Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výslech svědka

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

Žadatel žádá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nadepsaný orgán o informaci, jakým způsobem je prováděn výslech svědka a pořizován protokol o výslechu svědka za situace, kdy vyslýchaný svědek nehovoří česky.

Žadatel dále v souvislosti s výše uvedeným žádá o doplňující informaci, zda lze výslech svědka, který nehovoří česky, provést bez účasti tlumočníka, a pro případ že toto lze, žádá žadatel dále o informaci, jakým způsobem je v takovém případě prováděn výslech takového svědka a pořizován protokol o výslechu takového svědka.

Policie České republiky žadateli na základě stanoviska Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky poskytla následující informace:

Situace, ve které je prováděn výslech svědka nehovořícího česky, je pokryta jednou ze základních zásad trestního řízení, uvedenou v ustanovení § 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, kde je v odst. 14 zmíněno, že každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho ovládá.

Policie České republiky nemá povinnost na základě zákona č. 106/1999 Sb. zpracovávat právní analýzu na zadané téma navíc v situaci, kdy není gestorem výše uvedeného právního předpisu. Za přípravu a tvorbu trestněprávních předpisů včetně jejich výkladu odpovídá Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.  Z výše uvedených důvodů se na požadované údaje informační povinnost nevztahuje.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 3. 2020

vytisknout  e-mailem