Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Jihlavsku

JIHLAVSKO: Trestných činů bylo vloni opět méně 

V roce 2021 došlo na Jihlavsku k celkem 1 245 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 55,6 % (tj. 692 trestných činů), a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 110 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Pro porovnání v roce 2020 došlo k celkem 1 325 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 59,8 %.

V loňském roce se v porovnání s rokem předcházejícím snížil počet spáchaných trestných činů o 80 skutků. Před pěti lety jich bylo o 479 více a v roce 2014 byl počet spáchaných trestných činů 2182.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 898 trestných činů, z nichž se jim podařilo 54,7 % objasnit (v roce 2020 došlo k 989 trestným činům s objasněností 60,9 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 114 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 66,7 % (v roce 2020 bylo spácháno 93 trestných činů s objasněností 55,9 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 127 trestných činů, z nichž je objasněno 50,4 % (v roce 2020 došlo k 126 trestným činům s objasněností 57,1 %). Na Třešťsku došlo vloni k 106 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 57,6 % (v roce 2020 bylo spácháno 117 trestných činů s objasněností 56,4 % případů).

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 168 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 75,6 %. Dodatečně objasnili dalších jedenáct případů. (v roce 2020 došlo k 175 těmto činům s objasněností 80,6 %). V meziročním porovnání tak násilná trestná činnost klesla, a to o sedm spáchaných trestných činů. 
Snížil se počet loupeží, naopak se zvýšil počet případů nebezpečného vyhrožování a více bylo také vydíráních.
Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 86, stejně jako o rok dříve. Objasnit se policistům podařilo téměř 75 procent případů.
V meziročním porovnání se snížil počet loupeží, a to ze šestnácti spáchaných v roce 2020 na jedenáct, ke kterým došlo vloni. U devíti z nich už kriminalisté dopadli pachatele, na objasnění zbývajících dále intenzivně pracují.
Častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (26 skutků), což je o osm více než ve stejném období o rok dříve.
Případy nebezpečného pronásledování řešili policisté dva. Více bylo případů týrání osoby žijící ve společném obydlí, které byly vloni čtyři a o rok dříve dva.
Mezi násilnými činy bylo vloni sedmnáct vydírání (o rok dříve to bylo čtrnáct) a patnáct případů porušování domovní svobody (osm z nich již policisté objasnili), což je o šest méně než o rok dříve.

Mravnostní trestná činnost

V 47 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich je v současné době objasněno 66 %. Dalších pět případů objasnili policisté z předchozí doby. (v roce 2020 došlo k devětadvaceti mravnostním trestným činům).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 481 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 30,4 %. Dodatečně policisté v této oblasti vloni objasnili dalších 38 případů. (V roce 2020 bylo spácháno 510 majetkových trestných činů s objasněností 39,8 %, v roce 2017 jich bylo spácháno 584 a v roce 2014 dokonce 1 140).
U majetkové trestné činnosti se počet spáchaných trestných činů v porovnání s předcházejícím rokem snížil o 29 skutků.
V 128 případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2020 jich bylo 107), v 138 o krádeže prosté (rok 2020 - 266 trestných činů) a 215 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2020 jich bylo 137).
Vloni došlo k šestnácti vloupáním do rodinných domů, z nichž padesát procent již policisté objasnili, je to o tři případy méně než o rok dříve. Vloupání do bytů bylo pět (v předchozím roce došlo k šesti případům).
Snížil se počet vloupání do rekreačních chat, z deset případů spáchaných v roce 2020 na šest, ke kterým došlo vloni. Více bylo vloupáních do obchodů, a to patnáct (v roce 2020 došlo ke třinácti případům), dále došlo ke dvěma vloupáním do restaurací a v pěti případech se jednalo o kiosky, o rok dříve to byl jeden případ.   
V jednadvaceti případech se pachatelé vloupali do vozidel. Ke snížení počtu trestných činů došlo u krádeží jízdních kol, z dvanácti předloni na osm. Krádeží v bytech bylo vloni třináct, což je o dva případy více než v roce předcházejícím.
Krádeží pohonných hmot bylo vloni devět, což je o jeden méně než o rok dříve. Krádeží vozidel bylo vloni čtrnáct (v roce 2020 to bylo sedmnáct případů), objasnit se jich policistům podařilo přes 70 procent. Krádeží v obchodech bylo vloni 45.
Případů poškození cizí věci řešili policisté vloni 52 (v roce 2020 jich bylo 55), podvodů 109 (o rok dříve to bylo 69 trestných činů) a zatajení věci sedm, stejně jako v roce 2020.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 104 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 42,3 % případů. (V roce 2020 došlo k 173 hospodářským trestným činům s objasněností 48 %).   
V oblasti hospodářské trestné činnosti bylo spácháno sedm úvěrových podvodů, což je o patnáct méně než o rok dříve. Daňových deliktů bylo třináct a podvodů 23.  

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 445 trestných činů se policistům podařilo objasnit 77,3 %.
Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 109 přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí (v roce 2020 jich bylo 88), 48 přečinů zanedbání povinné výživy (v roce 2020 jich bylo 50) a 100 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo v přecházejícím roce o osm více.
V 45 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou (v roce 2020 jich bylo 38). Zvýšil se meziročně počet případů výtržnictví, a to z jedenácti v roce 2020 na patnáct vloni. Snížil se počet trestných činů sprejerství, kterých bylo vloni 44 (v roce 2020 jich bylo o deset více) s téměř dvacetiprocentní objasněností.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 40 trestných činů, což je o šestnáct méně než v předcházejícím roce.

„V současné době pracujeme na personální stabilizaci územního odboru, a to zejména v souvislosti se změnami, ke kterým došlo na vedoucích pozicích některých oddělení. Mezi jednu z hlavních priorit pro tento rok patří oblast odhalování a potlačování počítačové kriminality. Rozvoj informačních a komunikačních technologií s sebou totiž kromě pozitiv přinesl i určitá rizika a páchání trestné činnosti se nezanedbatelnou částí přesunulo právě do online prostředí,“ řekl plk. Ing. Martin Kratochvíl, ředitel jihlavského územního odboru s tím, že policisté si proto neustále zvyšují odborné znalosti a této oblasti věnují patřičnou pozornost.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

1. února 2022 

vytisknout  e-mailem