Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vytvoření jednotného vizuálního stylu Policie ČR

Žadatel požadoval informaci o tom, kolik veřejných zakázek a v jaké objemu získala od Policie ČR spol. EURO RSGC, a.s., za období let 2006 - 2008. Dále požadoval informace o tom, kdo byl účastníkem výběrových řízení veřejných zakázek "Vizuální styl Policie ČR" a "Šablony k vizuálnímu stylu Policie ČR", jaká byla stanovena výběrová kritéria a jaké byly hodnoty uvedených zakázek. 

1. V dotazovaném období let 2006 – 2008 společnost EURO RSCG, a.s., realizovala pro Policii ČR dvě veřejné zakázky. Obě byly realizovány v roce 2008 a v obou případech šlo o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Konkrétně se jednalo o vytvoření jednotného vizuálního stylu Policie ČR a s tím spojený nákup elektronických šablon k vizuálnímu stylu.
 
2. Ministerstvo vnitra ČR – Policejní prezidium ČR odeslalo výzvu k předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na vytvoření vizuálního stylu (tzv. corporate identity) Policie ČR jedenácti renomovaným firmám, které patří k nejvýznamnějším studiím v oblasti firemního vizuálního stylu. Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření manuálu vizuálního stylu Policie ČR v požadovaném rozsahu, vytvoření základních elektronických šablon a k nim příslušných technických manuálů a návazné práce při implementaci manuálů do práce organizace. Jedním ze stanovených kritérií bylo, že nabídková cena za celou zakázku nesmí překročit 1.000 000,- Kč včetně DPH. Soutěžní kritéria uvedená ve výzvě k předložení nabídek byla pro uchazeče, kteří splní všechny podmínky zakázky a postoupí do hodnocení, stanovena tato:
(seřazeno dle svého významu sestupně)
-         kvalita a originalita předložených návrhů,
-         cena,
-         rozsah dalších prací při úpravách, doplňování manuálů a implementaci vizuálního stylu.
Byla vybrána nabídka firmy EURO RSCG, a.s., která vyhověla všem požadavkům na řešení a stanoveným podmínkám. Výše nabídkové ceny činila: 810.000,- Kč bez DPH, tj. 963.900,- Kč vč. 19% DPH.
 
Po splnění předmětu smlouvy firmou EURO RSCG, a.s., byl v souvislosti s implementací grafického manuálu Policie ČR do veškeré vnitřní a vnější komunikace Policie ČR objednán u této společnosti, jako jediného dodavatele na trhu, soubor elektronických šablon za 60 400,- Kč bez DPH. Kritériem pro uzavření smlouvy na tuto dodávku byla nabídková cena, jejíž výše byla shledána jako akceptovatelná.


9. 4. 2009

vytisknout  e-mailem