Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výstrojní součástky

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka se domáhala následujících informací:

„1) Kolik bylo vyrobeno hodnostních označení pprap,. prap., nprap., npor., por., npor. za rok 2017 – 2020 a kým??

2) Kolik bylo naskladněno hodnostních označení pprap,. prap., nprap., npor., por., npor. pro výdejnu výstrojních součástek Bartolomějská 7, Praha 1?

3) Kolik bylo vyrobeno a naskladněno hodnostních označení pprap,. prap., nprap., npor., por., npor. pro ostatní výdejny výstrojních součástek v ČR?

4) Kdy, kde a v jakém počtu že bude do výdejny výstrojních součástek Bartolomějská 7, Praha 1 naskladněno mediálně avizovaných 70.000 párů bot (polobotek)?

5) Kdy, kde a v jakém počtu že bude do výdejny výstrojních součástek pro ostatní výdejny výstrojních součástek v ČR mediálně avizovaných 70.000 párů bot (polobotek)?

                                                                                                                                              6) Kdo boty vyrobil a na základě jakých parametrů? (zaslat veškeré informace k této veřejné zakázce v elektronické podobě)“

Na základě výzvy Policie České republiky žadatelka upřesnila svou žádost ve vztahu k jejím bodům č. 1), 2) a 3), tak, že jí jde „o podložku vyšívanou v hodnostech pprap., prap., nprap.“.

Povinný subjekt poskytl žadatelce následující informace:

Ad 1)

Dodavatelem hodnostního označení podložka vyšívaná je společnost Maison de Qualité, s. r. o. V roce 2017 dodala Policii České republiky celkem 16 702 kusy těchto podložek vyšívaných, z toho 5 475 kusů pro hodnostní označení podpraporčík, 7 917 kusů pro hodnostní označení praporčík a 3 310 kusů pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2018 celkem 19 444 kusy, z toho 6 163 kusy pro hodnostní označení podpraporčík, 9 339 kusů pro hodnostní označení praporčík a 3 942 kusy pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2019 celkem 13 044 kusy, z toho 4 092 kusy pro hodnostní označení podpraporčík, 5 510 kusů pro hodnostní označení praporčík a 3 442 kusy pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2020 do data podání předmětné žádosti o informace celkem 464 kusy, z toho 188 kusů pro hodnostní označení podpraporčík, 58 kusů pro hodnostní označení praporčík a 218 kusů pro hodnostní označení nadpraporčík.   

Ad 2)

Do oděvní výdejny Policie České republiky v Praze 1, Bartolomějské 7, byly v roce 2017 dodány celkem 1 402 kusy podložek vyšívaných pro hodnostní označení podpraporčík, 1 404 kusy pro hodnostní označení praporčík a 602 kusy pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2018 celkem 961 kus podložek vyšívaných pro hodnostní označení podpraporčík, 1 312 kusů pro hodnostní označení praporčík a 421 kus pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2019 celkem 481 kus podložek vyšívaných pro hodnostní označení podpraporčík, 710 kusů pro hodnostní označení praporčík a 446 kusů pro hodnostní označení nadpraporčík, v roce 2020 do data podání předmětné žádosti o informace celkem 25 kusů podložek vyšívaných pro hodnostní označení podpraporčík, 20 kusů pro hodnostní označení praporčík a 40 kusů pro hodnostní označení nadpraporčík.   

Ad 3)

Do ostatních oděvních výdejen Policie České republiky byla v letech 2017 až 2020 do data podání předmětné žádosti o informace dodána všechna ostatní hodnostní označení podložka vyšívaná pro hodnostní označení podpraporčík, praporčík a nadpraporčík, jež nebyla dodána do oděvní výdejny Policie České republiky v Praze 1, Bartolomějské 7 [počty uvedené ad 1) mínus počty uvedené ad 2)].   

Ad 4)

Množství obuvi a termíny jejího dodání do oděvní výdejny Policie České republiky v Praze 1, Bartolomějské 7, budou stanoveny s ohledem na aktuální potřebu a požadovaný velikostní sortiment. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na budoucí rozhodnutí.

Ad 5)

Množství obuvi a termíny jejího dodání do ostatních oděvních výdejen Policie České republiky budou stanoveny s ohledem na aktuální potřebu a požadovaný velikostní sortiment. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na budoucí rozhodnutí.

Ad 6)

V současné době jsou uzavřeny dvě rámcové dohody na dodávky obuvi, jedna předpokládá nákup celkem 30 000 párů perforovaných polobotek 15 PČR v letech 2020 a 2021, druhá nákup celkem 40 000 párů polobotek 15 PČR s klimamembránou v letech 2020 až 2022. Dodavatelem je v obou případech společnost Prabos plus a.s., IČO 262 72 857.

Veškeré požadované informace k první veřejné zakázce jsou dostupné na webových stránkách Národního elektronického nástroje na následujících adresách: 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-494312438-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-494312438-18361112

Rámcová dohoda č. j. PPR-36419-117/ČJ-2018-990640 je zveřejněna na webových stránkách Registru smluv na následujících adresách:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11770096

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11853380

Parametry zboží jsou uvedeny v příloze č. 2 rámcové dohody.

Veškeré požadované informace ke druhé veřejné zakázce jsou dostupné na webových stránkách Národního elektronického nástroje na následujících adresách: 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-539792188-18361112/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-539792188-18361112

Rámcová dohoda č. j. PPR-1240-73/ČJ-2019-990640 je zveřejněna na webových stránkách Registru smluv na následující adrese:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11423536

Parametry zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové dohody.

PhDr. Jiří Vokuš, 11. května 2020

vytisknout  e-mailem