Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Jihlavsku

JIHLAVSKO: Objasněnost dosáhla téměř šedesáti procent 

V roce 2018 došlo na Jihlavsku k celkem 1 488 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 57,1 % (tj. 849 trestných činů), a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 92 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Pro porovnání, v roce 2017 došlo k celkem 1 466 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 60,1 %.

V loňském roce se v porovnání s rokem předcházejícím mírně zvýšil počet spáchaných trestných činů, a to o 22 skutků. Tato změna ale není nikterak výrazná v porovnání s roky před tím. V roce 2016 došlo k 1 724 trestným činům, v roce 2015 bylo spácháno 1 910 skutků a v roce 2014 došlo dokonce k 2 182 trestným činům, tehdy s objasněností 54,31 %.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 101 trestných činů, z nichž se jim podařilo 55,7 % objasnit (v roce 2017 došlo k 1 038 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 59,92 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 128 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 56,3 % (v roce 2017 bylo spácháno 133 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 57,89 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 118 trestných činů, z nichž je objasněno 61 % (v roce 2017 došlo k 140 trestným činům, z nichž bylo objasněno 56,43 %). Na Třešťsku došlo vloni k 141 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 65,3 % (v roce 2017 bylo spácháno 155 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 66,45 % případů).

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 173 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 75,7 % případů (v roce 2017 došlo k 170 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 78,24 %, v roce 2016 bylo spáchání 125 násilných činů).  

V meziročním porovnání tak násilná trestná činnost mírně vzrostla, a to o tři spáchané trestné činy. Zvýšil se počet loupeží, případů ublížení na zdraví a vydírání, naopak se snížil počet případů nebezpečného pronásledování. Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 102, což je o pět skutků více než o rok dříve, kdy jich bylo 97. Objasnit se policistům podařilo necelých 75 procent případů. Dále se v meziročním porovnání zvýšil počet loupeží, a to z deseti spáchaných v roce 2017 na dvanáct, ke kterým došlo vloni (v roce 2016 jich bylo pět). U deseti z nich už kriminalisté dopadli pachatele, na objasnění zbývajících intenzivně dále pracují. Dalším častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (14 skutků) a porušování domovní svobody (také 14 skutků, což je o jeden méně než ve stejném období o rok dříve). Výrazněji stoupl počet případů vydírání, kterých bylo vloni jedenáct a o rok dříve šest, objasnit se jich kriminalistům podařilo přes 80 procent. Mezi násilnými činy bylo vloni také devět případů násilí proti úřední osobě, tři případy týrání osoby žijící ve společném obydlí a dva případy nebezpečného pronásledování.

Z těžkého ublížení na zdraví byl obviněn cizinec, který v jihlavském baru zaútočil s nožem v ruce na návštěvníka podniku a barmana. Ze spáchání zvlášť závažného zločinu byli obviněni také dva muži, kteří na ubytovně napadli a vážně zranili ubytovaného muže. Kriminalisté objasnili loupežné přepadení mladíka, kterého v květnu napadli v Třešti dva muži, a také případ loupeže, jejíž obětí se stal náhodný mladý muž v Telči, také v tomto případě byli útočníci dva a oba skončili v policejní cele. Policisté velmi rychle dopadli muže, který se v Jihlavě dopustil dvou loupeží na začátku srpna. Jeho cílem se stal obchod a stánek s občerstvením. Obviněný muž byl vzat do vazby. Kriminalistům se podařilo vypátrat také pachatele, který se dopustil násilné trestné činnosti na starším muži. Pachatel se dostal do jeho bytu v Jihlavě, kde obyvatele fyzicky i slovně napadal, vydíral ho a odešel až po několika hodinách s odcizenými věcmi. Obviněný muž skončil ve vazební věznici.

Mravnostní trestná činnost

V jednadvaceti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich je v současné době objasněno 66,6 % (v roce 2017 došlo k sedmnácti mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 47,06 % z nich).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 588 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 32,8 % (v roce 2017 bylo spácháno 584 majetkových trestných činů s objasněností 38,87 %, o rok dříve to bylo 786 majetkových trestných činů, v roce 2015 došlo k 874 a v roce 2014 dokonce k 1 140 činům). U majetkové trestné činnosti dlouhodobě počet spáchaných trestných činů klesá, vloni se počet v porovnání s předcházejícím rokem mírně zvýšil, a to o čtyři skutky, stále je jejich počet ale téměř poloviční v porovnání s rokem 2014.

V 111 případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2017 jich bylo 117), v 304 o krádeže prosté (rok 2017 - 326 trestných činů) a 173 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2017 jich bylo 141).

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni 28, což je o čtyři více než o rok dříve. Naopak se snížil počet vloupání do rekreačních chat, a to ze sedmnácti případů spáchaných v roce 2017 na dvanáct, ke kterým došlo vloni. Ke zvýšení počtu došlo také u vloupání do bytů, ze sedmi případů na dvanáct. Zvýšil se také počet vloupání do obchodů, kterých bylo vloni sedm (v roce 2017 došlo k pěti případům). Dále došlo ke čtyřem vloupáním do restaurací a tří kiosků. U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2017 k poklesu počtu spáchaných trestných činů o šest skutků.

Také u kategorie krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2017 ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 22 skutků. Z 304 případů se policistům podařilo objasnit přes 43 procent z nich. V této oblasti byly nejčastěji páchanými trestnými činy krádeže v jiných objektech, kterých bylo 114. V jednatřiceti případech odcizili pachatelé různé věci z vozidel, což je o čtrnáct méně než v roce 2017. Ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo u kapesních krádeží, kterých evidují policisté 46 (v roce 2017 to bylo 32 případů, v roce 2016 jich bylo 52). Krádeží pohonných hmot bylo vloni 24, což je o pět více než o rok dříve. Počet krádeží jízdních kol je stejný jako o rok dříve, a to devět. Krádeží vozidel bylo vloni patnáct, což je o jednu více než v roce 2017 (v roce 2016 to bylo 28 případů), objasnit se policistům podařilo více než polovinu případů. Krádeží v bytech bylo vloni osm (což je o jednu méně než v roce předcházejícím).

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci, kterých bylo vloni 89 (v roce 2017 jich bylo 81) a dále např. podvody (48 trestných činů), zpronevěry (osm trestných činů) a zatajení věci (24 trestných činů, což je o čtyři více než v roce 2017).

Policisté například v této oblasti objasnili trestnou činnost dvou cizinců, kteří se při krádežích zaměřili na nakupující v obchodních domech. Trestné činnosti se dopustili na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku. Kriminalisté dopadli také dva muže, kteří se dopustili série majetkové trestné činnosti. Zaměřili se zejména na krádeže v neobývaných objektech, odkud si odnášeli především nářadí, kabely a pohonné hmoty. Policisté vypátrali také muže, který se v Jihlavě dopustil krádeží v objektech a vloupal se i do domu, kde v tu dobu spali jeho obyvatelé. Kriminalisté objasnili rovněž krádež, při které přišel v létě muž na Telčsku o batoh s věcmi za téměř 170 tisíc korun. Obviněný muž skončil ve vazební věznici.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo ke 221 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 61 % případů. (V roce 2017 došlo ke 227 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 61,67 %).   

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvodu, kterých bylo vloni 50 (v roce 2017 jich bylo o patnáct více) a objasnit se jich policistům podařilo necelých osmdesát procent. Dále jsou v této kategorii časté trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (44 případů), což je o pět skutků více než ve stejném období o rok dříve. Trestných činů zpronevěry řešili policisté vloni dvanáct, padělání a pozměnění veřejné listiny sedm a trestných činů v oblasti ochrany měny šest (v roce 2017 jich bylo dvanáct). Úvěrových podvodů bylo vloni 31, což je o pět více než o rok dříve.

Mezi jeden z největších úspěchů kriminalistů oddělení hospodářské kriminality patřilo odhalení závažné trestné činnosti skupiny pytláků, kteří navíc zbraně drželi nelegálně. Tři obvinění muži lovili zvěř na území Vysočiny a také v Jihočeském kraji.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 485 trestných činů se policistům podařilo objasnit 77,53 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 96 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 50 přečinů zanedbání povinné výživy a 76 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo o patnáct více než v roce 2017. Klesl počet případů zanedbání povinné výživy, kterých bylo v meziročním porovnání o devět méně. V 48 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou. Výrazně klesl počet případů výtržnictví, a to ze sedmačtyřiceti v roce 2017 na 26 vloni, z nichž policisté 24 případů objasnili. Trestných činů sprejerství bylo vloni 94 s téměř pětačtyřicetiprocentní objasněností.

Policisté dopadli muže, který na Jihlavsku posprejoval více než dvě desítky objektů. Kromě toho ještě distribuoval marihuanu a pervitin, konopí sám pěstoval. Za mříže putoval v červnu řidič, který opakovaně porušoval uložený zákaz řízení a za spáchaný trestný čin byl několikrát soudně trestán. Poté, co byl nenapravitelný hříšník opět policisty přistižen za volantem automobilu, byl na podaný návrh vzat do vazby.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 50 trestných činů, což je o osm méně než v roce 2017. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie. Odhalování drogové trestné činnosti patří dlouhodobě k prioritám jihlavských kriminalistů. Tato trestná činnost je úzce spjata s další trestnou činností, zejména majetkového ale také násilného charakteru. Dopadení významných pachatelů trestných činů spáchaných na úseku drog má tak pozitivní dopad i na vývoj (pokles) trestné činnosti v dalších oblastech.

Kriminalistům se podařilo vypátrat muže, který si v bytě v Jihlavě zřídil sofistikovanou pěstírnu konopí, provedl za tím účelem i stavební úpravy. Po každé sklizni získal několik stovek gramů marihuany, drogy distribuoval. V dubnu kriminalisté dopadli výrobce drog a odhalili v Jihlavě dvě varny pervitinu. Ze tří obviněných mužů, byl jeden vzat do vazby. V červnu zadrželi kriminalisté muže, který vozil na Jihlavsko drogy z Prahy. Jednalo se o desítky gramů pervitinu, který dále distribuoval. Za mřížemi skončili muž a žena, kteří nakupovali pervitin „ve velkém“. Rukama ženy prošlo kolem sto padesáti gramů pervitinu. Při zákroku kriminalisté zajistili necelých deset gramů drogy. Do vazby byl vzat také muž, který v Jihlavě distribuoval pervitin a vydíral svoji známou, kterou nutil krást. V září dopadli kriminalisté trojici pachatelů, přes které proudilo na Jihlavsko značné množství pervitinu. Při realizaci zajistili desítky gramů pervitinu, peníze a další drogy. Obvinění muži dovezli celkem necelý kilogram drogy. Jeden z nich byl vzat do vazby.

Policisté v loňském roce zachránili dva lidské životy

V červnu zachránili policisté život muži, který se pokusil otrávit. V uzamčené garáži, si sedl do vozidla, do kterého zavedl z výfuku do okénka hadici, a nastartoval. Jen díky velmi rychlému a profesionálnímu zásahu policistů zůstal muž naživu. Lidský život zachránili policisté také v listopadu, kdy v Jihlavě nalezli na ulici ležícího muže. Muž upadl do bezvědomí a přestal dýchat, policisté ihned zahájili jeho resuscitaci a podařilo se jim ho zachránit.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

13. února 2018

vytisknout  e-mailem