Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku v roce 2016

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté na Havlíčkobrodsku zvýšili objasněnost trestné činnosti 

 

Policistům se v roce 2016 podařilo zvýšit objasněnost, která byla na Havlíčkobrodsku nejvyšší od doby vzniku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Za výbornými výsledky stojí práce jak uniformovaných tak neuniformovaných policistů. Uniformovaní policisté sloužící na základních útvarech jsou v drtivé většině těmi prvními, kteří jsou na místě, kde došlo k trestnému činu nebo jinému protiprávnímu jednání. Zde je položen základ, na kterém ve většině případů závisí další vývoj objasňování trestného činu a je udán směr, jakým se bude odvíjet jeho následné prověřování. Profesionální práce na místě činu, důkladné prvotní šetření, důsledné vyhledávání i zajišťování stop, které jsou při objasňování trestné činnosti nezbytné, je pro policisty samozřejmostí. Dále je u uniformovaných policistů kladen důraz na hlídkovou a obchůzkovou činnost, a to ve městech, městysech i menších obcích. Dohled nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu je ze strany policistů prováděn na velmi vysoké úrovni, a policisté zde dosahují vynikajících výsledků. V neposlední řadě je nutné zmínit výbornou osobní a místní znalost území, na kterých jsou uniformovaní i neuniformovaní policisté služebně zařazeni. Významná je také jejich vzájemná spolupráce, na kterou je kladen velký důraz. Kriminalisté provádějí intenzivní operativní šetření a mají výborné znalosti v oblasti kriminality, které pohotově a odborně aplikují na daný případ. Další stránkou jejich činnosti je precizně vedené prověřování. Za vynikajícími výsledky stojí jejich pracovní nasazení, odbornost a kvalitně odvedená práce. Důležitá je pro policisty také činnost preventivního charakteru. Policisté při objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách spolupracují se strážníky městské policie, místními samosprávami a také s veřejností. Tato spolupráce funguje na velmi vysoké úrovni.

V roce 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 1160 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 729 skutků. Celková objasněnost tedy dosáhla 62,84%. Ve stejném období roku 2015 došlo k celkem 1269 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 733, to znamená 57,76%. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2015 kriminalita poklesla o více než sto trestných činů a zároveň se policistům podařilo výrazně zvýšit objasněnost trestné činnosti, a to o více jak pět procent.

V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 690 osob. V roce 2015 jich bylo trestně stíháno 608.

K významnému poklesu kriminality v roce 2016 došlo zejména u majetkové trestné činnosti, kdy bylo oproti roku 2015 spácháno o 151 trestných činů majetkové povahy méně.

Kriminalita v roce 2016 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2016 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 669 trestných činů, z nichž se jim 402 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 60,09%.

V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 303 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 205 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 67,66%.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení ve Světlé nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 188 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2016 činila 64,89%, tedy 122 trestných činů.

Na všech uvedených územích má největší podíl majetková kriminalita, přičemž se nejčastěji jedná o krádeže prosté.

Násilná trestná činnost

V roce 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k 125 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 98 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 78,40%. Ve stejném období roku 2015 došlo k 98 násilným trestným činům a objasnit se podařilo 69 případů. To znamená, že v loňském roce se policistům v této trestné činnosti podařilo zvýšit objasněnost o celých osm procent.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2016 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 67 případů, z nichž 55 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 82,09%. V roce 2015 se jednalo o 48 trestných činů, z nichž policisté 34 objasnili. Objasněnost činila 70,83%. V roce 2016 tedy objasněnost u tohoto trestného činu stoupla o více jak 11%.

Druhým nejčastějším trestným činem bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 17 trestných činů tohoto druhu, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 47,06%, policisté objasnili osm případů. V roce 2015 se jednalo o 13 trestných činů, policisté jich objasnili 10 a objasněnost tak činila 76,92%.

Třetím nejčastějším násilným trestným činem byla na tomto území v roce 2016 loupež. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem ve 12 případech, přičemž devět z nich se jim podařilo objasnit. Objasněnost u tohoto trestného činu tak činila 75%. U trestného činu loupeže dosáhla v roce 2015  objasněnost 50%, kdy ze dvou trestných činů policisté jeden objasnili.

Oproti roku 2015 došlo u násilné kriminality k výraznému poklesu u trestného činu nebezpečného vyhrožování, kdy v roce 2016 policisté prověřovali sedm případů, z nichž jich šest objasnili, a objasněnost tak činila 85,71%. V roce 2015 se jednalo o 13 trestných činů nebezpečného vyhrožování a objasněnost činila 76,92%, tedy 10 objasněných trestných činů uvedeného druhu.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté 20 mravnostních trestných činů, z nichž objasnili 15 skutků. Objasněnost tedy dosáhla 75%. I v tomto případě se oproti roku 2015 policistům podařilo objasněnost zvýšit téměř o dvě procenta.

Majetková trestná činnost

V roce 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 472 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 168 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2016 dosáhla 35,59%. Ve stejném období roku 2015 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 623 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 35,79%. V 144 případech se jednalo o krádeže vloupáním v 194 případech o krádeže prosté a 134 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2016 zaevidovali 47 trestných činů, ze kterých se jim 10 případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 21,28%. Zde došlo k velmi výraznému poklesu oproti roku 2015, a to o 44 trestných činů. Policisté prověřovali 91 případů, z nichž objasnili 21 trestných činů. Objasněnost v roce 2015 činila 23,08%.

Dalším nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V roce 2016 policisté prověřovali 28 případů, ze kterých jich 17 objasnili. Objasněnost tedy činila 60,71%. Zde došlo k poklesu o pět trestných činů oproti roku předešlému a ke zvýšení objasněnosti, kde rozdíl činil více jak 18%. V roce 2015 se jednalo o 33 trestných činů, z toho 14 objasněných a objasněnost činila 42,42%.

Třetím nejčastějším trestným činem v kategorii krádeží vloupáním je v roce 2016 krádež vloupáním do rodinných domů, kde policisté prověřovali 27 trestných činů. Objasnit se jim podařilo devět případů, objasněnost tedy činí 33,33%. Zde došlo k výraznému poklesu trestné činnosti, a to o osm trestných činů. V roce 2015 na tomto území došlo k 35 případům, z nichž objasněno bylo 15, a objasněnost tedy činila 42,86%.

Dále došlo k poklesu trestného činu krádeže vloupáním do obchodů. V roce 2016 na území Havlíčkobrodska policisté prověřovali 13 trestných činů tohoto druhu, šest trestných činů se jim podařilo objasnit. Výsledná objasněnost dosáhla hranice 46,15%. V roce 2015 těchto činů policisté evidovali 20 a objasněnost činila 50%.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo k výraznému poklesu. V roce 2016 policisté prověřovali celkem 194 trestných činů tohoto druhu. Oproti roku 2015 kdy policisté evidovali celkem 299 skutků krádeží prostých, tato trestná činnost poklesla o 105 trestných činů.

Prvenství v této kategorii zaujímají krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2016 prověřovali 52 trestných činů, z nichž 23 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla hranice 44,23%. Pokles nápadu trestné činnosti je i u tohoto trestného činu velmi znatelný ve srovnání s rokem 2015, kdy rozdíl činil 40 trestných činů. V roce 2015 se jednalo o 92 případů, z toho objasněných 49. Objasněnost se vyšplhala na hranici 53,26%.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže pohonných hmot, kde došlo za loňský rok k 24 případům. Dalšími nejčastěji páchanými trestnými činy tohoto druhu jsou krádeže jízdních kol (23 případů), krádeže kapesní (20 případů), krádeže v bytech (20 případů), krádeže věcí z vozidel (20 případů). Celková objasněnost u trestných činů krádeží prostých v roce 2016 činila 29,9%.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2016 došlo k 148 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo 100 objasnit. Ve stejném období v roce 2015 došlo k 142 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 93 prověřovaných případů. I v tomto případě se havlíčkobrodským policistům podařilo objasněnost zvýšit o více než dvě procenta na 67,57%.

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kde policisté v roce 2016 prověřovali 68 případů (v roce 2015 jich bylo 25). Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platebního prostředku, zde policisté zaevidovali 27 případů a oproti roku 2015 došlo k poklesu o devět trestných činů.

Ostatní trestná činnost

Havlíčkobrodským policistům se v roce 2016 podařilo objasnit 88,1% trestných činů z celkového počtu 395 zbývajících trestných činů.,

Ostatní kriminalita

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2016 k celkem 216 trestným činům, z nichž policisté objasnili 182 případů a objasněnost tak dosáhla hranice 84,26%. V roce 2015 se jednalo celkem o 148 trestných činů a objasněnost činila 75,68%.

Mezi těmito trestnými činy je 61 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, z nichž do konce roku 2016 policisté 57 případů objasnili. Objasněnost činila 93,44%. Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto trestného činu k poklesu o 12 trestných činů. Dále do této kategorie kriminality řadíme také trestný čin sprejerství, kterého v roce 2016 policisté prověřovali 82 případů a objasněnost činila 75,61%, tedy 62 objasněných případů. V tomto případě došlo k nárůstu oproti roku 2015, kdy policisté zaevidovali 17 trestných činů, objasněnost se však výrazně zvýšila. V roce 2015 činila objasněnost u tohoto trestného činu 35,29%. Nemalý podíl v kategorii ostatní trestné činnosti má drogová kriminalita. V loňském roce prověřovali policisté v této oblasti 28 trestných činů, z nichž do konce roku objasnili 25 případů. V roce 2015 policisté zaevidovali 31 případů této trestné činnosti a z tohoto počtu objasnili 20 případů.

Zbývající kriminalita

V roce 2016 policisté zaevidovali celkem 179 trestný činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 92,74%, kdy se policistům podařilo objasnit 166 případů. Rozdíl oproti roku 2015 činil 64 trestných činů tohoto druhu, kdy policisté prověřovali celkem 243 trestných činů, z nichž 225 případů objasnili, a objasněnost tak činila 92,59%.

Nejvyšší podíl na této kriminalitě má v loňském roce trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Došlo celkem k 58 trestným činům a objasněnost činila 94,83%, tedy 55 trestných činů objasněných do konce roku 2016. U tohoto trestného činu došlo oproti roku 2015 k poklesu o 20 případů, kdy policisté prověřovali 78 trestných činů. Dalším z činů v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy. V roce 2016 policisté zaevidovali 55 případů, přičemž v roce 2015 se jednalo o 85 trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

20. února 2017

vytisknout  e-mailem