 objasněných.

Druhým v pořadí nejvíce zastoupeným trestným činem v této oblasti je trestný čin krádeží věcí z aut. V letošním roce jich v prvním pololetí policisté prověřovali 13, z nichž pět objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2020 došlo na Pelhřimovsku k 73 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce pololetí 44 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 60,3 %. Ve stejném období v roce 2019 došlo k 50 případům, z toho objasněných bylo 26, tedy 52 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 20 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce pololetí 11 objasnili. V roce 2019 policisté zadokumentovali 13 případů tohoto trestného činu.

Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným, trestným činem v této kategorii, je trestný čin úvěrového podvodu. V letošním roce jich policisté prověřovali 10 a v devíti případech prověřování ukončili do konce pololetí.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo na Pelhřimovsku v prvním pololetí roku 2020 k 96 trestným činům, z tohoto počtu v 81 případech policisté do konce pololetí ukončili prověřování. Objasněnost tedy činila 84,4 %. V loňském období policisté zadokumentovali 111 trestných činů, objasněnost činila 73,9 %, tedy 82 objasněných případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku byli v této oblasti velmi úspěšní a v prvním pololetí odhalili 52 případů tohoto trestného činu. V 51 případech u těchto trestných činů policisté do konce pololetí prověřování ukončili. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 se jedná o pět odhalených trestných činů více.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 25 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. V roce 2019 se jednalo o 39 případů.

V první polovině letošního roku policisté na Pelhřimovsku zaevidovali devět případů sprejerství, ze kterých čtyři do konce pololetí policisté objasnili.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2020 policisté zaevidovali celkem 101 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 70,3 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 71 případů. Za stejné období roku 2019 se jednalo o 120 trestných činů.

Nejvyšší podíl v této kategorii kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili v první polovině letošního roku 39. V loňském roce se jednalo o 41 těchto trestných činů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali od začátku letošního roku 34 trestných činů, v loňském roce jich bylo 52.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

23. července 2020

vytisknout  e-mailem