Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

   

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název projektu: Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564

Zdroj spolufinancování: Integrovaný regionální operační program

Specifícký cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Fyzická realizace projektu: 19. 7. 2018 – 31. 12. 2020

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

242 388 735,60 Kč

100 %

z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj

206 030 425,26 Kč

85 %

z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

36 358 310,34 Kč

15 %

Předmět projektu:

Předmětem projektu je výstavba nového areálu ÚO Chrudim, který bude odolný vůči účinkům mimořádných událostí způsobených riziky přírodního i antropogenního původu, bude soběstačný energeticky i z hlediska pohonných hmot a jeho dislokace a vybavení bude splňovat veškeré potřeby PČR. Stávající objekt územního odboru je v nevyhovujícím technickém stavu a je ohrožen opakujícími se výskyty mimořádných událostí. Naplněním cíle projektu dojde ke zvýšení akceschopnosti PČR v případě mimořádných událostí.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti Policie ČR - Územního odboru Chrudim, jakožto základní složky IZS, v případě vzniku mimořádné události. Naplnění cíle projektu bude dosaženo výstavbou nového areálu Územního odboru Chrudim, který bude odolný vůči účinkům mimořádné události způsobené rostoucími riziky přírodního i antropogenního původu, bude bezbariérový a soběstačný energeticky i z hlediska pohonných hmot a jeho dislokace a vybavení bude splňovat veškeré potřeby PČR. Stávající objekt územního odboru je v nevyhovujícím stavebním technickém stavu, je ohrožen opakujícími se výskyty mimořádných událostí a mohlo by dojít k ohrožení jeho chodu. Navrhované řešení zahrnuje i výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky a uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy (zejména v zimním období), což přispěje zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení, čímž dojde ke zkrácení reakční doby.  Zkrácení reakční doby zároveň napomůže vhodnejší dislokace areálu v místě s lepší dopravní dostupností a bez dopravních a sezonních omezení. Nový areál ÚO Chrudim zajistí optimální podmínky pro výkon všech složek PČR.

vytisknout  e-mailem