Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Pelhřimovsku

PELHŘIMOVSKO: Objasněnost dosáhla téměř šedesáti procent 

 

Policisté na Pelhřimovsku objasnili v první polovině letošního roku více trestných činů a dosáhli nejvyšší objasněnosti v celém kraji. V prvním pololetí došlo na Pelhřimovsku celkem k 497 trestným činům a z tohoto počtu policisté do konce pololetí 294 objasnili. Objasněnost tedy činila 59,2 %. Ve stejném období roku 2018 policisté prověřovali 430 trestných činů, z nichž objasnili 221 a objasněnost tak činila 51,3 %.

K nejvyššímu nárůstu objasněnosti na Pelhřimovsku došlo v kategorii majetkové kriminality, která přesáhla hranici pětačtyřiceti procent.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 38 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí 21 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 55,3 %. Ve stejném období roku 2018 došlo k 25 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 13 trestných činů a objasněnost činila 52%.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2019 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 12 případů, z nichž do konce pololetí pět objasnili. V roce 2018 se v prvním pololetí jednalo o čtyři tyto trestné činy, z toho jeden případ policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je týrání osoby žijící ve společném obydlí. Policisté letos prověřovali sedm trestných činů a ve třech případech prověřování do konce pololetí ukončili.

Případů nebezpečného vyhrožování policisté zadokumentovali pět, z nichž tři za toto období objasnili.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 prověřovali kriminalisté stejný počet mravnostních trestných činů, jako v roce 2018. Jedná se o devět případů, z nichž v letošním roce do konce pololetí objasnili sedm a objasněnost tak činila 77,8 %. V prvním pololetí roku 2018 jich kriminalisté objasnili šest, tedy 66,6 %.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2019 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 169 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 77 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 45,6 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k velmi výraznému zvýšení objasněnosti, která v prvním pololetí roku 2018 činila 20,1 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 164 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 33 případů objasnili.

V letošním roce se ve 40 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 95 případech o krádeže prosté a 34 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V případě této trestné činnosti došlo k poklesu nápadu trestné činnosti a k velmi výraznému zvýšení objasněnosti. V první polovině letošního roku policisté na Pelhřimovsku prověřovali 40 případů, z nichž 20 objasnili a objasněnost tak dosáhla 50 %. V prvním pololetí roku 2018 se jednalo o 59 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili tři.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 13 případů, ze kterých se jim do konce pololetí podařilo objasnit osm trestných činů. Zde za uvedené období došlo k poklesu trestné činnosti oproti prvnímu pololetí roku 2018, a to o sedm trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V první polovině roku 2019 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 10 případů tohoto trestného činu, z nichž dva objasnili. Za stejné období roku 2018 policisté zadokumentovali 12 těchto trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do rodinných domů. V letošním roce se jednalo o sedm případů. Zde došlo k poklesu o šest trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku.

Krádeže prosté

Policisté na Pelhřimovsku od začátku letošního roku zadokumentovali 95 těchto trestných činů, z nichž do konce pololetí objasnili 53. Objasněnost tedy činila 55,8 %. V loňském roce se jednalo o 71 trestných činů a objasněnost činila 28,1 %, tedy 20 objasněných případů.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 37 případů, přičemž 28 objasnili. Ve stejném období roku 2018 se jednalo o 22 trestných činů, z toho 13 objasněných.

Druhým v pořadí nejvíce zastoupeným trestným činem v této oblasti je trestný čin krádeží věcí z aut. V letošním roce jich v prvním pololetí policisté prověřovali 19, z nichž 11 objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V případě hospodářské kriminality došlo na Pelhřimovsku ve srovnání s prvním pololetím roku loňského k výraznému snížení počtu trestných činů, a to o 59 trestných činů.

V prvním pololetí roku 2019 došlo na Pelhřimovsku k 50 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce pololetí 26 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 52 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 109 případům, z toho objasněných bylo 73.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 13 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce pololetí 6 objasnili. V roce 2018 policisté zadokumentovali 54 případů tohoto trestného činu.

Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným, trestným činem v této kategorii, je trestný čin úvěrového podvodu. V letošním roce jich policisté prověřovali 10 a v sedmi případech prověřování ukončili do konce pololetí.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo na Pelhřimovsku v prvním pololetí roku 2019 k 111 trestným činům, z nichž 82 případů policisté do konce pololetí objasnili. Objasněnost tedy činila 73,8 %. V loňském období policisté prověřovali 60 trestných činů, přičemž z nich do konce období 42 objasnili a objasněnost činila 70 %.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku byli v této oblasti velmi úspěšní a v prvním pololetí odhalili 47 případů tohoto trestného činu. V 39 případech u těchto trestných činů policisté do konce pololetí prověřování ukončili. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018 se jedná o 25 odhalených trestných činů více.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 39 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. Ve srovnání s předešlým obdobím zde policisté odhalili o 17 případů více než v období prvního pololetí loňského roku.

V první polovině letošního roku policisté na Pelhřimovsku zaevidovali 11 případů sprejerství, ze kterých tři do konce pololetí policisté objasnili.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 policisté zaevidovali celkem 120 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 67,5 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 81 případů. Za stejné období roku 2018 se jednalo o 63 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 52 případů. V roce 2018 se jednalo o 17 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili o 20 případů více než v prvním pololetí loňského roku. V letošním roce odhalili 41 těchto trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

17. července 2019

vytisknout  e-mailem