Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku k poklesu kriminality 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku celkem k 579 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 304 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla 52,5 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k celkem 668 trestným činů, z nichž policisté objasnili 371. V porovnání se stejným obdobím loňského roku kriminalita na Havlíčkobrodsku klesla o 89 trestných činů.

K poklesu kriminality v prvním pololetí letošního roku došlo zejména u násilné trestné činnosti, kde bylo oproti stejnému období roku 2016 spácháno o 20 trestných činů méně. Dále došlo k poklesu majetkové trestné činnosti, kde rozdíl ve srovnání s prvním pololetím loňského roku činí 52 trestných činů. K poklesu došlo také u mravnostní kriminality, a to o dva trestné činy. V letošním prvním pololetí došlo celkem k sedmi mravnostním trestným činům.

Násilná trestná činnost

Na Havlíčkobrodsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 50 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 25 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 50 %. Ve stejném období roku 2016 došlo k 70 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 40 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2017 na území Havlíčkobrodska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 25 případů, z nichž 10 objasnili. Objasněnost činila 40 %. V roce 2016 se v prvním pololetí jednalo o 45 násilných trestných činů, z toho 25 případů policisté objasnili. Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jedná celkem o 11 případů tohoto trestného činu, přičemž 6 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 54,55 %. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k nárůstu o dva trestné činy. K nárůstu došlo letos u trestného činu loupeže, kdy od začátku roku policisté zadokumentovali celkem pět případů, z nichž dva do konce prvního pololetí objasnili. Vloni se za stejné období jednalo o tři případy trestného činu loupeže.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2017 prověřovali kriminalisté sedm mravnostních trestných činů, z nichž čtyři objasnili, což je 57,14 %. V loňském roce se za stejné období jednalo o devět trestných činů, z tohoto počtu jich kriminalisté šest objasnili.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2017 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 215 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 64 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 29,77 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 267 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 94 případů objasnili.

V 55 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 105 případech o krádeže prosté a 55 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 19 případů, ze kterých se jim sedm trestných činů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 36,84 %. Zde za uvedené období došlo k výraznému poklesu oproti prvnímu pololetí roku 2016, a to 11 trestných činů. V prvním pololetí roku 2016 policisté prověřovali 30 případů, z nichž objasnili šest trestných činů. Objasněnost u tohoto trestného činu stoupla oproti prvnímu pololetí loňského roku o 16,84 %.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2017 policisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 15 případů tohoto trestného činu. Za stejné období roku 2016 policisté zadokumentovali 14 těchto trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V letošním roce se jednalo o 11 případů. Zde došlo k poklesu o sedm trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku, kdy policisté zadokumentovali 18 trestných činů. Objasněnost v prvním pololetí roku 2017 v tomto případě činila necelých 20 %. K výraznému poklesu došlo v případě trestného činu krádeže vloupáním do bytů. Od začátku letošního roku policisté zadokumentovali dva trestné činy tohoto druhu, z toho jeden objasnili. Oproti prvnímu pololetí loňského roku činí rozdíl osm případů, kdy policisté zadokumentovali celkem 10 trestných činů krádeže vloupáním do bytů.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo za první pololetí roku 2017 oproti loňskému roku k mírnému nárůstu. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 105 případů, z nichž objasnili 35. Objasněnost tedy činila 33,33 %. V loňském roce se jednalo o 95 trestných činů, z toho 29 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 34 případů, přičemž 14 objasnili. Objasněnost tedy činila 41,18 %. Ve stejném období roku 2016 se jednalo o 30 trestných činů, z toho 17 objasněných.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2017 došlo na Havlíčkobrodsku k 83 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 39 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 46,99 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k 105 případům, z toho objasněných bylo 58.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrový podvod. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 21 případů, z nichž objasnili 19 trestných činů. Objasněnost tak činila 90,48 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016, kdy policisté zadokumentovali šest případů, došlo k nárůstu o 15 trestných činů. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u trestného činu podvodu, a to o 48 případů. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali 13 trestných činů, z nichž sedm objasnili. Ve stejném období roku 2016 to bylo 61 případů, z toho 42 objasněných.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí roku 2017 k 110 trestným činům, z nichž 85 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 77,27 %. Zde došlo oproti loňskému období k mírnému nárůstu trestné činnosti, a to o šest případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté v prvním pololetí prověřovali 56 případů, objasněnost činí 89,29 %. Za stejné období roku 2016 se jednalo o 37 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 24 trestných činů, z tohoto počtu policisté 14 případů objasnili, a objasněnost tak dosáhla hranice 58,33 %. V případě tohoto trestného činu došlo oproti loňskému roku k nárůstu o devět případů.

Nejvyšší pokles za uvedené období v této kategorii je zaznamenán u trestného činu výtržnictví, a to o 11 trestných činů. Od začátku letošního roku policisté prověřovali celkem 10 případů, přičemž se jim všechny tyto prověřované trestné činy podařilo objasnit.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2017 policisté zaevidovali celkem 114 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 76,32 %, kdy se policistům podařilo objasnit 87 případů. Za stejné období roku 2016 se jednalo o 113 trestných činů, z toho 98 objasněných.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 36 případů. V roce 2016 se jednalo o 35 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté zadokumentovali 35 trestných činů a objasněnost činila 82,86 %, tedy 29 objasněných případů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

26. července 2017

vytisknout  e-mailem