Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality

PELHŘIMOVSKO: Policisté dosáhli nejvyšší objasněnosti v kraji 

Výsledkem skvělé práce uniformovaných policistů a kriminalistů na Pelhřimovsku je stejně jako v předchozích letech nejvyšší objasněnost v celém kraji. Objasněnost zde v roce 2021 přesáhla hranici pětašedesáti procent.

V loňském roce došlo na Pelhřimovsku celkem k 701 trestným činům a z tohoto počtu policisté objasnili 474 případů. Objasněnost tedy činila 67,6 %. V roce 2020 policisté prověřovali 839 trestných činů, z nichž objasnili 579, objasněnost tak činila 69 %.

Policisté pelhřimovského obvodního oddělení dosáhli více jak 70% objasněnosti a ostatní obvodní oddělení překročila hranici šedesáti procent.

Kriminalita v roce 2021 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2021 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 274 trestných činů, z nichž objasnili 204 trestných činů. Objasněnost činila 74,5 %. V roce 2020 zde policisté prověřovali 319 trestných činů, z nichž 232 objasnili, tedy 72,7 %.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 201 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 128 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Humpolecku činila 63,7 %. V roce 2020 policisté prověřovali 294 trestných činů a z tohoto počtu jich objasnili 207, tedy 70,4 %.

V působnosti obvodního oddělení Kamenice nad Lipou došlo v roce 2021 k 121 případům, a z tohoto počtu policisté 74 trestných činů objasnili. Objasněnost tak činila 61,2 %. V roce 2020 se jednalo o 125 případů, z toho 81 objasněných, což je 64,8 %.

Obvodní oddělení Pacov je územím, kde v loňském roce došlo k nejméně trestným činům. Policisté zde prověřovali 105 trestných činů, z nichž 68 do konce roku objasnili, tedy 64,8 %. V roce 2020 se jednalo o 101 případů, z toho 59 objasněných, tedy 58,4 %.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v loňském roce k 71 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté 61 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 85,9 %. V roce 2020 došlo k 49 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 36 trestných činů a objasněnost činila 73,5 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2021 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 20 případů, přičemž do konce roku v šestnácti případech prověřování ukončili. V roce 2020 se jednalo o 16 případů, z toho devět do konce období objasněných.

Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je nebezpečné vyhrožování. Policisté v loňském roce prověřovali 17 případů a v patnácti případech prověřování do konce roku ukončili. V roce 2020 zadokumentovali sem případů a objasněnost byla stoprocentní.

Dalším v pořadí je s jedenácti zaevidovanými případy trestný čin vydírání a u devíti případů policisté prověřování ukončili do konce roku. Ve srovnání s rokem 2020 se tento počet zvýšil o dva trestné činy.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté na Pelhřimovsku 14 mravnostních trestných činů, z nichž 11 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 78,6 %. V roce 2020 se jednalo o 10 případů, z toho pět objasněných do konce období.

Majetková trestná činnost

V roce 2021 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 254 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 96 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 37,8 %. V roce předešlém došlo k 294 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 131 případů objasnili, tedy 44,6 %.

V letošním roce se v 105 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 86 případech o krádeže prosté a 63 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 105 případů, z nichž 37 objasnili a objasněnost tak dosáhla 35,2 %. V roce předešlém se jednalo o 68 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili 27, objasněnost tedy činila 39,7 %.

V loňském roce policisté zaevidovali 13 trestných činů krádeže vloupáním do víkendových chat. Z tohoto počtu do konce období objasnili tři případy. V případě vloupání do obchodů policisté v roce 2021 zadokumentovali 11 trestných činů, z nichž šest objasnili. V souvislosti s vloupáním do rodinných domů policisté prověřovali 10 trestných činů a dva objasnili.

Krádeže prosté

Policisté na Pelhřimovsku v roce 2021 zadokumentovali 86 případů, z nichž objasnili 39. Objasněnost tedy činila 45,3 %. V roce 2020 se jednalo o 129 trestných činů, z toho 56 objasněných, což činí 43,4 %.

V roce 2021 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 12 případů krádeží prostých v bytech, přičemž šest z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi v obchodech zaevidovali 10 případů a devět objasnili. V sedmi případech prověřovali krádež dvoustopých motorových vozidel, z nichž objasnili šest trestných činů. Kapesní krádež zaevidovali v pěti případech a jeden objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2021 došlo na Pelhřimovsku k 75 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce roku 50 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 66,7 %. V roce 2020 došlo k 141 případům, z toho objasněných bylo 95, tedy 67,4 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Policisté prověřovali 23 případů tohoto trestného činu, z nichž 16 objasnili. V roce 2020 se jednalo o 24 trestných činů, z toho 15 objasněných.

Dalším, často prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je s počtem 11 případů trestný čin úvěrového podvodu. Ve srovnání s rokem předešlým došlo k poklesu o šest trestných činů.

Celkem 10 případů policisté zadokumentovali v případě trestného činu neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. V roce 2020 jich policisté evidovali 14.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2021 policisté prověřovali 123 trestných činů a u 105 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 85,4 %. V roce 2020 policisté odhalili 173 případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku v loňském roce odhalili 61 případů tohoto trestného činu. V roce 2020 odhalili 82 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V loňském roce se jednalo o 33 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. V roce 2020 policisté odhalili 61 případů.

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku zaevidovali 12 případů sprejerství, z nichž do konce roku pět objasnili. V roce předešlém se jednalo o 15 trestných činů, z toho sedm objasněných.

Zbývající trestná činnost

V roce 2021 policisté zaevidovali celkem 164 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 92,1 %, tedy 151 objasněných případů. Za stejné období roku 2020 se jednalo o 172 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili 71 těchto trestných činů. V roce 2020 jich odhalili 75.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 48 případů. V roce 2020 se jednalo o 54 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

31. ledna 2022

vytisknout  e-mailem