Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality

ŽĎÁRSKO: Nejvyšší objasněnost má Bystřice nad Pernštejnem 

V roce 2021 došlo na Žďársku celkem k 736 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 453 případů. Celková objasněnost za uvedené období tedy činila 61,5 %. Ve stejném období v roce 2020 došlo k celkem 860 trestným činům, z nichž policisté objasnili 566, tedy 65,8 %.

Kriminalita v roce 2021 na jednotlivých obvodních odděleních

Nejvyšší objasněnost, která přesáhla dokonce hranici sedmdesáti procent, mají na Žďársku policisté obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem.

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2021 na území obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 253 trestných činů, z nichž se jim 148 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 58,5 %. V roce 2020 policisté prověřovali 344 trestných činů, z nichž 233 objasnili, tedy 67,7 %.

V teritoriu obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 236 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 137 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Velkomeziříčsku činila 58,1 %. V roce 2020 se jednalo o 292 případů, z toho 176 objasněných, tedy 60,3 %.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 103 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2021 činila 65,1 %, tedy 67 trestných činů. V roce 2020 se jednalo o 96 případů, z toho 62 trestných činů policisté objasnili, což je 64,6 %.

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo v loňském roce ke spáchání 144 trestných činů. Objasněnost činila na tomto území 70,1 %, tedy 101 objasněných trestných činů. V roce 2020 zde policisté prověřovali 128 případů, z nichž 95 objasnili, tedy 74,2 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v loňském roce k 66 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 50 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 75,8 %. V roce 2020 se jednalo o 79 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 65 trestných činů, a objasněnost činila 82,3 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2021 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 22 případů, z nichž 19 do konce roku objasnili. V roce 2020 se jednalo o 34 těchto trestných činů, z toho 26 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V loňském roce se jednalo celkem o 14 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce roku policisté v devíti případech prověřování ukončili. V roce 2020 policisté prověřovali10 případů, z nichž do konce období objasnili šest.

Stejný počet trestných činů jako v roce předešlém prověřovali policisté v případě trestného činu nebezpečného vyhrožování a do konce loňského roku z osmi případů jich objasnili sedm. V roce 2020 byla objasněnost u tohoto trestného činu do konce roku stoprocentní. Trestný čin vydírání policisté vloni prověřovali v osmi případech, z nichž pět objasnili. Zde došlo ve srovnání s rokem předešlým k poklesu o 3 trestné činy.

Mravnostní trestná činnost

V roce 2021 prověřovali kriminalisté 17 mravnostních trestných činů, z nichž do konce roku sedm případů objasnili, což je 41,2 %. V roce předešlém se jednalo o 26 trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté 19 objasnili.

Majetková trestná činnost

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 261 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 105 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 40,2 %. V roce 2020 došlo k 252 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 77 případů objasnili, tedy 30,6 %.

V loňském roce se v 71 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 107 případech o krádeže prosté a 83 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Z celkového počtu 71 případů jich policisté v loňském roce objasnili 28, tedy 39,4 %. V roce 2020 bylo na Žďársku zaevidováno také 71 případů, z toho jich policisté do konce roku objasnili 22, tedy 31 %.

V loňském roce policisté zaevidovali 15 trestných činů krádeže vloupáním do motorových vozidel. Z tohoto počtu do konce období objasnili dva případy. V případě vloupání do rodinných domů policisté v roce 2021 zadokumentovali 12 trestných činů, z nichž pět objasnili. V souvislosti s vloupáním do víkendových chat policisté prověřovali sedm trestných činů a tři objasnili.

Krádeže prosté

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 107 případů, z nichž objasnili 52. Objasněnost tedy činila 48,6 %. V roce 2020 se jednalo o 112 trestných činů, z toho 35 objasněných, což činí 31,3 %.

V roce 2021 policisté na Žďársku prověřovali 13 případů krádeží prostých v obchodech, přičemž 11 z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi motorových dvoustopých vozidel zaevidovali 12 případů a 10 objasnili. V jedenácti případech prověřovali krádež věcí z motorových vozidel, z nichž objasnili dva trestné činy a dále objasnili osm z devíti krádeží v bytech. Kapesní krádež zaevidovali v osmi případech a objasnili jich pět.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo na Žďársku k 80 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 31 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 38,8 %. V roce 2020 došlo k 105 případům, z toho objasněných bylo 58, tedy 55,2 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Policisté prověřovali 14 případů tohoto trestného činu, z nichž sedm objasnili. V roce 2020 se jednalo o 11 trestných činů, z toho dva objasněné.

Dalším, často prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je trestný čin neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. Policisté v loňském roce zadokumentovali 10 těchto trestných činů, z nichž do konce roku, v loňském roce jich bylo 15.

K výraznému poklesu trestné činnosti došlo v případě trestného činu úvěrového podvodu, a to o 21 případů. V loňském roce policisté zadokumentovali 11, v předešlém období jich bylo 32.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2021 policisté na tomto území prověřovali 120 trestných činů a u 94 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost činila 78,3 %. Policisté v předešlém roce zaevidovali 209 trestných činů, z nichž do konce roku prověřování ukončili v 179 případech.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Žďársku byli v této oblasti úspěšní a v loňském roce odhalili 66 případů tohoto trestného činu. Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté v loňském roce odhalili a zadokumentovali 17 případů. Dalším často prověřovaným trestným činem je sprejerství. V loňském roce se jednalo o 16 trestných činů, které policisté zadokumentovali, z nichž do konce roku jich objasnili pět.

Zbývající trestná činnost

V roce 2021 policisté zaevidovali celkem 192 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 86,5 %, tedy 166 případů. Za stejné období roku 2020 se jednalo o 189 trestných činů.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku byli opět velmi úspěšní a odhalili 89 případů.

Druhý nejvyšší podíl v této kategorii má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 54 případů. V roce 2020 se jednalo o 37 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

31. ledna 2022

vytisknout  e-mailem