Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyúčtování znalečného

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

„Jako soudní znalec se potýkám s krajovou (útvarovou) odlišností požadavku na předložení registrace plátce DPH s každým odevzdaným vyúčtováním znaleckého posudku. Některé policejní součásti (krajská ředitelství, celorepublikové útvary atd.) toto nepožadují, u některých je dostačující informace, která je dostupná v dálkově přístupném registru plátců DPH. Některé policejní součásti však opakovaně, tedy ke každému vyúčtování znaleckého posudku, striktně požadují kopii rozhodnutí Finančního úřadu o registraci plátce DPH. Na stejnou policejní součást tedy předkládám kopii naprosto totožného dokumentu i několikrát do roka, a to i přesto, že se jedná o informaci, která je volně přístupná na internetu.
Žádám Vás tímto o sdělení informace:
1. Zda jsem povinen a pokud ano, tak na základě jakého zákona, předkládat opakovaně kopii identického dokumentu.
2. Z jakého důvodu není pro některé policejní součásti dostačující informace z registru plátců DPH, který byl pro tyto účely zřízen a je pravidelně aktualizován.“

Policie České republiky sdělila žadateli k jednotlivým otázkám žádosti následující informace:
1. Povinnost předkládat kopii rozhodnutí finančního úřadu o registraci plátce DPH nevyplývá z žádného právního předpisu. V minulosti v souvislosti s novelou zákona o znalcích a tlumočnících, týkající se zavedení DPH u znalečného, byla dána tato povinnost pro policejní orgány pokynem úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR v rámci ověření oprávněnosti požadavku vyúčtování znalcem. Dnes již tato povinnost neplatí.
2. Jednotlivé policejní součásti budou informovány o skutečnosti, že metodický pokyn již neplatí, a není nutné doklad o registraci plátce DPH k vyúčtování znalečného dokládat.


pplk. JUDr. Lucie Žárská, 30. 5. 2016

vytisknout  e-mailem