Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: V prvním pololetí stoupla objasněnost 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku celkem k 587 trestným činů a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 311 skutků. Celková objasněnost se oproti stejnému období loňského roku zvýšila a za uvedené období dosáhla hranice 52,9 %. V roce 2018 došlo v první polovině roku k celkem k 517 trestným činů, z nichž policisté objasnili 265, objasněnost tedy činila 51,2 %.

V kategorii trestného činu krádeže prosté došlo k výraznému poklesu nápadu trestné činnosti a počet trestných činů se oproti loňskému prvnímu pololetí snížil o 28 případů. Naopak objasněnost se zvýšila a přesáhla hranici čtyřiceti procent.

Násilná trestná činnost

Na Havlíčkobrodsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 57 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 30 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 52,6 %. V prvním pololetí roku 2018 došlo ke stejnému počtu zaevidovaných trestných činů, tedy k 57 případům, přičemž z tohoto počtu jich kriminalisté objasnili 34.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2019 na území Havlíčkobrodska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 31 případů, z nichž 19 objasnili. Objasněnost činila 61,2 %. V roce 2018 se v prvním pololetí jednalo o 33 činů, z toho 20 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jedná celkem o 11 případů tohoto trestného činu, přičemž tři případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k nárůstu o dva trestné činy.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je nebezpečné vyhrožování. Policisté v prvním pololetí letošního roku zadokumentovali stejný počet případů jako v roce loňském. Jedná se o pět případů tohoto trestného činu.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 prověřovali kriminalisté sedm mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období čtyři objasnili, což je 57,1 %. Ve srovnání s loňským rokem, kdy jich policisté zadokumentovali 11, zde došlo k poklesu o čtyři případy.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2019 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 218 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 72 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 33 %. Zde došlo ve srovnání s obdobím předešlým k výraznému nárůstu objasněnosti, a to o 12 trestných činů. Ve stejném období loňského roku se jednalo o 208 případů, z toho 60 objasněných, což je 28,8 %.

V letošním roce se jednalo o 80 případů krádeží vloupáním, 81 případů krádeže prosté a 57 případů připadá na ostatní majetkovou kriminalitu.

Krádeže vloupáním

V letošním roce došlo v prvním pololetí na území Havlíčkobrodska k celkem 80 případům trestných činů spadajících do kategorie krádeží vloupáním, z nichž policisté 23 případů objasnili. Objasněnost činila 28,7 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k jejímu nárůstu. Objasněnost této trestné činnosti se však výrazně zvýšila. V prvním pololetí roku 2018 policisté prověřovali 52 případů, z nichž objasnili devět trestných činů, což je 17,3 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 30 případů, ze kterých se jim 13 trestných činů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 43,3 %. Zde za uvedené období došlo k nárůstu oproti prvnímu pololetí roku 2018, a to o tři případy. Objasněnost v prvním pololetí roku 2018 činila 14,8 %.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V letošním roce se jednalo o 24 případů. Zde došlo k nárůstu o 18 trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku, kdy policisté zadokumentovali šest trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2019 policisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 10 případů tohoto trestného činu. Za stejné období roku 2018 policisté zadokumentovali 13 těchto trestných činů.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo za první pololetí roku 2019 oproti loňskému roku k výraznému poklesu. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 81 případů, z nichž objasnili 36. Objasněnost tedy činila 44,4 %. V loňském roce se jednalo o 109 trestných činů, z toho 35 objasněných a objasněnost tak činila 32,1 %.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 28 případů. Tento počet zůstal stejný jako v roce 2018. Objasněnost zde však vzrostla a činila 67,8 %. Letos policisté objasnili 19 případů, v loňském roce se jednalo o 17 trestných činů.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy jsou krádeže dvoustopých motorových vozidel a krádeže věcí z aut. Policisté na Havlíčkobrodsku u každého z těchto uvedených trestných činů zaevidovali v prvním pololetí letošního roku 10 případů.

K nejvýraznějšímu poklesu, a to o 22 případů, došlo v případě krádeží ostatních, jejichž počet v letošním prvním pololetí činil devět trestných činů. Dále na Havlíčkobrodsku výrazně ubylo krádeží v bytech a to o 10 případů. Policisté od začátku roku zaevidovali čtyři trestné činy tohoto druhu.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 54 hospodářských trestných činů, z nichž do konce pololetí 23 objasnili. Objasněnost tedy v tomto případě činila 42,5 %. Ve stejném období roku 2018 policisté prověřovali 37 případů, z nichž do konce pololetí 19 objasnili.

Jedním nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii hospodářské kriminality na Havlíčkobrodsku je trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. V prvním pololetí se jedná o devět případů. Ve srovnání s rokem loňským to je o sedm trestných činů více.

Dalším nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali osm případů, z nichž objasnili tři trestné činy. Oproti stejnému období roku loňského zde došlo k nárůstu o dva případy.

Trestný čin zpronevěry policisté v prvním pololetí prověřovali v pěti případech, z nichž čtyři do konce tohoto období objasnili.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí roku 2019 k 150 trestným činům, z nichž 107 případů policisté do konce pololetí objasnili. Objasněnost tedy činila 71,3 %. Zde došlo oproti loňskému období ke zvýšení objasněnosti. V loňském období policisté prověřovali 116 trestných činů, přičemž z nich 75 objasnili a objasněnost činila 64,6 %.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté opět odvedli výbornou práci a v prvním pololetí odhalili 50 případů tohoto trestného činu.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 43 trestných činů, které policisté zadokumentovali. Ve srovnání s předešlým obdobím zde policisté odhalili o 17 případů více než v období prvního pololetí loňského roku.

V první polovině letošního roku policisté na Havlíčkobrodsku objasnili 24 zadokumentovaných případů sprejerství a objasněnost tak činila 66,6 %. Konkrétně v objasňování této trestné činnosti byli havlíčkobrodští kriminalisté velmi úspěšní.

Dopadli šestadvacetiletého muže z Havlíčkobrodska, který od roku 2011 posprejoval kolem třiceti objektů na území města Havlíčkův Brod, čímž způsobil škodu přes sto tisíc korun. Dále kriminalisté zjistili, že muž na území města ve dvou případech prodal jiným osobám drogy, a to konkrétně marihuanu a kokain. Muž byl obviněný v osmadvaceti případech ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a ve dvou případech z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté provedli také domovní prohlídku, při níž zajistili věci související s trestnou činností, ze které byl muž obviněn. Po skončení vyšetřování policisté předali spisový materiál s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2019 policisté zaevidovali celkem 101 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 74,2 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 75 případů. Za stejné období roku 2018 se jednalo o 88 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 37 případů. V roce 2018 se jednalo o 20 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Havlíčkobrodsku odhalili o sedm případů více než v prvním pololetí loňského roku. V letošním roce zadokumentovali 33 těchto trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

12. července 2019

vytisknout  e-mailem